Bli spårlös – snart som webbkurs i Skogforsk regi

aug92021
nov222021

Plats: Webbkurs

Spårlös drivning är en stor utmaning i skogsbruket men utvecklingen går framåt! Det vill vi dela med oss av. Nu fortsätter resan mot ett skogsbruk utan allvarliga körskador! Vill du följa med?
Nya forskningsrön, ny teknik och nya metoder samt engagerade och kunniga människor som jobbar i skogen är vägen framåt i arbetet med att undvika allvarliga körskador i skogsbruket.
Men hur gör man för att undvika körskador? Vilka metoder har utvecklats och vilka verktyg finns tillgängliga? Bli spårlös ger dig svaren!

Vad är Bli spårlös?
Bli spårlös var från början en utbildning som arrangerades runt om i landet. Syftet med dagen var att sprida kunskap om hållbart skogsbruk, ny teknik och nya metoder och ge goda exempel på hur du kan arbeta för att undvika allvarliga körskador i skogsbruket.
Vilka vänder vi oss till?
Till dig som äger skog eller som har din arbetsplats i en skogsmaskin, arbetar med skogsvård eller som planerare och för dig som jobbar på skogsföretag och skogsägareförening.
Kostnadsfri webbkurs
Bli spårlös finansieras av Landsbygdsprogrammet och genomförs utan kostnad för skogsföretag, skogsägareföreningar och enskilda markägare eller privat personer. Utbildningen är öppen för personer verksamma i Sverige och med svenskt personnummer.
Kursen består dels av självstudier, dels av ett webbinarium. Du ser själv på inspelade föredrag och filmer och läser utvalda rapporter och deltar avslutningsvis på ett webbinarium.
Hur anmäler jag mig?
Anmälan till webbkursen öppnar här i augusti.