Synliggörande, Kunskapslyftande,
Brobyggande och Möjliggörande

Välkommen!

Nytt år och nya möjligheter! Nu har du möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev med fokus på skånska skogliga frågor. Du kan också ta del av om kommande arrangemang i vårt nya kalendarium, samt tipsa oss om nya. Vi kommer alltså framöver att lyfta den skånska skogen ytterligare här på webbplatsen och givetvis genom våra pågående aktiviteter samt insatsområden. Dessutom är 2021 friluftslivets år vilket vi såklart fortlöpande kommer att uppmärksamma. ”Ut i skogen skall vi gå!”

Aktuellt


Landshövdingen om Friluftslivets år
22 januari, 2021

Nu startar Friluftslivets år och Skånes landshövding Anneli Hulthén är laddad. Hon kommer bland annat att dra igång ”landshövdingestafetten” och även leda ett antal frukostseminarier på temat friluftsliv. Vilka förväntningar har du för Skånes del på Friluftslivets år?– Förväntningarna är att vi ska få ännu fler människor att röra på sig, i naturen och i […]

Läs mer

Mostarin Ara är doktorand vid SLU. Hennes forskning inom ramen för FRAS* handlar om röjning av den svenska skogen.
Fras-forskning om röjning
20 januari, 2021

Mostarin Ara är doktorand vid SLU. Hennes forskning inom ramen för FRAS* handlar om röjning av den svenska skogen. När startade du projektet?– I januari 2018. Min bakgrund inom skogsbruk och vilja till att utbilda mig i skogsskötsel ledde fram till att studera röjning. Du har studerat alternativa metoder för planteringsförband, det vanligaste är att […]

Läs mer

Skå­ne i topp och Got­land i bot­ten när Sve­fa sam­man­fat­tar skogs­fas­tig­hets­pri­ser­nas ut­veck­ling 2020
19 januari, 2021

Ny statistik från Svefa, Sveriges ledande, oberoende fastighetsrådgivare visar att den positiva prisutvecklingen för skogsfastigheter har fortsatt även under 2020. Skåne är det län som kan uppvisa störst ökning, 8,2 procent jämfört med föregående år medan priserna på Gotland är oförändrade. Sett ur ett tre års perspektiv är det Halland som har den största ökningen. […]

Läs mer

Friluftsfrämjandet
Främjar friluftslivets år
15 januari, 2021

Friluftsfrämjandet är en av de riktigt stora friluftsorganisationerna i Sverige. Under Friluftslivets År kommer man att på olika sätt bidra till att göra friluftslivet ännu mer relevant. Karolina Perngården är verksamhetsutvecklare i Skåne sedan sex år tillbaks och drivs av ett starkt engagemang för att friluftslivet ska vara tillgängligt för så många som möjligt. Du […]

Läs mer

Broar för framtiden
8 januari, 2021

Naturnära jobb är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som ger nyanlända och arbetslösa möjlighet till arbete i skog och på landsbygd. Vi kollade in ett framgångsrikt brobygge för cyklar och träffade arbetslaget bakom, tillsammans med gruppledaren Caroline Andersson från Skogsstyrelsen. Vi träffas vid Idrottsplatsen i Genarp. Caroline Andersson på Skogsstyrelsen har med sig det sex man starka […]

Läs mer

Vinnar-app mot granbarkborren
18 december, 2020

En lättbegriplig app för markägaren i kampen mot granbarkborren vann årets Hack for Sweden 365. Såväl Bengt Djuvfeldt, representant för Skogsstyrelsen, som Mattis Hallén från det segrande laget är självklart nöjda med utfallet. I december avgjordes årets Hack for Sweden 365. Segrade gjorde lag Mellerud PK från Lunds Tekniska högskola med en app i kampen […]

Läs mer