Synliggörande, Kunskapslyftande,
Brobyggande och Möjliggörande

Välkommen!

Det skogliga året rullar vidare i full fart! Det innebär massor med roliga, utmanande, inspirerande och tankar, idéer och konkreta aktiviteter kopplade till den skånska skogen. Det betyder också att vi på den här sidan speglar detta inom ramen för skogsstrategins fyra huvudområden, Innovation, Miljö, Rekreation och Produktion. Skogen är en viktig tillgång och möjlighet och vi försöker alltid se skogen och alla träd.

Aktuellt


kåsa
Nybildat skånsk friluftsråd
25 maj, 2022

För att utveckla Skånes friluftsliv och skapa hållbara besök i naturen behöver många olika aktörer samverka. Därför har nu ett skånskt friluftsråd bildats. I rådet finns representanter från åtta stycken organisationer. Det är Region Skåne, Stiftelsen Skånska Landskap, Tourism in Skåne, LRF, Friluftsfrämjandet, Skåne-Blekinge Jordägarförbund, Trafikverket och Länsstyrelsen. Alla Skånes kommuner är viktiga samarbetspartners då […]

Läs mer… from Nybildat skånsk friluftsråd

Lär dig mer
18 maj, 2022

LRF Skåne ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Här tipsar de om tre publikationer som lär dig mer om skogens utmaningar och möjligheter. Skogen Den gröna tråden är en alldeles nyutkommen reportagebok om det svenska familjeskogsbruket från norr till söder. Här finns också lättläst statistik. Med reportage från hela landet får läsaren träffa familjeskogsägare som […]

Läs mer… from Lär dig mer

Kvinna
Inventerade kulturväxter
13 maj, 2022

Regionmuseet Skåne startade 2019 projektet “Det biologiska kulturarvet i den skånska skogen”. Uppgiften vara att inventera vissa utvalda platser för att undersöka vilka kulturväxter som lever kvar i de skånska skogarna. Nu har slutrapporten kommit och Åsa Jakobsson, biolog på Regionmuseet, är den som lett arbetet. Nu har rapporten kommit men projektet började 2019, berätta, […]

Läs mer… from Inventerade kulturväxter

Träbygge Foto: MostPhotos
Save the 3 juni-date! Skånsk skogsstrategi bjuder in till webbinarium ”Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet”.
29 april, 2022

Den 3 juni bjuder Skånsk skogsstrategi in till en digital konferens mellan kl 08.30-12.30. I del 1 kommer fyra föreläsare att lyfta fram potentialen i det kommunala skogsinnehavet: genom den ”variationsrika skogen” kan kommunernas skogar lyftas ytterligare inom produktion, miljö, innovation och rekreation.   Del 2 lyfter fram hur ett ökat klimattryck och en innovativ […]

Läs mer… from Save the 3 juni-date! Skånsk skogsstrategi bjuder in till webbinarium ”Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet”.

Skånsk skogsstrategis logga
AKTIVITETSKOLLEN – HUR GÅR DET FÖR VÅRA AKTIVITETER?
26 april, 2022

Under den här punkten lyfter vi kontinuerligt fram olika aktiviteter inom ramen den Skånska skogsstrategin. Främst genom att i den här kanalen kommunicera nuläget för aktivitetens handlingsplan. (Se utförligare beskrivning av insatser och aktiviteter nederst.) Digital app som följer en skogsslinga där skötsel av naturvärden illustreras tillsammans med genomförda skötselåtgärder. AKTIVITET M 1 G inom huvudområde […]

Läs mer… from AKTIVITETSKOLLEN – HUR GÅR DET FÖR VÅRA AKTIVITETER?

EU centralt i årets omvärldsanalys
20 april, 2022

Skogsstyrelsen har under det senaste decenniet gjort en omvärldsanalys varje år. Stefan Karlsson, utredare för Skogsstyrelsen är en av dem som tagit fram analysen för 2022. Han pekar bland annat på att den kan ha en betydelse på regional nivå, att skogsbruket står sig fortsatt starkt men att en kollision mellan svenska intressen och EU […]

Läs mer… from EU centralt i årets omvärldsanalys