Synliggörande, Kunskapslyftande,
Brobyggande och Möjliggörande

Välkommen!

Här finner du vårt kalendarium över skånska arrangemang och nya aktualiteter. Vi ser skogen och alla träd!

Aktuellt


Optimera skogsnyttan! Kom på konferens 2 oktober
1 juli, 2024

Skånsk skogsstrategi bjuder in till årlig konferens där vi visar på flera skogsnyttor och dess intäktsmöjligheter. För att hålla dialogforumet levande behövs årligen någon större aktivitet där alla aktörer inom skogens intresse välkomnas. Att lyfta och diskutera på skogens många nyttor är vårt uppdrag och så även med denna konferens. Hur det går att få […]

Läs mer… from Optimera skogsnyttan! Kom på konferens 2 oktober

EU beviljar miljoner till skånskt ädellövsprojekt
12 juni, 2024

Länsstyrelsen Skåne får stöd från EU till att dra i gång ett omfattande projekt för att restaurera ädellövskog. Drygt 86 miljoner kronor satsas på att binda samman och förbättra de ekologiska kvaliteterna på ädellövskog i södra Sverige, minska klimatförändringarnas effekter och utveckla kunskapen om naturtypen både hos markägare, förvaltare och allmänhet. Programmet genomförs i samarbete […]

Läs mer… from EU beviljar miljoner till skånskt ädellövsprojekt

Guide till lyckat föryngringsarbete i bokskog
7 maj, 2024

En av frågeställningarna som skånsk skogsstrategi haft med i sin handlingsplan är hur man höjer kunskapsnivån kring skötsel av ädellöv och hur man sköter den mest kostnadseffektivt. Guiden har tagits fram för att vara ett stöd till skogsägare, skogstjänstemän och skogsarbetare i arbetet med naturlig föryngring av bokskog. Tanken bakom häftet är att det ska […]

Läs mer… from Guide till lyckat föryngringsarbete i bokskog

Generell naturvårdshänsyn i hyggesfritt skogsbruk i Mellaneuropa
15 april, 2024

Läs Jörg Brunets rapport om erfarenheter av hyggesfritt skogsbruk i Tyskland.  I Jörg Brunets rapport om hyggesfritt skogsbruk i Tyskland, får vi en inblick från Mellaneuropa. Resultaten belyser vikten av varierande luckstorlekar för att bevara den biologiska mångfalden, särskilt i våra ädellövskogar. Att öka användningen av hyggesfritt skogsbruk kan potentiellt gynna vår landskapsnivå, men det […]

Läs mer… from Generell naturvårdshänsyn i hyggesfritt skogsbruk i Mellaneuropa

Vi har fyllt på kalendariet med vårens skånska skogskurser och träffar
16 februari, 2024

Varje kurs fokuserar på olika ämnen relaterade till skogsbruk och erbjuder dig möjlighet att öka din kompetens inom Skånsk skog. Allt från digitala seminarier till praktiska fältbesök. Läs mer på om varje kurs samt hur du anmäler dig: Kalendarium – Skånsk Skogsstrategi (skanskskogsstrategi.se) SkogsPortalen Datum: 29 februari, 2024 Tid: 08:30 – 09:30 Plats: Digitalt via […]

Läs mer… from Vi har fyllt på kalendariet med vårens skånska skogskurser och träffar

Skånska jätteträd
13 februari, 2024

Gamla grova lövträd väcker alltid förundran. En ek kan bli många hundra år kanske till och med tusen år vilket ur ett mänskligt perspektiv är en lång tid. Eken var från 1558 till 1830 förbehållen kronan för skeppsbyggeri. Många ekar växte upp i ett öppet landskap som delar i hagmarker och lövängar. De arter som […]

Läs mer… from Skånska jätteträd