Synliggörande, Kunskapslyftande,
Brobyggande och Möjliggörande

Välkommen!

Nu tar vi på Skånsk skogsstrategi några veckors sommarledighet och är tillbaks måndag 9/8. Självklart kan du fortsättningsvis anmäla dig till vårt nyhetsbrev och tipsa oss om kommande arrangemang i höst. Dessutom hittar du som vanligt alla våra insatsområden och aktiviteter under löven här under. Vi önskar dig en skön och skoglig sommar!

Aktuellt


Naturligt viltfoder stavas RASE
13 juli, 2021

RASE begreppet [Viltfoder och viktiga naturvårdsträd i form av rönn, asp, sälg och ek] växer sig allt starkare. Familjeskogsbrukaren Magnus Strandberg är en av de som för ett tiotal år sedan introducerade RASE. Han är även delaktig i Länsstyrelsens viltfoderprojekt Vild & Bortskämd. Nyligen medverkande han i en film för att just lyfta RASE ytterligare. […]

Läs mer

Kretsloppsaffisch från Skogen i skolan
1 juli, 2021

Skogen i Skolans verksamhet finns över hela landet. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och den främsta metod är utomhuspedagogik. Man har nu tagit en fram en kretsloppsaffisch som lektionsmaterial, Anna Steinwall är verksamhetsledare för Skogen i Skolan, anställd av Föreningen Skogen och ansvarar Skogen i Skolans kansli. Vad har kansliet för uppgift?– En hel del. Till […]

Läs mer

Vägvisare i skogen. Söderåsens nationalpark. Foto: Most Photos
På G: Ett regionalt friluftsråd
23 juni, 2021

Efter ett antal digitala frukostmöten under våren med Residenset som sammankallande kommer nu ett regionalt friluftsråd att bli verklighet. Under våren har Landshövding Anneli Hulthén bjudit in till ett antal digitala frukostmöten från Residenset i Malmö. Detta i syfte att ännu bättre samordna det regionala friluftslivet inför sommaren och fortsättningsvis.  Deltagande har varit representanter för […]

Läs mer

Kollage från filminspelningen Foto: Kristina Larsson
Skånsk skogsstrategi – The Movie
10 juni, 2021

Under två dagar har ”reklamfilmer” för Skånsk skogsstrategi spelats in skogen runt Hovdala i Hässleholms kommun. Det centrala budskapet är att lyfta potentialen med den skånska skogen, samt att peka på vikten av en dialog mellan de fyra huvudområdena Produktion, Miljö, Rekreation och Innovation.   Filminspelningen är en direkt följd av aktivitet I4A i den […]

Läs mer

Träbyggnad Foto Trästad
Ett fulladdat träbyggnadsseminarium som du nu kan se i efterhand!
31 maj, 2021

Onsdagen den 26:e maj hölls ett fullspäckat digitalt träbyggnadsseminarium arrangerat av Skånsk skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad. Deltog gjorde föreläsare från Malmö Växjö, Stockholm och London. Nu kan du se det i efterhand! Ann Marke som är ordförande för styrgruppen för Skånsk skogsstrategi inledde:  – Ett av huvudsyftena med strategin är att vi ska […]

Läs mer

Örjan Grönlund. Foto: Skogforsk
Skogsbruk med flera mål
24 maj, 2021

Hur bedrivs skogsbruk med flera mål i Sverige idag? Att åskådliggöra detta har varit huvudsyftet för Örjan Grönlunds doktorsarbete vid SLU och Skogforsk. Han har tittat på vad som kan främja en fortsatt utveckling för den typen av skogsbruk, vad som hämmar och hur det hur det konventionella skogsbrukets kunskaper om avverkning kan tillämpas i […]

Läs mer