Synliggörande, Kunskapslyftande,
Brobyggande och Möjliggörande

Välkommen!

Nytt år och nya möjligheter! Nu har du möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev med fokus på skånska skogliga frågor. Du kan också ta del av om kommande arrangemang i vårt nya kalendarium, samt tipsa oss om nya. Vi kommer alltså framöver att lyfta den skånska skogen ytterligare här på webbplatsen och givetvis genom våra pågående aktiviteter samt insatsområden. Dessutom är 2021 friluftslivets år vilket vi såklart fortlöpande kommer att uppmärksamma. ”Ut i skogen skall vi gå!”

Aktuellt


Eva Magnusson. Foto: Privat
Vackrare skog på enklast möjliga vis
4 maj, 2021

Eva Magnusson är konstnären som även varit skogsägare och arbetsledare för ett planterings- och röjarlag. Hennes projekt ”Vackrare skog” är ett uppskattat årligt inslag på Linnéuniversitetet. Plötsligt ser vi skogen OCH alla träd.  Skogen är överallt. Inte minst i media och då inte bara i självklara publikationer som Skogen och Skogsaktuellt. I livstilsmagasinet Icon frågade […]

Läs mer

Träbygge Foto: MostPhotos
Var med och forma framtiden. Se möjligheterna med klimatsmart träbyggande!
28 april, 2021

Save the date! Digitalt träbyggnadseminariumOnsdag 26 maj kl 10.00-12.00En laddad förmiddag om industriellt byggande i trä, visionära träbyggnadsstrategier i svenska kommuner, om projektet Cederhusen i Stockholm, samt en inspirerande internationell utblick. Mer ingående dagordning och länk till anmälan kommer inom kort! Välkommen!Skånsk skogsstrategi i samarbete med Trästad […]

Läs mer

Vitsippor i ädellövsskog. Foto: Jörg Brunet, SLU Alnarp
Ädellövets flora
27 april, 2021

Nu kommer Jörg Brunets populära ”Blommande skogslandskap” från 2018 i ny upplaga. Jörg som är professor på SLU har under ett par års tid dokumenterat den renodlade floran för ädellövskogen i text och bild. Perfekt för vårpromenaden! Varför intresserade du dig för just en flora för ädellövsskogen?– Jag har studerat markfloran i ädellövskogar i över […]

Läs mer

Ask Foto: Erik Viklund
Ask och alm ska räddas
19 april, 2021

Asken och almen är två välkända och uppskattade trädslag vars existens under många år varit hotad. Nu har Sveaskog bestämt sig för att satsa 500 000 kronor under 2021, med uppskalning kommande år, för att tillsammans med Skogforsk och SLU bygga upp ett projekt för en räddningsinsats. Thomas Kraft på Skogforsk är delaktig i projektet […]

Läs mer

Pollineringsuppdraget Länsstyrelsen Skåne
En viktig bisyssla

Det finns ca 300 sorters vildbin i Sverige, en tredjedel är hotade och många av dem finns i Skåne. Förra året initierade Naturvårdsverket ett räddningsprojekt för vildbin i södra Sveriges sandiga marker. Gabrielle Rosquist är projektledare på Länsstyrelsens naturskyddsenhet och menar att man har kommit en bra bit på vägen med att restaurera de biotoper […]

Läs mer

Skåneleden 3 etapp 1, Klövahallar. Foto:Apelöga
Regionalt friluftsliv
13 april, 2021

Såväl Skåneleden som cykellederna upplevde ett kraftigt ökat tryck under 2020. Region Skåne är ledhuvudman för Skåneleden och de nationella cykellederna Sydkustleden och Sydostleden. Det är ett team på sju personer som tillsammans utvecklar och ansvarar för lederna. Här svarar de gemensamt på frågor om planeringen för 2021, kopplingen till Friluftslivets år och arbetet med […]

Läs mer