Synliggörande, Kunskapslyftande,
Brobyggande och Möjliggörande

Välkommen!

Ett nytt skånskt skogligt år är här! Det kommer att innebära massor med roliga, utmanande, inspirerande och tankar, idéer och konkreta aktiviteter kopplade till den skånska skogen. Detta inom skogsstrategins fyra huvudområden, Innovation, Miljö, Rekreation och Produktion. Var för sig och tillsammans kommer dessa riktningar ge betydande möjligheter för att bidra till fler jobb, hållbar tillväxt och utvecklingen av en växande bioekonomi. Något som vi kommer att kontinuerligt berätta om på den här sidan. Nu kör vi!

Aktuellt


Snickeribild
Förädlad träförädling
19 januari, 2022

Specialträ är en nystartad ekonomisk förening i Småland som kommer att verka för att skapa en ökad marknad för lokalproducerad träförädling. Mannen bakom, Erik Hjärtfors, ser stora möjligheter med en bransch som länge verkat i det fördolda. Nyligen startade en ny ekonomisk förening på initiativ av träentreprenören Erik Hjärtfors.Föreningens tanke är att ta hand om […]

Läs mer… from Förädlad träförädling

Minskad skadenivå på kulturlämningar
17 januari, 2022

Varje år inventerar Skogsstyrelsen runt 1500 kända och registrerade kulturlämningar i Sverige. Det kan röra sig om gravfält, husgrunder och stenåldersboplatser. Andelen som blir påverkade vid avverkning ligger för 2021 på 27 procent, vilket är den lägsta nivån sedan Skogsstyrelsens inventering började 2012. Ann Kristin Unander är inventeringsledare på Skogsstyrelsen. Er senaste inventering av skogsbrukets […]

Läs mer… from Minskad skadenivå på kulturlämningar

Skogsstyrelsens logga
Ny statistik om sysselsättning och arbetsskador i skogsbruket
16 december, 2021

Källa: Skogsstyrelsen 16 december 2021 Statistiken visar att antal sysselsatta i skogsbruket var nästan oförändrat mellan 2019 och 2020. Även antalet anmälda arbetsolyckor i skogsbruket låg på samma nivå mellan de två åren. Den nya statistiken inkluderar skattningar om antal sysselsatta, anställda och antal personer inom olika inkomstklasser. Skattningarna är baserade speciella bearbetningar som gjorts […]

Läs mer… from Ny statistik om sysselsättning och arbetsskador i skogsbruket

Julgran
Jul med Joakim
9 december, 2021

Med all respekt för tall, björk, bok, asp och alm; i december finns i stort sett endast träd att tala om. Julgranen. Oftast mer påklädd (vissa menar utklädd) än sina släktingar rödgranen och kungs- och silvergran, skiljer den även ut sig genom att ofta påträffas inomhus i stugvärmen.   En sådan märkvärdighet kräver sin man. […]

Läs mer… from Jul med Joakim

Jerker Bergdahl Foto Yaman Albobol
Första regionala samordningsmötet

I början av december bjöd den regionala samordnaren på Skogsstyrelsen, Jerker Bergdahl, in till ett samordningsmöte för projektledare för skogsprogrammet i syd.   Närvarade gjorde för Skånes räkning Åke Högman, från Blekinge Jonas Kromnow, Åsa Johansson och Johan Harrysson, från Småland Magnus Hellgren och från Östergötland Catarina Marklund.   – Det här var det första […]

Läs mer… from Första regionala samordningsmötet

Påbörjad studie i ekföryngring

I september startade Nora Sophie Pohl en studie om naturlig ekföryngring vid SLU i Alnarp och med Magnus Löf som handledare. Nora Sophie Pohl skrev sin masters vid schweiziska federala institutet för skogs-, snö- och landskapsforskning (WSL) i Zürich, Schweiz. Hon tog en kandidatexamen i ekosystemförvaltning 2017 och en magisterexamen i skogsvetenskap och skogsekologi med […]

Läs mer… from Påbörjad studie i ekföryngring