Synliggörande, Kunskapslyftande,
Brobyggande och Möjliggörande

Välkommen!

Här finner du vårt kalendarium över skånska arrangemang och nya aktualiteter. Vi ser skogen och alla träd!

Aktuellt


Generell naturvårdshänsyn i hyggesfritt skogsbruk i Mellaneuropa
15 april, 2024

Läs Jörg Brunets rapport om erfarenheter av hyggesfritt skogsbruk i Tyskland.  I Jörg Brunets rapport om hyggesfritt skogsbruk i Tyskland, får vi en inblick från Mellaneuropa. Resultaten belyser vikten av varierande luckstorlekar för att bevara den biologiska mångfalden, särskilt i våra ädellövskogar. Att öka användningen av hyggesfritt skogsbruk kan potentiellt gynna vår landskapsnivå, men det […]

Läs mer… from Generell naturvårdshänsyn i hyggesfritt skogsbruk i Mellaneuropa

Vi har fyllt på kalendariet med vårens skånska skogskurser och träffar
16 februari, 2024

Varje kurs fokuserar på olika ämnen relaterade till skogsbruk och erbjuder dig möjlighet att öka din kompetens inom Skånsk skog. Allt från digitala seminarier till praktiska fältbesök. Läs mer på om varje kurs samt hur du anmäler dig: Kalendarium – Skånsk Skogsstrategi (skanskskogsstrategi.se) SkogsPortalen Datum: 29 februari, 2024 Tid: 08:30 – 09:30 Plats: Digitalt via […]

Läs mer… from Vi har fyllt på kalendariet med vårens skånska skogskurser och träffar

Skånska jätteträd
13 februari, 2024

Gamla grova lövträd väcker alltid förundran. En ek kan bli många hundra år kanske till och med tusen år vilket ur ett mänskligt perspektiv är en lång tid. Eken var från 1558 till 1830 förbehållen kronan för skeppsbyggeri. Många ekar växte upp i ett öppet landskap som delar i hagmarker och lövängar. De arter som […]

Läs mer… from Skånska jätteträd

vilt
Enkät – Skånska markägares syn på skogsbetesskador
29 januari, 2024

Högskolan i Kristianstad håller just nu på att undersöka skogsbetesskador i Skåne och vill gärna att så många som möjligt vill ta sig tiden att svara på en enkät. Den här undersökningen handlar om skogsbetesskador i Skåne orsakade av hjortvilt (älg, rådjur, kronhjort och dovhjort). Enkäten är frivillig, tar ca 5-10 minuter att besvara och […]

Läs mer… from Enkät – Skånska markägares syn på skogsbetesskador

Webbinarie 6 feb – Jämställdhet
22 januari, 2024

Jämställdhet börjar tidigt – men ännu mer verkstad behövs!Glädjande nog så växer jämställdhetsfrågan även inom de skogliga utbildningarna. När det gäller naturbruksgymnasierna så råder dock även här obalans mellan könen och även i kulturfrågor.Jämställdhetsfrågan har hög prioritet inom det offentliga genom ett regeringsuppdrag till Skogsstyrelsen med hjälp av Länsstyrelsen. Vidare har ett nationellt jämställdhetsråd för […]

Läs mer… from Webbinarie 6 feb – Jämställdhet

såg
Träförädling i fokus under två dagar
17 januari, 2024

Den 20 och 21 mars hålls det kompetenshöjande presentationer och workshops för dig som är byggnadsvårdare, skogsägare eller jobbar med någon form av träförädling. 20 mars – Virkesråvarans betydelse för byggnadsvård Dagen och workshopen riktar sig till dig som är byggnadsvårdare, skogsägare eller jobbar med någon form av träförädling. Syftet är att få parterna i […]

Läs mer… from Träförädling i fokus under två dagar