Synliggörande, Kunskapslyftande,
Brobyggande och Möjliggörande

Välkommen!

Efter ett kortare sommaruppehåll är vi nu tillbaks bland barr och löv. Så håll utkik efter skånska skogliga nyheter och kommande arrangemang, och tipsa oss gärna. Om du inte får vårt nyhetsbrev kan du anmäla dig här intill. Dessutom hittar du som vanligt alla våra insatsområden och aktiviteter genom att klicka på löven här under. Vi ser skogen och alla träd!

Aktuellt


Foto: Yaman Bolbol
Boken i fokus på Ädellövsskogsdagen
10 september, 2021

Ädellövsskogsdagen är ett årligt återkommande arrangemang i Skogsstyrelsen distrikt Skånes regi, i år med deltagande av Ekfrämjandet. Arrangemanget hålls lördagen den 18: september mellan 10-14 (ingen anmälan, bara att droppa in) på Ullstorps kursgård intill Höör. Det är framför allt boken och dess föryngringsplanering som kommer att stå i fokus under dagen, men också eken. […]

Läs mer

Foto: Jörg Brunet, SLU
Ädellöv på åkermark
2 september, 2021

Små bestånd av ädellöv som planteras på åkermark har stort värde för den biologiska mångfalden i utpräglade jordbrukslandskap. Om planteringen har kontakt med äldre skog finns merparten av skogsfloran på plats inom 60-80 år. Det visar en ny studie som är ett samarbete mellan Sara Cousins och Jessica Lindgren vid Stockholms universitet och Per-Ola Hedwall […]

Läs mer

Styrgruppen Skånsk skogsstrategi Foto: Kristina Larsson
Hej vilt
25 augusti, 2021

Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi var i mitten på augusti på grönbete och träffades ”på riktigt” för första gången på över ett år. Dagen ägnades åt viltfrågor kopplade till de fem aktiviteter i ämnet som ingår i den skånska skogsstrategin. Nyligen samlades styrgruppen för Skånsk skogsstrategi där sig bör, det vill säga i skogen. Platsen var […]

Läs mer

Ebba Strandmark med båtbyggarna Mathias och Martin Ravanis. Porträttfoto: Emma Lemholt
Historien om ett bord
18 augusti, 2021

När möbeldesignern Ebba Strandmark träffade båtbyggarna Mathias och Martin Ravanis under en middag föddes tanken om ett samarbete. Det ledde fram till ett väldigt speciellt ekbord. En resa som egentligen börjar 270 år tillbaks i tiden. Mathias Ravanis säger med eftertryck:– Förutsättningarna får vårt hantverk börjar ute i skogen.Vi står i hans och hans bror […]

Läs mer

Signe Rönnegård, agronomstudent SLU Foto: Privat
Vem bestämmer över skogen?
13 augusti, 2021

Signe Rönnegård som läster till agronom på SLU valde i sin kandidatuppsats att titta på och göra en analys av samverkan i regionala skogsstrategier. Uppsatsen har titeln ”Vem bestämmer över skogen” och Signe valde att specialstudera strategiprocessen i tre län: Skåne, Dalarna och Västerbotten. Du har gjort en analys av samverkan i de regionala skogsstrategierna. […]

Läs mer

Naturligt viltfoder stavas RASE
13 juli, 2021

RASE begreppet [Viltfoder och viktiga naturvårdsträd i form av rönn, asp, sälg och ek] växer sig allt starkare. Familjeskogsbrukaren Magnus Strandberg är en av de som för ett tiotal år sedan introducerade RASE. Han är även delaktig i Länsstyrelsens viltfoderprojekt Vild & Bortskämd. Nyligen medverkande han i en film för att just lyfta RASE ytterligare. […]

Läs mer