Synliggörande, Kunskapslyftande,
Brobyggande och Möjliggörande

Välkommen!

Här finner du våra aktiviteteter genom att klicka på löven, vårt kalendarium över

skånska arrangemang och nya aktualiteter. Vi ser skogen och alla träd!

Aktuellt


Porträtt man
Sociala värden ska stärkas
22 september, 2023

Målen för skogens sociala värden är vaga och spridda konstaterar Skogsstyrelsen i en rapport som innehåller flera nya förslag och mål för att stärka de värdena. Mattias Sandberg som är specialist på skogens sociala värden på Skogsenheten har skrivit rapporten. Hur uppkom uppdraget?– Rapporten om skogens sociala värden är en del av ett projekt på […]

Läs mer… from Sociala värden ska stärkas

lingon, valnöt, morot
Skogens värden i blickfånget
21 september, 2023

Den 20 september var det uppdukat för ”Food Jam” på Högskolan i Kristianstad. Här gav Brian Mårtensen och Elin Carleke från Krinova en stor skara studenter, entreprenörer och allmänt matintresserade uppgiften att i olika lag improvisera med skogens råvaror för att skapa en innovativ maträtt.   Arrangemanget ingår i projektet Skogens värden, ett samarbetsprojekt mellan […]

Läs mer… from Skogens värden i blickfånget

Skånsk skogsstrategis logga
Välkommen till Skånsk skogsstrategis årliga konferens 18 oktober
12 september, 2023

Årlig konferens 18 oktober kl 09.00–15.00Välkommen till Skånsk skogsstrategis årliga konferens den 18 oktober i Breanäs.Landshövdingen Anneli Hultén inledningstalar, moderator Sara Hommen kommer att hålla i trådarna och vi kommer att ta upp frågor som rör vilt, jämställdhet och klimatanpassad skogsskötsel. Vi avslutar dagen med en exkursion i skogen. Program:• Landshövding Anneli Hulthén, om den […]

Läs mer… from Välkommen till Skånsk skogsstrategis årliga konferens 18 oktober

Tre vilt-webbinarier samt en konferens
11 september, 2023

I höst kommer vi, inom ramen för Skånsk skogsstrategis satsning ”Skog och vilt i balans, köra tre webbinarier innan vi avslutar med en konferens den 8 november. Anmäl dig redan nu till webbinarierna samt viltkonferensen den 8 november. Del 1 fredagen den 22 september kl 08.00-08.50ÄMNE: KLIMATANPASSAD SKOGSSKÖTSEL Del 2 fredagen den 6 oktober kl […]

Läs mer… from Tre vilt-webbinarier samt en konferens

Sätt att öka kolsänkan
30 augusti, 2023

Med åtgärder i skogen går det att öka kolsänkan med mellan 2 och 10 miljoner ton koldioxid per år. Det visar en analys som Skogsstyrelsen gjort över hur enskilda åtgärder påverkar nettoupptaget i skogen, till exempel minskad avverkning, höjd lägsta tillåtna ålder för att avverka, minskade betesskador från älg och annat vilt eller ökad kvävegödsling. […]

Läs mer… from Sätt att öka kolsänkan

Skogens värden – ett nytt och unikt samarbete för att utveckla den skånska skogens potential
25 augusti, 2023

Pressmeddelande Den skånska skogen täcker 38 % procent av Skånes yta, mer än vad de flesta tror. Skånes skog är viktig ur många synpunkter, miljö, rekreation, produktion och innovation. Dess roll blir också allt viktigare i relation till klimatfrågan. Den skånska skogen är dessutom unik i Sverige genom den rika förekomsten av lövträd. Nu har […]

Läs mer… from Skogens värden – ett nytt och unikt samarbete för att utveckla den skånska skogens potential