Synliggörande, Kunskapslyftande,
Brobyggande och Möjliggörande

Välkommen!

Nytt år och nya möjligheter! Nu har du möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev med fokus på skånska skogliga frågor. Du kan också ta del av om kommande arrangemang i vårt nya kalendarium, samt tipsa oss om nya. Vi kommer alltså framöver att lyfta den skånska skogen ytterligare här på webbplatsen och givetvis genom våra pågående aktiviteter samt insatsområden. Dessutom är 2021 friluftslivets år vilket vi såklart fortlöpande kommer att uppmärksamma. ”Ut i skogen skall vi gå!”

Aktuellt


Skåneleden 3 etapp 1, Klövahallar. Foto:Apelöga
Regionalt friluftsliv
13 april, 2021

Såväl Skåneleden som cykellederna upplevde ett kraftigt ökat tryck under 2020. Region Skåne är ledhuvudman för Skåneleden och de nationella cykellederna Sydkustleden och Sydostleden. Det är ett team på sju personer som tillsammans utvecklar och ansvarar för lederna. Här svarar de gemensamt på frågor om planeringen för 2021, kopplingen till Friluftslivets år och arbetet med […]

Läs mer

Porträtt på Erik Sollander
Med omvärlden i fokus
9 april, 2021

Skogsstyrelsen har under det senaste decenniet gjort en omvärldsanalys varje år och för olika användningsområden. I år låg fokus på nationella skogsprogrammet och presenterades för ett tag sedan på skogsprogrammets årskonferens. Erik Sollander, skogspolitisk strateg på enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen, har varit sammankallande. Hur gick ni till väga?– Vi har varit en grupp […]

Läs mer

Forsärla Foto: Most Photos
OBS: Jan Linder
7 april, 2021

Jan Linder har ett gediget förflutet i skogen som tidigare länsjägmästare  och även varit engagerad i framtagandet av den skånska skogsstratgien. Möjligen överträffas intresse för skogen av hans fokus på fåglar. Han är med i styrelsen för Nordöstra Skånes Fågelklubb samt har mandat från Birdlife Sverige att sitta med i standardkommittén i FSC Sverige (Internationell […]

Läs mer

Kattuggla Foto: Naturskyddsföreningen Skåne
Lär dig mer!
29 mars, 2021

Naturskyddsföreningen Skåne ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi . Verksamhetskoordinatorn Magnus Billqvist har tipsat oss om tre smarta publikationer som gör att du ser mer när du är ute i skogen eller att kan du briljera under middagen. SKÅNES STÖRSTA TRÄDBland dem finner du Snapphaneeken, Jeppatorpseken och Svedalaeken (Börringeeken). ”Med eller utan låg gren är […]

Läs mer

Högre utbildningar att söka
25 mars, 2021

Nu har ansökningsperioden till SLU:s högre utbildningar öppnat och stänger 15 april. De är tre till antalet och först ut är en helt ny kandidatutbildning, FOREST AND LANDSCAPE. Det här nya programmet förenar skogsbruksvetenskap med landskapsarkitektur och tar därmed ett helhetsgrepp om skogen och dess betydelse för samhället, genom en kombination av olika perspektiv på […]

Läs mer

Dräneringsdike skog Foto: Most Photos
Händelser med vatten
22 mars, 2021

Alice Nicolle är våtmarkshandläggare på Fiske- och restaureringsenheten på Länsstyrelsen och har disputerat i limnologi (läran om inlandsvatten). Här berättar hon om pågående projekt och utmaningar och möjligheter när det gäller det skånska vattnet. Vilka konkreta projekt inriktade på vatten och skog driver Länsstyrelsen för närvarande?– Vi håller på att förbereda projekt som gäller återvätning […]

Läs mer