Synliggörande, Kunskapslyftande,
Brobyggande och Möjliggörande

Välkommen!

…till oss bland barr och löv. Läs gärna våra skånska skogliga nyheter här nedan och kommande skånska skogsevenemang i Kalendariet. Om du inte får vårt nyhetsbrev kan du anmäla dig här intill. Dessutom hittar du alla våra aktiviteter genom att klicka på löven här under. Vi ser skogen och alla träd!

Aktuellt


Kollage till artikel Naturvärdar.
Lyckad satsning på naturvärdar
24 november, 2021

Under sommaren genomfördes det gemensamma projektet ”Naturvärdar” av Stiftelsen Skånska landskap och fyra skånska kommuner.   Projektet startades i april och avslutades i oktober 2021 och gick ut på att personer som var berättigade till anställningsstöd eller deltog i motsvarande arbetsmarknadssatsning, anställdes av en kommun för att arbeta som naturvärdar i rekreationsområden under sommaren. Ett […]

Läs mer

Kvinna Johanna Deak Sjöman. Urbana träd, höga som höghus
Urbana och värdefulla träd
15 november, 2021

SLU har mellan 2017-2021  bedrivit projektet i-Tree Sverige där man fullföljt beräkningar på stadsträd i nio städer runt om i landet, från Luleå i norr till Malmö i söder. Viktiga frågor har varit: Hur mycket luftföroreningar tar våra stadsträd hand om? Hur mycket kol kan träd lagra och förhindra utsläpp av koldioxid? Kan samhället tjäna […]

Läs mer

Porträtt kvinna, Anna Kowalik Tidblad
Skånsk skogsstrategi badar virtuellt skogsbad
10 november, 2021

Pilotprojektet Skogspaus är ett samarbete mellan Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg och Sveriges Lantbruksuniversitet. Man har testat om en virtuell skog kan ha samma positiva effekt på stress som en riktig skog. Skogen finns plötsligt inne i en box mitt i centrala Helsingborg. Det doftar trä, fåglarna kvittrar, en och annan kråka hörs, vattnet porlar från en […]

Läs mer

Två personer på en skogsbilväg
Potential med Laura
3 november, 2021

Skånsk skogsstrategi lyfter nu fram den skånska skogens potential i fyra filmer inom strategins fyra huvudområden, PRODUKTION, MILJÖ, REKREATION OCH INNOVATION.   Här i ”Produktionsfilmen” pratar vi med Laura Kofoed Olsson, tidigare Sydved, nu på Skogsstyrelsen. Hon ser möjligheterna i ett utvalt skogsparti att bevara naturvärdesträd men också att den fina föryngringen kan ge en […]

Läs mer

Brandbekämpning
Starkare tillsammans
2 november, 2021

Landsbygdsresurser heter den nya grupp som ska samordna resurser vid bränder i nordöstra Skåne med omnejd. Bland annat ingår LRF, Maskinring i Småland, Räddningstjänsten och i samarbetet. Skogsbränder väntar inte när de sätter igång. Snabb mobilisering är många gånger avgörande. Skogsägare Anders Edbro i Osbytrakten är en av initiativtagarna till en ny grupp som ska […]

Läs mer

Två män står vid en skogsväg
Potential med Anton
28 oktober, 2021

Skånsk skogsstrategi lyfter nu fram den skånska skogens potential i fyra filmer inom strategins fyra huvudområden, PRODUKTION, MILJÖ, REKREATION OCH INNOVATION.   Här i ”Innovationsfilmen” pratar vi med Anton Holmström, Head of Forestry Products på Katam. Utifrån ett blandskogbestånd lyfter han fram rekreation som en stor innovationsmöjlighet. Anton ser också de digitala möjligheterna med att […]

Läs mer