Synliggörande, Kunskapslyftande,
Brobyggande och Möjliggörande

Välkommen!

Vi som arbetar med Skånsk skogsstrategi önskar alla en God fortsättning på 2023!

Ett nytt år med nya möjligheter och en ny skog med nya möjligheter.

Aktuellt


Porträtt man
Skog och vilt i balans, ja men när? Del 7 LRF
3 februari, 2023

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie: ”Skog och vilt i balans, ja, men när?”, där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda. Anders Rolfsson är […]

Läs mer… from Skog och vilt i balans, ja men när? Del 7 LRF

Vild & Bortskämd logga
Lyckat samarbete i klövviltfrågor är inne på sista året
2 februari, 2023

Samarbetsprojektet Vild och Bortskämd är inne på sista året och har nu producerat den sista filmen i en filmserie på tre. Foderskapande åtgärder på landskapsnivå – YouTube Här hittar du alla filmer, exkursionsmaterial och annat bra underlag:Foderskapande åtgärder | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se) Projektet, med Länsstyrelsen Skåne i spetsen, har samlat flera aktörer med olika syn […]

Läs mer… from Lyckat samarbete i klövviltfrågor är inne på sista året

Lär dig mer
31 januari, 2023

Södra ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Här tipsar de om tre publikationer som lär dig mer om skogens utmaningar och möjligheter. Ekskogsskötsel! Anläggning av ekskog, skötsel av ek för virkesproduktion, sådd, röja och gallra. I den här fullmatade broschyren bågnar det av information för ekvänner. Få skogar håller högre biologisk mångfald än ekskog så […]

Läs mer… from Lär dig mer

Styrgruppen Skånsk skogsstrategi Foto: Kristina Larsson
Julkalenderfacit
24 december, 2022

Hej vad det gick undan fram till jul och jösses vad många frågor det blev! Vi på Skånsk skogsstrategi och hela styrgruppen önskar er alla en skön jul. Så klart ni vill veta svaren! Men ni hade alla rätt eller hur? Skogslucka nummer 1: Skåne är genom sitt läge en nordlig utpost av Europas lövskogsregion. […]

Läs mer… from Julkalenderfacit

porträtt kvinna
Ett julbord av friluftslivsinspiration
22 december, 2022

Idag den 22 december går remisstiden ut Skånes friluftslivsplan. Men redan nu finns ett julbord av inspiration på ”Länsstyrelsen Skånes Friluftslivsplattform”. Här återfinns material som riktar sig i första hand till tjänstepersoner inom kommuner, myndigheter och regioner samt ideella och kommersiella aktörer, dvs till olika föreningar och företagare inom besöksnäringen.  Friluftslivssamordnare på naturvårdsenheten Moa Vitestam […]

Läs mer… from Ett julbord av friluftslivsinspiration

Friska skogar
15 december, 2022

Nyhet hämtad från KSLA:Skogsskadornas konsekvenser berör en stor del av samhället. Ökade skaderisker för skogen, bland annat som en följd av klimatförändringar, kräver engagemang från många parter. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) skogskadekommitté har sammanfattat sitt treåriga arbete på området i denna skrift. Skogen i Sverige och internationellt riskerar att drabbas av en ökad mängd […]

Läs mer… from Friska skogar