Synliggörande, Kunskapslyftande,
Brobyggande och Möjliggörande

Välkommen!

Nytt år och nya möjligheter! Nu har du möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev med fokus på skånska skogliga frågor. Du kan också ta del av om kommande arrangemang i vårt nya kalendarium, samt tipsa oss om nya. Vi kommer alltså framöver att lyfta den skånska skogen ytterligare här på webbplatsen och givetvis genom våra pågående aktiviteter samt insatsområden. Dessutom är 2021 friluftslivets år vilket vi såklart fortlöpande kommer att uppmärksamma. ”Ut i skogen skall vi gå!”

Aktuellt


Kollage från filminspelningen Foto: Kristina Larsson
Skånsk skogsstrategi – The Movie
10 juni, 2021

Under två dagar har ”reklamfilmer” för Skånsk skogsstrategi spelats in skogen runt Hovdala i Hässleholms kommun. Det centrala budskapet är att lyfta potentialen med den skånska skogen, samt att peka på vikten av en dialog mellan de fyra huvudområdena Produktion, Miljö, Rekreation och Innovation.   Filminspelningen är en direkt följd av aktivitet I4A i den […]

Läs mer

Träbyggnad Foto Trästad
Ett fulladdat träbyggnadsseminarium som du nu kan se i efterhand!
31 maj, 2021

Onsdagen den 26:e maj hölls ett fullspäckat digitalt träbyggnadsseminarium arrangerat av Skånsk skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad. Deltog gjorde föreläsare från Malmö Växjö, Stockholm och London. Nu kan du se det i efterhand! Ann Marke som är ordförande för styrgruppen för Skånsk skogsstrategi inledde:  – Ett av huvudsyftena med strategin är att vi ska […]

Läs mer

Örjan Grönlund. Foto: Skogforsk
Skogsbruk med flera mål
24 maj, 2021

Hur bedrivs skogsbruk med flera mål i Sverige idag? Att åskådliggöra detta har varit huvudsyftet för Örjan Grönlunds doktorsarbete vid SLU och Skogforsk. Han har tittat på vad som kan främja en fortsatt utveckling för den typen av skogsbruk, vad som hämmar och hur det hur det konventionella skogsbrukets kunskaper om avverkning kan tillämpas i […]

Läs mer

Träbyggnad Foto Trästad
Välkommen till späckat digitalt träbyggnadsseminarium
20 maj, 2021

Välkommen till späckat digitalt träbyggnadsseminarium på onsdag 26/5 10.00-12.00. Arrangör: Skånsk skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad. Skånsk skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad och arrangerar nu på onsdag 26/5 ett träbyggnadsseminarium mellan 10.00-12.00.   Föreningen Trästads verksamhet syftar till att stimulera till ökad samverkan i träbyggnadsfrågor mellan offentliga beslutsfattare och beställare, näringslivets entreprenörer, samt […]

Läs mer

Logotyp Skogens Kraft
Mångbrukskraft
19 maj, 2021

Ett av den fem fokusområdena i Nationella skogsprogrammet lyder: ”Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.” Med initiativet Skogens Kraft ska det småskaliga företagandet med skogen som bas stärkas för mångbrukare i Gotlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Jenny Fröberg är projektledare Hur uppstod projektet?– Mångbruksföretagen saknar idag stöd och strukturer […]

Läs mer

Logotyp Skogforsk
Lär dig mer!
12 maj, 2021

Skogforsk ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Skogforsk arbetar för att tillföra kunskaper och innovationer till nytta för skogsbruket och samhället. Seniorforskare Nils Fahlvik tipsar här om tre publikationer som gör att du får bättre kunskap om återbeskogning av jordbruksmark, kulturmiljöer och laserdata samt skonsam markberedning. Återbeskogning av övergiven jordbruksmark i Sverige FRÅN JORDBRUK TILL […]

Läs mer