På G: Ett regionalt friluftsråd

Efter ett antal digitala frukostmöten under våren med Residenset som sammankallande kommer nu ett regionalt friluftsråd att bli verklighet.

Under våren har Landshövding Anneli Hulthén bjudit in till ett antal digitala frukostmöten från Residenset i Malmö. Detta i syfte att ännu bättre samordna det regionala friluftslivet inför sommaren och fortsättningsvis.

 Deltagande har varit representanter för Skånes kommuner, Tourism in Skåne, Region Skåne, Stiftelsen Skånska landskap, Trafikverket med flera.
  De närvarande har under informella former diskuterat infrastrukturella lösningar, marknadskommunikation, kommunikation på plats, värdskap och kunskap och kommersiell verksamhet.

  Ingela Lundqvist, chef för Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen, har varit närvarande på samtliga fem möten. Hon berättar att ett av de mest konkreta utfallen av mötena har blivit att man beslutat sig att inrätta ett regionalt friluftslivsråd.
  – Rådet kommer bestå av ett större antal aktörer med olika typer av anknytning till friluftsliv, naturturism och rekreation. Det kommer att bedriva ett arbete med fokus på långsiktiga åtgärder som siktar ett ännu mer samordnat och hållbart skånskt friluftsliv.

  – Just nu är vi en mindre grupp som ser över ett övergripande ramverk för vilka uppgifter rådet bör ta sig an, samt vilka som bör vara med.

Ingela Lundqvist, chef för Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Skåne. Foto: T.v. Privat, mitten och t.h. MostPhotos

  Rådet är en naturlig utveckling av den handlingsplan för Skånes friluftsliv som antogs 2018 och i synnerhet punkt 9A: ”Inrätta en tydligare organisation för Skånes friluftsliv i form av ett regionalt friluftsråd.”
  – Sedan dess har pandemin ytterligare tydliggjort vikten av sett sådant råd.

  Ingela beskriver mötena som mycket inspirerande och engagerande.
  – Det känns verkligen som att alla vill samverka kring ett hållbart friluftsliv och varit öppna för de utmaningar och möjligheter som finns, det offentliga, privata markägare, ideella föreningar, vilket är mycket roligt.

  Hon menar att det här kommer att betyda ett stort kliv framåt för Skåne ur ett rekreations- och friluftslivsperspektiv.
  – Det blir en kontinuerlig möjlighet för de inblandande att uppdatera varandra på utmaningar, lösa dem tillsammans och även proaktivt arbeta för ett förbättrat hållbart friluftsliv.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter kopplade till artikeln:
Rekreation – Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö. Aktiviteter: A. Stärk dialogen mellan myndigheter, ideella sektorn och näringslivet genom att skapa mötesplatser och forum för samverkan. Hitta ambassadörer inom friluftsliv och naturturism.