Save the 3 juni-date! Skånsk skogsstrategi bjuder in till webbinarium ”Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet”.

Träbygge Foto: MostPhotos

Den 3 juni bjuder Skånsk skogsstrategi in till en digital konferens mellan kl 08.30-12.30. I del 1 kommer fyra föreläsare att lyfta fram potentialen i det kommunala skogsinnehavet: genom den ”variationsrika skogen” kan kommunernas skogar lyftas ytterligare inom produktion, miljö, innovation och rekreation.   Del 2 lyfter fram hur ett ökat klimattryck och en innovativ […]

Läs mer… from Save the 3 juni-date! Skånsk skogsstrategi bjuder in till webbinarium ”Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet”.

AKTIVITETSKOLLEN – HUR GÅR DET FÖR VÅRA AKTIVITETER?

Skånsk skogsstrategis logga

Under den här punkten lyfter vi kontinuerligt fram olika aktiviteter inom ramen den Skånska skogsstrategin. Främst genom att i den här kanalen kommunicera nuläget för aktivitetens handlingsplan. (Se utförligare beskrivning av insatser och aktiviteter nederst.) Digital app som följer en skogsslinga där skötsel av naturvärden illustreras tillsammans med genomförda skötselåtgärder. AKTIVITET M 1 G inom huvudområde […]

Läs mer… from AKTIVITETSKOLLEN – HUR GÅR DET FÖR VÅRA AKTIVITETER?

EU centralt i årets omvärldsanalys

Skogsstyrelsen har under det senaste decenniet gjort en omvärldsanalys varje år. Stefan Karlsson, utredare för Skogsstyrelsen är en av dem som tagit fram analysen för 2022. Han pekar bland annat på att den kan ha en betydelse på regional nivå, att skogsbruket står sig fortsatt starkt men att en kollision mellan svenska intressen och EU […]

Läs mer… from EU centralt i årets omvärldsanalys

Nytt nyhetsbrev ute nu!

I vårens tredje nyhetsbrev från oss på Skånsk skogsstrategi bjuder vi bland annat på växter med historia, tre matnyttiga publikationer från Skogsstyrelsen och en summering av Friluftslivets år 2021. Innehåll: • Växter med historia ‐ ett kulturarv i din skog. Skriften från Regionmuseet Skåne som alla bör läsa nu när det börjat grönska. • Lär […]

Läs mer… from Nytt nyhetsbrev ute nu!

Växter med historia -Ett kulturarv i din skog

Skogsmiljö med vitsippor i förgrunden

Har du stött på påskliljor, äppelträd eller andra oväntade växter i din skog? Regionmuseet Skåne har tagit fram en ny skrift om växter som en gång planterats för nytta och nöje vid gårdar och torp i ett annat landskap men som nu står ensamma kvar i skogen. Skriften riktar sig till dig som äger eller förvaltar skog i Skåne och som […]

Läs mer… from Växter med historia -Ett kulturarv i din skog

Nyskapande naturvård i Småland

Porträtt kvinna

För några veckor sedan startade ett pilotprojekt i Småland, ”Nyskapande naturvård” som ska pågå under 2022. Det ska inspirera skogsägare till att göra insatser i egen skog. Projektet finansieras av Smålands tre länsstyrelser och i styrgruppen ingår även LRF, Södra, Svenska Jägareförbundet, Skogsstyrelsen och Region Kronoberg. Josefine Gustafsson är samordnare. Berätta mer om det nyskapande, […]

Läs mer… from Nyskapande naturvård i Småland