Geodata ger mervärden

Patrik André arbetar heltid med digitaliseringsfrågor på Skogsstyrelsen. Han sitter också med i Geodatarådet som lägger grunden för samhällets digitalisering. I arbetet med en ny geodatastrateg är han också engagerad i Smart Landsbygd. Beskriv ditt uppdrag på Geodatarådet och Smart landsbygd.– Geodata är alla data som har en position. Det vill säga nästan alla data som […]

Läs mer… from Geodata ger mervärden

Lederna viktiga för skogen

Anna Jähnke, ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

I slutet av maj invigdes delsträcka SL6 av Skåneleden, i Vattenriket. En av de som invigningstalade var Anna Jähnke, ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne. Vilka var huvudbudskapet i ditt tal?– Jag ville poängtera att det finns många positiva effekter av denna typ av leder bland annat uppmuntrar människor till en aktiv och rörlig vardag över generationsgränserna. […]

Läs mer… from Lederna viktiga för skogen

FRAS för framtida skogsskötsel

Karin Hjelm, Karin Hjelm, universitetslektor och docent i skogshushållning vid SLU och som även sitter med i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi.

Forskningsprogrammet FRAS – Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, kretsar kring ett antal doktorandprojekt som är inriktade på olika faser i skötseln. Detta för att skapa ett helhetsgrepp kring skogvårdskedjan, från föryngring till avverkningsmoget bestånd. Karin Hjelm, universitetslektor och docent i skogshushållning vid SLU och som även sitter med i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi, är en av […]

Läs mer… from FRAS för framtida skogsskötsel

Tankar från en som svarat på remissen.

Janne Johansson är en av många som svarat på remissen för Skånsk skogsstrategi. Han är mark- och skogsägare i nordvästra Skåne, medlem i Skånes Ornitologiska förening, verksam inom Naturskyddsföreningen och hjälper även Hässleholms kommun med att inventera deras naturvårdsprogram. Vad förväntar du dig av en skånsk skogsstrategi? – Att man sätter nutida skånska skogars utbredning och […]

Läs mer… from Tankar från en som svarat på remissen.

Hyggligt hyggesfritt

Skogsavverkning Foto: MostPhotos

En av de föreslagna aktiviteterna under huvudområdet Produktion i Skånsk skogsstrategi lyder:   ”Bidra med att öka och sprida kunskap för aktiv skötsel och stöd kontinuitetsskogsbruk i vissa ekosystem för att möjliggöra kombination av bevarande av naturvärden och virkesproduktion. Understöd genom tydliga mål anpassad för biotopen. Understödja funktionella och lönsamma skötselmetoder med varierande omloppstider som […]

Läs mer… from Hyggligt hyggesfritt

Små lövskogars betydelse i jordbrukslandskapet

Vy över ett vackert slättlandskap Foto: MostPhotos

Jörg Brunet, professor på SLU har varit projektledare för ”Små lövskogars betydelse för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet”. Projektet har undersökt fyra svenska landskapsfönster (storlek 5 x 5 kilometer) i Selaön och Tobo i Sörmland och Skabersjö och Västerstad i Skåne. Hur länge har projektet pågått?– Drygt tre år, våren 2016 till hösten 2019. Projektet har […]

Läs mer… from Små lövskogars betydelse i jordbrukslandskapet