Julkalenderfacit

Styrgruppen Skånsk skogsstrategi Foto: Kristina Larsson

Hej vad det gick undan fram till jul och jösses vad många frågor det blev! Vi på Skånsk skogsstrategi och hela styrgruppen önskar er alla en skön jul. Så klart ni vill veta svaren! Men ni hade alla rätt eller hur? Skogslucka nummer 1: Skåne är genom sitt läge en nordlig utpost av Europas lövskogsregion. […]

Läs mer… from Julkalenderfacit

Ett julbord av friluftslivsinspiration

porträtt kvinna

Idag den 22 december går remisstiden ut Skånes friluftslivsplan. Men redan nu finns ett julbord av inspiration på ”Länsstyrelsen Skånes Friluftslivsplattform”. Här återfinns material som riktar sig i första hand till tjänstepersoner inom kommuner, myndigheter och regioner samt ideella och kommersiella aktörer, dvs till olika föreningar och företagare inom besöksnäringen.  Friluftslivssamordnare på naturvårdsenheten Moa Vitestam […]

Läs mer… from Ett julbord av friluftslivsinspiration

Friska skogar

Nyhet hämtad från KSLA:Skogsskadornas konsekvenser berör en stor del av samhället. Ökade skaderisker för skogen, bland annat som en följd av klimatförändringar, kräver engagemang från många parter. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) skogskadekommitté har sammanfattat sitt treåriga arbete på området i denna skrift. Skogen i Sverige och internationellt riskerar att drabbas av en ökad mängd […]

Läs mer… from Friska skogar

Åtgärder kan öka kolsänkan med 2 miljoner ton per år

porträtt man

I en analys som Skogsstyrelsen och Jordbruksverket nyligen presenterade för regeringen skulle kolupptaget kunna ökas med motsvarande cirka 2 miljoner ton koldioxid per år.  Detta genom återvätning av dikade torvmarker, kolinlagring i åker- och betesmark samt beskogning av nedlagd jordbruksmark. Senior advisor Johan Wester på Skogsstyrelsen är en av de som arbetat fram analysen. Skönt […]

Läs mer… from Åtgärder kan öka kolsänkan med 2 miljoner ton per år