Guide till lyckat föryngringsarbete i bokskog

En av frågeställningarna som skånsk skogsstrategi haft med i sin handlingsplan är hur man höjer kunskapsnivån kring skötsel av ädellöv och hur man sköter den mest kostnadseffektivt. Guiden har tagits fram för att vara ett stöd till skogsägare, skogstjänstemän och skogsarbetare i arbetet med naturlig föryngring av bokskog. Tanken bakom häftet är att det ska […]

Läs mer… from Guide till lyckat föryngringsarbete i bokskog