Granbarkborren och Skåne

Foto: MostPhotos

Granbarkborren är tyvärr den svenska skogsvärldens mest omskrivna insekt och Gunnar Isacsson på Skogsstyrelsen är experten som ständigt är i ropet. I en intervju för Skånsk skogsstrategi berättar han om vad vi i länet kan lära av exempelvis Tyskland och drabbade områden i Sverige, vilka proaktiva åtgärder man kan vidta och om han ibland inte […]

Läs mer… from Granbarkborren och Skåne

En doftrik avhandling

Ekollon Foto: Most Photos

I början av april kom Mattias Engmans avhandling ”Odor guided predation on acorns by small rodents during direct seeding”. Den tar bland annat upp dofters roll i hur eken och andra träd sprids med hjälp av djur i naturliga ekosystem. Hur kom det sig att du valde just det ämne som du gjorde?– Idén kläcktes […]

Läs mer… from En doftrik avhandling

Ökat besökstryck för skånska landskap

Stiftelsen Skånska landskap konstaterar ett kraftigt ökat besökstryck i sina strövområden till följd av coronakrisen. VD Charlotta Kabo Stenberg berättar mer: Vad gör ni för att möta det ökade trycket?– Parkeringarna är ofta fulla så vi försöker hitta nya parkeringslösningar så att alla ska få plats.  På Fulltofta Naturcentrum, där det även finns fikamöjligheter, har […]

Läs mer… from Ökat besökstryck för skånska landskap

Anna Schyman driver på om jämställdhet i skogen

Ann Marke Foto: Thomas Marke

Anna Schyman är skogsvetare och styrelseledamot i Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen NYKS. Hon blev nyligen klar med sin masteruppsats vars huvudtema är att kvinnor inte rekryteras till skogen. Hon tvekar inte över jämställdhet inom skogsnäringen är en fråga som alla måste driva. Så, varför rekryteras enligt dig inte kvinnor till skogen?– Jag tror […]

Läs mer… from Anna Schyman driver på om jämställdhet i skogen

Smålands skogsstrategi har skapat ökad förståelse

Smålands skogsstrategi har bidragit till att involverade aktörer har fått ökad förståelse för varandras uppdrag. Ett forum för utvecklingsfrågor med koppling till skogen på regional nivå har inrättats och nyligen har alla inblandade organisationer skrivit på en avsiktsförklaring för jämställdhet. Malin Pettersson, ansvarig för samhällskontakter och föreningsutveckling på Södras koncernstab och projektledare för tillkomsten av […]

Läs mer… from Smålands skogsstrategi har skapat ökad förståelse

Ny skanning har gett uppdaterade skogliga grunddata

En ny skanning av trädbeståndet i Sverige har gett nya uppdaterade skogliga grunddata. Projektledare Bo Hultgren, senior advisor på enheten för policy och analys på Skogsstyrelsen, vet mer. För ca 10 år sedan genomfördes en laserskanning av hela Sverige. Av detta underlag producerades en mängd kartor. Till exempel kan man räkna ut virkesvolymen på ett […]

Läs mer… from Ny skanning har gett uppdaterade skogliga grunddata

Kraftsamling tall

Sedan 2019 pågår projektet Kraftsamling Tall inom Södra för att öka beståndet av tall, något som i hög grad är kopplat till viltfrågan. Inom projektet arbetar man intensivt med information, rådgivning och kunskapsspridning. Man har även etablerat cirka 40 viltdemohägn, varav tre i Skåne, som på ett pedagogiskt sätt ska visa viltfoderproduktionens förutsättningar. Per Arne […]

Läs mer… from Kraftsamling tall