Träförädling

Lövande utveckling

TRÄFÖRÄDLING. Skåne har en för landet sällsynt unik blandning av löv- och granskog samt den högsta biologiska mångfalden i landet. I takt med att intresset för skogen växer och även för hantverket kring skogens råmaterial ser vi här en naturlig möjlighet för ökad förädling.

Kommande evenemang:

Ädellövskogsdagen 23 september kl 10-14 i Ullstorp.
Länk med program och inbjudan kommer.
Målgrupp skogsägare och allmänheten.