Träförädling

Lövande utveckling

TRÄFÖRÄDLING. Skåne har en för landet sällsynt unik blandning av löv- och granskog samt den högsta biologiska mångfalden i landet. I takt med att intresset för skogen växer och även för hantverket kring skogens råmaterial ser vi här en naturlig möjlighet för ökad förädling.

Kommande evenemang:

🏘️20mars Virkesråvarans betydelse för byggnadsvård, 20 mars 2024 på Fredriksdal, Helsingborgs museum
Dagen//Workshopen riktar sig till dig som är byggnadsvårdare, skogsägare eller jobbar med någon form av träförädling. Syftet är att få parterna i värdekedjan från skog till byggnadsvård att mötas och stärka sina samarbetsformer. Du kommer få möjlighet att lyssna på olika aktörer och lära sig mer om förutsättningar och möjligheter.
Program:
8.30-9.00 Incheckning, det bjuds på kaffe och smörgås
9.00-12.00

 • Presentationer om kvalité och anskaffning
 • Om projektet Skogens Värden, Jan Lannér, Fredrik Silwerbrand, Skogsstyrelsen
 • Skånes nya nod för byggnadsvård och kulturmiljö, Maria Casagrande, Helsingborgs museum
 • Virkeskvalitét för byggnadsvård, Thomas Thörnqvist & Småsågarna
 • Skogsportalen – digitalt kontakt- och handelsnätverk, Rickard Troeng
 • Specialträ – om lövträmarknaden och Skånes position, Anders Ekstrand, Södra
 • Initiativet kulturvirke och spån, Anna Johansson, Vistaholm
 • Antikvariska aspekter vid val av virke, Ingmar Melin Knadrik
 • Behovet av virkekvalitets beskrivningar utifrån antikvariskt perspektiv,
  Linnéa Stolle Restaurera och BEVIS

12:00- 13:00 Lunch, 13.00-14.30 Rundvandring, 14.30-15.00 Fika, 15.00-16.00 Grupparbete, 16:00 Nästa steg och avslutning.
Frågor & Kontakt: Jan Lannér, 070-218 89 29 eller Fredrik Silfwerbrand, fredrik.silfwerbrand@skogsstyrelsen.se
Var: Fredriksdal, Helsingborgs museum. Kostnadsfritt Sista anmälningsdag: 11 mar 2024

🏘️21 mars – En dag om Lövträ i Nyproduktion– ute, inne och bärande

Dagen och workshopen riktar sig till dig som är byggnadsvårdare, skogsägare eller jobbar med någon form av träförädling. Dagen riktar sig till dig som jobbar med husproduktion, arkitekter, beställare, formgivare, träförädlare och skogsägare. Syftet är att få parterna i värdekedjan från lövskog till nyproduktion att mötas och stärka sina samarbetsformer. Du kommer få möjlighet att lyssna på olika aktörer och lära dig om förutsättningar och möjligheter kring användning av lövträ i nyproduktion.
Några av presentatörerna under dagen:

 • Geraldine Brun, GU, Traditionell hantverkskunskap för regenerativ arkitektur – utvändig träpanel
 • Anna Johansson, Vistaholm trähantverkare med Sydväst Arkitekter. Utemiljö – dialog material, beställare och form
 • Johannes Barnekov, Sinclairsholm och arkitektkontoret Cord Siegel – samarbete ekfasader
 • Fredrik Andersson, Massiva trägolv Kullabergsflooring?
 • Petra Mattsson, Gärsnäs AB Samarbetet med hela värdekedjan från skog till stol (och Stiftelsen Skånska Landskap?)
 • Stina Eriksson, ansvarig kompetensområde träbyggande, FOJAB, utmaningar att öka andelen trä i nyproduktion
 • Jakob Nilsson, Gögalund Föreningen Stolpverk Norden
 • Ulf Lemke, Rise – att klassa lövträ för bärande konstruktioner.
 • Linda Eriksson, Malmö Stad enhetschef på Hållbarhet och teknikutvecklings enheten – om behov och krav – utvecklingspotential
  Anmälan till dagen gör du via Länsstyrelsen Skånes kalendersida. 21 mars kl 8.30-16.00, sydvästra Skåne

Arrangör: Skogsstyrelsen & samarbetsprojektet Skogens värden
Frågor & Kontakt: Fredrik Silfwerbrand, fredrik.silfwerbrand@skogsstyrelsen.se eller Jan Lannér, 0702­­­­–18 89 29

Avslutade evenemang:

Ädellövskogsdagen 23 september
Workshop för att öka Skogens Värden den 25 oktober – Samarbete ger flis i kassan
Workshopen riktar sig till dig som är skogsägare eller jobbar inom någon form av träförädling.   Syftet är att aktörerna i värdekedjan från skog till färdig kvalitetsprodukt ska lära sig mer om varandras förutsättningar och möjligheter.   Du kommer få möjlighet att lyssna på aktörer från värdekedjan och sedan diskutera hur vi kan öka värdet i varje länk av kedjan.  De övergripande frågor som kommer diskuteras är hur vi kan skapa nätverk för hela värdekedjan och hur varje länk i kedjan kan bli en bra beställare.
Presentationer, berättelser från ”vardagen”, behov och möjligheter

 • Gärsnäs AB
 • Järseke såg
 • Föreningen Specialträ
 • Södra skogsägarna
 • Skogsmaskinentreprenörer/manuell huggare
 • Skogsägare