Träförädling

Lövande utveckling

TRÄFÖRÄDLING. Skåne har en för landet sällsynt unik blandning av löv- och granskog samt den högsta biologiska mångfalden i landet. I takt med att intresset för skogen växer och även för hantverket kring skogens råmaterial ser vi här en naturlig möjlighet för ökad förädling.

Vårens spännande aktiviteter inom Skogens Värden!

Anmäl dig gärna redan idag, platser till de fysiska träffarna är begränsat! Om du har frågor kontakta Jan Lannér på Skogsstyrelsen, e-post: jan.lanner@skogsstyrelsen.se

Genomförda:
🏘️20mars Virkesråvarans betydelse för byggnadsvård, 20 mars 2024 på Fredriksdal, Helsingborgs museum
🏘️21 mars – En dag om Lövträ i Nyproduktion– ute, inne och bärande
🏘️Kurs i nävertäkt
🏘️DIVERSIFIERA DIN SKOGSPRODUKTION; MASSA, TIMMER OCH SPECIALKVALITÉER
🏘️KRUMVIRKE OCH KNÄN – KROKIGT VIRKE MED POTENTIAL
🏘️SMÅSKALIG VIRKESFÖRÄDLING OCH MARKNAD
🏘️MÅNGSIDIGT FÖRETAGANDE
🏘️OM NÄVERTÄKT – SKÖRD, KVALITÉ OCH MARKNAD
🏘️LEVANDE SKOG – LEVANDE SAMHÄLLE
🏘️SKOGENS MÅNGBRUK


Höstens aktiviteter:

GENERATIONSSKIFTE I SMÅFÖRETAG
Under träffen får du möjlighet att diskutera utmaningar och möjligheter vid generationsskifte i småföretag. Medverkar gör den nya generationen på Munka-Ljungby såg och företagsutvecklare från Krinova och Visit Skåne.
Datum: Torsdag 5 september kl. 17.30-19.30
Plats: Munka-Ljungby, Ängelholm
Anmälan och mer information här: Träffar om skogens värden – Skogsstyrelsen

HASSEL – NÖT OCH KLENVIRKE
Vi besöker en 5-årig hasselnöts odling för att lära oss mer om yrkesmässig odling av hasselnötter och om möjlighet till klenvirke för byggnadsvård. Medverkar gör markägaren och experter från SLU och Krinova.
Datum: Tisdagen 17 september kl. 15-17.30
Plats: Brandstad, Sjöbo
Anmälan här till: jan.lanner@skogsstyrelsen.se

Avslutade evenemang:

Ädellövskogsdagen 23 september
Workshop för att öka Skogens Värden den 25 oktober – Samarbete ger flis i kassan
Workshopen riktar sig till dig som är skogsägare eller jobbar inom någon form av träförädling.   Syftet är att aktörerna i värdekedjan från skog till färdig kvalitetsprodukt ska lära sig mer om varandras förutsättningar och möjligheter.   Du kommer få möjlighet att lyssna på aktörer från värdekedjan och sedan diskutera hur vi kan öka värdet i varje länk av kedjan.  De övergripande frågor som kommer diskuteras är hur vi kan skapa nätverk för hela värdekedjan och hur varje länk i kedjan kan bli en bra beställare.
Presentationer, berättelser från ”vardagen”, behov och möjligheter

  • Gärsnäs AB
  • Järseke såg
  • Föreningen Specialträ
  • Södra skogsägarna
  • Skogsmaskinentreprenörer/manuell huggare
  • Skogsägare