Kalendarium

Skogsprogrammets årskonferens 2023

Datum: 3 oktober, 2023
Tid: 09:00 - 18:00
Plats: Sundsvall

Den 3 oktober arrangeras det nationella skogsprogrammets årskonferens i Sundsvall. Landsbygdsminister Peter Kullgren och Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist deltar. Boka in dagen redan nu. Mer information och program kommer att publiceras löpande på Skogsstyrelsens webbsida.

Skogsprogrammets årskonferens 2023 – Skogsstyrelsen

Skogens vatten – tema återvätning

Datum: 3 oktober, 2023
Tid: 17:00 - 18:30
Plats: Digitalt via skype


Vid denna digitala träff tar vi upp vattnets roll om resurs i ditt skogsbrukande. Fokus ligger på
återvätning, att återställa ett områdes naturliga vattenhållande förmåga. Det gynnar både
klimatet genom att binda koldioxid, men också miljön med produktion av renare vatten. Fuktiga
miljöer bidrar också till ett rikt växt- och djurliv.
Även den ekonomiska aspekten finns då kvarhållande av vatten i landskapet kan öka tillväxten i närområdena, i synnerhet vid långvarig torka. Vi tar också upp möjligheten att söka ekonomiskt stöd för återvätning.

Datum: 3 oktober kl 17-18:30
Datum: 5 december kl 17-18:30
Plats: Digital träff via Skype

Arrangör: Skogsstyrelsen
Till anmälan: Anmäl dig till höstens skogsträffar! – Skogsstyrelsen

Hur kan den biologiska mångfalden i skogen kartläggas så att det blir enklare för markägaren att ta sitt ansvar?

Datum: 4 oktober, 2023
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Digitalt via Zoom

Välkommen till LU Land frukostseminarium #23!

Sedan Skogsstyrelsen lade ner nyckelbiotopsinventeringen har det blivit svårare för markägarna att få kunskap om vilka värdefulla livsmiljöer som finns i deras skogar, och frågan om hur skogsägarna ska kunna leva upp till de hänsynskrav som ställs på dem för att nå målen för biologisk mångfald har aktualiserats. Vid dagens webbinarium får vi höra om vad som behövs för att följa upp artbevarande, vilken roll nyckelbiotopsinventeringen haft i detta arbete, och hur långt man kan nå med existerande miljöövervakningsprogram. Vi får också en insyn i Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets arbete med att ta fram ett rikstäckande kunskapsunderlag om höga naturvärden, med hjälp av existerande miljöövervakning och AI.

Medverka gör Ola Olsson (Lunds universitet) och Erik Kretz (Skogsstyrelsen). Moderator är Johanna Stadmark (Lunds universitet). 

Anmälan görs senast 2 oktober via webformuläret i följande länk: LU Land frukostseminarium #23: Hur kan den biologiska mångfalden i skogen kartläggas så att det blir enklare för markägare att ta sitt ansvar? | LU Land

Kulturmiljövård i skogen

Datum: 13 oktober, 2023
Tid: 13:00 - 17:30
Plats: Visseltofta


Våra skogar är fulla av spår efter tidigare generationers brukande av landskapet. Vi pratar om varför det är viktigt att forn- och kulturlämningar inte skadas i skogsbruket. Vi tittar på några vanliga lämningstyper och ser var vi hittar information om dessa via digitala kartunderlag och e-tjänster. Du får också kunskap om skogsbrukets målbilder för god miljöhänsyn och information om ekonomiskt stöd till natur-och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen, Nokås.
Datum: 13 oktober kl 13-17.30
Plats: Visseltofta, Osby
arrangör: Skogsstyrelsen
Till anmälan: Anmäl dig till höstens skogsträffar! – Skogsstyrelsen

Trees For Me webbinarium: Ungskog och bioenergi – potential, teknik och metoder för avverkning av klena träd

Datum: 13 oktober, 2023
Tid: 14:00 - 14:00
Plats: Digitalt via Zoom

Klena gallringsträd, som inte är ekonomiskt intressanta för den traditionella skogsindustrin, har potential att nyttjas för produktion av bioenergi. Men är dagens konventionella skogsbruk och skördeteknik tillräckligt kostnadseffektiv och hållbar för att utnyttja potentialen i bioenergi från ungskog?

Webbinariet kommer att ge nya insikter om blandskogsbruk, potentialen i bioenergi från unga bestånd och teknik och system för skörd och hantering av klena träd.

Presentationen hålls av Dan Bergström, forskare vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU, Umeå, och bihandledare inom Trees For Me, och Swastika Chakravorty, doktorand i energiteknik vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet och inom Trees For Me.

Om Dan Bergströms forskning – slu.se

Om Swastika Chakravorty – treesforme.se

Webbinariet hålls på engelska, online via Zoom, och är öppet för alla intresserade.

Registreringslänk till webbinariet kommer att publiceras i god tid före webbinariet.

Kurser i klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Datum: 17 oktober, 2023
Tid: 08:00 - 17:00
Plats: Digitalt

Anmäl dig till SMHIs kurs i klimatförändringar och klimatanpassning för att få verktyg för att systematiskt kunna arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat i förändring.

Detta är kursen för dig som arbetar med skogsbruk eller äger skog och vill lära dig mer om klimatförändring i Sverige.  Anmäl dig till SMHIs grundkurs för en heldag med ledande experter inom ämnet. 

Kurstillfällen 2023

 •  17/10 klockan 8:00-17:00 Norrköping/digitalt.  Anmäl dig senast 10 oktober 
 •  28/11 klockan 8.00-17:00 Norrköping/digitalt. Anmäl dig senast 21 november

Vad kommer du lära dig?

 • Hur världen påverkas av utsläpp och hur det hänger samman med klimatförändringar här i Sverige
 • Sveriges klimat idag och i framtiden. T.ex. hur ett varmare klimatleder till en längre växtsäsong och därmed till en ökad skogstillväxt men också längre perioder med brandrisk och torka. 
 • Kunskap om hur klimatet varit i Sverige det senaste 100 åren. T.ex. har stormarna blivit fler och kraftigare?
 • Vad klimatanpassning handlar om och varför det är nödvändigt.
 • Konkreta exempel på vilka effekter klimatförändringar har på skog och en introduktion till metoder för anpassning.
 • Du får efter dagen tillgång till kursmaterialet med anpassad klimatinformation.

Årskonferensen för Skånsk skogsstrategi

Datum: 18 oktober, 2023
Tid: 09:00 - 15:00
Plats: Breanäs konferenshotell

Välkommen till Skånsk skogsstrategi’s årliga konferens den 18 oktober i Breanäs. En fullmatad heldag om den skånska skogen i ett förändrat klimat!

Landshövding Anneli Hultén inledningstalar, moderator Sara Hommen kommer att hålla i trådarna och vi kommer att ta upp frågor som rör vilt, jämställdhet och klimatanpassad skogsskötsel. Vi avslutar dagen med en exkursion i skogen.

Ur innehållet:

Förmiddag

 • Landshövding Anneli Hulthén, om den skånska skogens möjligheter
 • Carin Nilsson Skogsstyrelsen och Sofia Backeus LRF, i samtal om framtidens utmaningar för en framgångsrik klimatanpassning.
 • Skog och vilt i balans – men när?
 • Workshop om strategins huvudområden: Innovation, Produktion, Miljö och Rekreation. Hur kommer vi vidare?

Eftermiddag

 • ”Framtidens skog i ett förändrat klimat”. Exkursion i Breanäs med Anders Ekstrand Naturskyddsföreningen och Emma Sandell Festin, Stiftelsen Skånska Landskap.

Moderator: Sara Hommen

VARMT VÄLKOMMEN!

Anmäl dig redan nu till dagen, så ses vi på Breanäs konferenshotell vid norra Immeln, onsdagen den 18 oktober kl 09.00-15.00.

Du kommer kunna betala med swish. Vi återkommer med nummer och instruktioner när det närmar sig konferensdagen! I kostnaden ingår även förtäring, dvs för- och eftermiddagsfika samt lunch.

VAR: Breanäs konferensanläggning, Breanäs 3060, 289 73 Immeln
Kostnad:150 kronor. Betalning kommer ske via Swish.
Sista anmälningsdag:11 okt 2023

Samarbete ger flis i kassan

Datum: 25 oktober, 2023
Tid: 09:00 - 15:30
Plats: Tyringe kurhotell


Välkommen till workshop om skånsk träförädling med fokus på marknad, tillgång och efterfrågan av kvalitetsvirke. Workshopen genomförs inom samarbetsprojektet Skogens värden.
Målgruppen är skogsägare och andra som är en del av värdekedjan, inköpare och lokala träförädlare.
Datum: 25 oktober kl 9-15.30
Plats: Tyringe kurhotell
Arrangör: Projektet Skogens värde

Workshopen riktar sig till dig som är skogsägare eller jobbar inom någon form av träförädling. Syftet är att aktörerna i värdekedjan från skog till färdig kvalitetsprodukt ska lära sig mer om varandras förutsättningar och möjligheter. Du kommer få möjlighet att lyssna på aktörer från värdekedjan och sedan diskutera hur vi kan öka värdet i varje länk av kedjan. De övergripande frågor som kommer diskuteras är hur vi kan skapa nätverk för hela värdekedjan och hur varje länk i kedjan kan bli en bra beställare.

Preliminärt program:
☕Frukost 9-9.30
🪵Presentationer, berättelser från ”vardagen”, behov och möjligheter

 • Gärsnäs AB
 • Järseke såg
 • Föreningen Specialträ
 • Södra skogsägarna
 • Skogsmaskinentreprenörer/manuell huggare
 • Skogsägare

🍽️Lunch 12 – 13
🪵Grupparbete 2×45 med våra frågeställningar
☕Fika
🪵Sammanfattning & Nästa steg
🪵15.30 avslut

Kontaktperson: Jan Lannér, Skogsstyrelsen eller Åke Högman, Länsstyrelsen Skåne

Till anmälan: Workshop för att öka Skogens Värden | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Läs mer om projektet på sidan om Skogens värde: Skogens värden – Skånsk Skogsstrategi (skanskskogsstrategi.se)

Tema Lövskog: Bokskog, historia och betydelse för Sydsverige

Datum: 25 oktober, 2023
Tid: 12:30 - 16:00
Plats: Alnarp

Välkommen till en eftermiddag med Tema Lövskog, med syfte att lyfta forskning och kunskap kring lövträden i södra Sverige med relevans för sektor och samhälle. Vi välkomnar tjänstemän och praktiker, markägare, studenter och forskare.

Tema Lövskog är ett samlingsnamn för  lövforskning som vi bedriver på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap över alla våra discipliner och forskargrupper. Seminarieserien gör vi gemensamt med Partnerskap Alnarp, Future Forests och intresserade studenter.

Bokskogen har haft en stor betydelse för människor och djur under flera tusen år. Trädslaget som tidigare framförallt gav foder till djuren och bränsle till husbehov används numer till möbelindustrin och för att göra finpapper. Men kanske är Sydsveriges bokskogar mest kända för sin skönhet och sina höga natur- och rekreationsvärden. I vårt första seminarium kommer Jörg Brunet att berätta hur bokskogen har förändrats över tid, både till utseende och i utbredning.

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap har forskat på bok under hela institutionens historia, vilket i och för sig bara är en liten del av omloppstiden för en bokskog. Vi har idag en hel del skogliga långtidsförsök som ger oss insikt i hur bokskogen kan skötas och föryngras. Men vi lägger fortfarande ut nya försök och prövar nya idéer, det här vill Mikolaj Lula prata med er om under senare delen av seminariet.

Arrangör: SLU

12.30-13.30 Lunch Alnarpsrestaurangen
13.30-14.00 Mingel och posters Terra Nova
14.00-15.00 Seminarium Myllan Agricum Föreläsare

Jörg Brunet: Bokskogen i Sverige – en händelserik historia

Mikolaj Lula:  Nya försök med fröträd och skärmar som ett sätt att föryngra

Miljöhänsyn

Datum: 7 november, 2023
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Osbytrakten


Fokus för träffen är skogsbrukets gemensamma målbilder för god miljöhänsyn och vikten av en väl utförd avverkning i produktiva bestånd. Målbilderna som är framtagna av skogsbruket gemensamt beskriver vanliga förhållanden och vad som behövs för bevarande och en positiv utveckling över tid. Förutom allmän information om effektiv miljöhänsyn, både för natur- och kulturmiljöer, tittar vi speciellt på vissa typer av hänsynsbehov, till exempel kantzon mot vatten.
Datum: 7 november kl 13-16
Plats: Osby-trakten

Arrangör: Skogsstyrelsen

Till anmälan: Anmäl dig till höstens skogsträffar! – Skogsstyrelsen