Kalendarium

Är kontinuitetsskogsbruk lösningen på framtida utmaningar?

dec12021
Tid: 08.30-09.30
Plats: Digitalt via Zoom

Debatten om den svenska skogen är intensiv. Hur ska våra skogar skötas för att möta industrins behov, skogsägarnas intressen, framtidens klimatförändringar, friluftslivets ökade betydelse, och samtidigt bidra till mer artrikedom i skogen? Hyggesfritt skogsbruk, eller kontinuitetskogsbruk, innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor. Dessa metoder diskuteras i ökande grad som alternativ, men kan kontinuitetskogsbruk möta samhällets förväntningar, och till vilken grad är det möjligt?

Välkommen till ett LU Land frukostseminarium där vi belyser och diskuterar utmaningar och möjligheter med hyggesfritt skogsbruk, efter inledande presentationer från Ida Wallin (forskare vid Freiburgs universitet i Tyskland), och Peter Ask (miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog). Seminariet modereras av Marianne Hall, forskningskoordinator vid Lunds universitet.

Datum & Tid: onsdagen den 1 december 2021, kl 8:30-9:30

Plats: Digitalt via Zoom (länk skickas ut till registrerade deltagare dagen innan seminariet)

Anmälan: Senast 29 november via länk

Anmälan görs senast 29 november via följande länk:
Anmälan till LU Lands frukostseminarium # 11: ”Är kontinuitetsskogsbruk lösningen på framtida utmaningar?” | Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

Välkommen önskar LU Land /genom Sara Brogaard, Torsten Krause & Juliana Dänhardt

Bioekonomiriksdagen 2021 – 7-8 december

dec72021
dec82021
Tid: 09:00 - 12:00 båda dagarna
Plats: Digitalt

Välkommen till Bioekonomiriksdag 2021 i Skåne! Två dagar med ledande forskare och företagare inom bioekonomi.

Om Bioekonomiriksdagen

Hur lämnar vi den fossila eran bakom oss? Hur skapar vi tillväxt utan att utarma jordens resurser? Kan vi optimera användningen av förnybara råvaror för livsmedel, material och samhällsbyggande? Hur blir restprodukter en resurs i nya värdekedjor?

På Bioekonomiriksdagen lär du dig mer om hur vi kan göra för att ställa om till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vi visar också att denna omställning öppnar upp nya affärsmöjligheter för entreprenörer och företagare.

På Bioekonomiriksdagen får du:

  • Exempel på hur olika aktörer lyckats ställa om till en mer hållbar produktion genom nya tekniska lösningar och affärsmodeller.
  • Uppdatering om den senaste forskningen och det politiska läget kopplat till bioekonomi.
  • Ta del av expertsamtal om hur vi på bästa sätt ställer om till ett fossilfritt samhälle.

Du som vill vara med och ta viktiga steg framåt, gör det bäst genom att anmäla dig till Bioekonomiriksdagen den 7-8 december 2021. I år blir det en digital konferens som sänds från Lund, med särskilt fokus på jordbrukets och livsmedelssektorns potential att bidra till en ökad bioekonomi.

Bioekonomiriksdagen 2021 arrangeras av Region Skåne, Lunds universitet och Bioinnovation.
Läs mer om dagarna.

Kontakt: Susanna Winblad, miljöstrateg, Region Skåne, Susanna.Winblad@skane.se
Länk till anmälan

Aktiv skogsägare – distansträff

dec72021
Tid: 15.00-16.30
Plats: Digitalt via Skype

Träffen riktar sig till dig som inte har så mycket erfarenhet och känner att du vill bli mer aktiv och få ut mer av ditt skogsägande. Syftet med träffen är att du ska få verktyg och tips som gör dig tryggare i din roll som skogsägare. Vi vill att du ska känna att du kan ta hand om din skog på ett bra sätt fast du inte har djupa fackkunskaper.
Plats: digitalt via Skype
Datum: 2021-12-07 Tid: kl 15-16.30

Arrangeras av Skogsstyrelsen