Kalendarium

Granbarkborreveckan

maj32021
maj72021

Plats: Digitala föreläsningar

Den 3-7 maj är det dags för granbarkborreveckan – fem dagar fyllda av digitala föreläsningar och seminarier om granbarkborrar.
Arrangör: Skogsstyrelsen
Föreläsningarna riktar sig framförallt till dig som är skogsägare eller som arbetar inom skogssektorn, men alla intresserade är välkomna! Ingen föranmälan behövs. 
Mer information och länkar till de olika föreläsningarna kommer att läggas upp på denna sida under april. 

Om du vill kan du skicka in frågor i förväg till föreläsarna via e-postadressen granbarkborreveckan@skogsstyrelsen.se

Striden om skogen – vad handlar den om?

maj62021

Tid: 19.00-20.45

Plats: Online

Skogen är en avgörande pusselbit för att lösa klimatkrisen – det slog världens ledare fast när de skrev under Parisavtalet 2015. Men hur den ska brukas och förvaltas för att göra bäst nytta klyver forskarsamhället. I och med Skogsutredningen och januariöverenskommelsen har skogen dessutom blivit en glödhet politisk fråga.

I panelen:
Mikaela Johnsson, skogsägare och lantbrukare, ledamot i LRF:s styrelse.
Johanna Johansson, docent i statsvetenskap och lektor i miljövetenskap vid Södertörns högskola, forskar om samverkan, politik och styrning av den svenska skogen.
Bengt-Gunnar Jonsson, professor i biologi på Mittuniversitetet med skogen som huvudsakligt arbetsområde.
Gustaf Egnell, forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU Umeå, med inriktning bioenergi.
Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), Lunds universitet.
Moderator är Maria Gunther, vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter

Arrangör: Evenemang av Debatt i Lund och Lund University Sustainability Forum
Evenemanget är offentligt och kostnadsfritt.

Jämställd skogssektor – från handling till resultat

maj112021

Tid: 08.30-15.00

Plats: Digitalt

11 maj : Skogslänet Västerbotten och Nolia AB genomför en nationell jämställdhetskonferens.
Den 23 oktober 2018 hölls den första nationella, skogliga jämställdhetskonferensen ”Från #metoo till handling”, arrangerad av Skogslänet Västerbotten och Nolia AB. Sedan konferensen 2018 har mycket hänt och många positiva initiativ har tagits. Men det går för långsamt.

Ur programmet

Skogsmannen – en idealtyp i förändring – Peter Söderström
Vad kostar det att stå upp för jämställdhet? Anna Schyman och
Joachim Östergård
Respekttrappan – 7 steg för inkluderande arbetsplatser – Ida Östensson
Metodverkstäder
Män om maskulinitet – Pär Lärkeryd, Staffan Norin, Jesper Fundberg
Samtalet leds av Malin Rönnblom

Medverkande: Malin Rönnblom, moderator, Peter Söderström, Gender Equality Vision, Ida Östensson, Make Equal, Anna Schyman och Joachim Östergård.
Metodverkstäder/Medverkande: Umeå kommun, MÄN, Make Equal med flera.

Anmälan är öppen

Programmet för dagen

Skogsbad bidrar till välbefinnande och återhämtning

maj182021

Tid: 11:30-12:30

Plats: Digitalt

Skog och hälsa
Forskargruppen SLU Skog och Hälsa in till inspirationsföreläsningar på webben. Den 18 maj handlar föreläsningarna om: Skogsbad bidrar till välbefinnande och återhämtning (Jenni Lovebo), mer information kommer på deras sida.

Var med och forma framtiden. Se möjligheterna med klimatsmart träbyggande!

maj262021

Tid: 10.00-12.00

Plats: Digitalt seminarium

Save the date!

Digitalt träbyggnadsseminarium
Onsdag 26 maj kl 10.00-12.00
En laddad förmiddag om industriellt byggande i trä, visionära träbyggnadsstrategier i svenska kommuner, om projektet Cederhusen i Stockholm, samt en inspirerande internationell utblick.

Mer ingående dagordning och länk till anmälan kommer inom kort!

Välkommen!
Skånsk skogsstrategi i samarbete med Trästad

Skånsk landskapsdag 2021

jun82021

Tid: 09.00-14.30

Plats: Digitalt via Zoom

8 juni kör vi!
Digital inspirerande halvdag om skogens olika funktioner och nyttor!

Välkommen till en digitalt förlagd förmiddag med temat skogens mångfunktionalitet, presenterat av årets värdkommun, Osby!
Förmiddagen består av föreläsningar och filmer som bland annat behandlar kontrasterna mellan traditionellt och hyggesfritt skogsbruk. Kulturhistoriska lämningar och folktron kopplat till skogen. Varför mår vi bättre när vi vistas i skogen och hur kan skogens värden göras tillgängliga för både små och stora människor och djur.
Anmälningslänk och kostnad kommer inom kort.
Målgrupp: Tjänstepersoner, politiker, forskare, studenter och andra med intresse för landskapsfrågor och dagens tema.
När: Tisdagen den 8 juni 2021. Kl. 9-12.30
Var: Via zoom

Arrangörer: Osby kommun, Högskolan Kristianstad, Länsstyrelsen Skåne, Hässleholms kommun, SLU, Skånes hembygdsförbund, Region Skåne, Regionmuseet Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Läs hela programmet här.

Bioekonomiriksdagen 2021 – Lund 10-11 november!

nov102021
nov112021

Tid: 08:00 - 16:00

Välkommen till Bioekonomiriksdag 2021 i Skåne! Två dagar med ledande forskare och företagare inom bioekonomi.

Klimatförändringar till följd av fossila utsläpp är en av vår tids stora utmaningar. Att lyckas skapa tillväxt utan att utarma jordens resurser blir helt avgörande för att vi ska nå en hållbar produktion och konsumtion i framtiden.
Det handlar om att gå från en fossilbaserad ekonomi till en cirkulär biobaserad och att koppla ihop hållbarhet med konkurrenskraft.
Du som vill vara med och ta viktiga steg framåt, gör det bäst genom att anmäla dig till Bioekonomiriksdagen i Lund den  10-11 november.

På Bioekonomiriksdagen kan du inspireras av exempel på hur man lyckas ställa om till en mer hållbar produktion, nya tekniska lösningar och nya affärsmodeller. Du får ta del av politiska frågor, den senaste forskningen och diskutera hur vi bäst kan ta viktiga steg framåt. Hur kan vi bättre nyttja förnybara råvaror för livsmedel, material och samhällsbyggande? Hur kan vi se restprodukter som en resurs i nya värdekedjor?

En övergång till cirkulär bioekonomi innebär både en vinst för samhället och klimatet samt skapar nya affärsmöjligheter för entreprenörer och företagare.
Du själv, klimatet och alla i vårt samhälle tjänar på att du besöker Bioekonomiriksdagen.

Bioekonomiriksdagen 2021 arrangeras av Region Skåne, Lunds universitet och Bioinnovation.

Anmälan och program: Program och anmälan kommer att presenteras närmare eventets genomförande, men du kan skicka din intresseanmälan redan nu till Linnéa Wettermark, Region Skåne.