Kalendarium

Skogsportalen

Datum: 29 februari, 2024
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Digitalt via teams

SkogsPortalen är den digitala samlingsplatsen för skogen. Målsättningen är att man vid ägande och brukande av skog ska kunna hitta den tjänst och produkt man behöver – när man behöver den, där man behöver den. Rickard Leif Troeng, Skogsportalen, visar hur det fungerar för att du som skogsägare, träförädlare och tjänsteföretag i skogen ska bli en del av portalen.
Datum: 29 februari kl 8.30-9.30 via Teams

EVENEMANG INOM PROJEKTET
Under året genomförs ett antal nätverksträffar, workshopar och webbinarier.
Anmäl dig på www.skogsstyrelsen.se/traffskogensvarden
Anmäl dig gärna redan idag, dock senast tre dagar före respektive träff. Till de fysiska träffarna är antalet platser begränsat. Vid frågor kontakta Jan Lannér, e-post jan.lanner@skogsstyrelsen.se.

Virkesråvarans betydelse för byggnadsvård

Datum: 20 mars, 2024
Tid: 08:30 - 16:30
Plats: Fredriksdal, Helsingborgs museum

Dagen//Workshopen riktar sig till dig som är byggnadsvårdare, skogsägare eller jobbar med någon form av träförädling.

Syftet är att få parterna i värdekedjan från skog till byggnadsvård att mötas och stärka sina samarbetsformer. Du kommer få möjlighet att lyssna på olika aktörer och lära sig mer om förutsättningar och möjligheter.
Program:

8.30-9.00 Incheckning, det bjuds på kaffe och smörgås

9.00-12.00

 • Presentationer om kvalité och anskaffning
 • Om projektet Skogens Värden, Jan Lannér, Fredrik Silwerbrand, Skogsstyrelsen
 • Skånes nya nod för byggnadsvård och kulturmiljö, Maria Casagrande, Helsingborgs museum
 • Virkeskvalitét för byggnadsvård, Thomas Thörnqvist & Småsågarna
 • Skogsportalen – digitalt kontakt- och handelsnätverk, Rickard Troeng
 • Specialträ – om lövträmarknaden och Skånes position, Anders Ekstrand, Södra
 • Initiativet kulturvirke och spån, Anna Johansson, Vistaholm
 • Antikvariska aspekter vid val av virke, Ingmar Melin Knadrik
 • Behovet av virkekvalitets beskrivningar utifrån antikvariskt perspektiv,
  Linnéa Stolle Restaurera och BEVIS

12:00- 13:00 Lunch
13.00-14.30 Rundvandring
14.30-15.00 Fika
15.00-16.00 Grupparbete
16:00 Nästa steg och avslutning

Frågor & Kontakt:
För frågor och återkoppling kontakta Jan Lannér, 070-218 89 29 eller Fredrik Silfwerbrand, fredrik.silfwerbrand@skogsstyrelsen.se
Var: Fredriksdal, Helsingborgs museum
Kostnad: Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag: 11 mar 2024

En dag om Lövträ i Nyproduktion – ute, inne och bärande

Datum: 21 mars, 2024
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Sydvästra Skåne

Dagen riktar sig till dig som jobbar med husproduktion, arkitekter, beställare, formgivare, träförädlare och skogsägare. Syftet är att få parterna i värdekedjan från lövskog till nyproduktion att mötas och stärka sina samarbetsformer. Du kommer få möjlighet att förutsättningar och möjligheter kring användning av lövträ i nyproduktion.

Program

8.30-9.00           Incheckning, det bjuds på kaffe och smörgås
9.00-11.30          Presentationer och reflektion
11.30-13.00         Lunch
13.00–­15.00        Fortsättning presentationer och reflektion
15.00-15.30        Fika och avslut

Presentatörer

 • Geraldine Brun, GU, Traditionell hantverkskunskap för regenerativ arkitektur – utvändig träpanel
 • Anna Johansson, Vistaholm trähantverkare med Sydväst Arkitekter. Utemiljö – dialog material, beställare och form
 • Johannes Barnekov, Sinclairsholm och arkitektkontoret Cord Siegel – samarbete ekfasader
 • Fredrik Andersson, Massiva trägolv Kullabergsflooring?
 • Petra Mattsson, Gärsnäs AB Samarbetet med hela värdekedjan från skog till stol (och Stiftelsen Skånska Landskap?)
 • Stina Eriksson, ansvarig kompetensområde träbyggande, FOJAB, utmaningar att öka andelen trä i nyproduktion
 • Jakob Nilsson, Gögalund Föreningen Stolpverk Norden
 • Ulf Lemke, Rise – att klassa lövträ för bärande konstruktioner.
 • Linda Eriksson, Malmö Stad enhetschef på Hållbarhet och teknikutvecklings enheten – om behov och krav – utvecklingspotential

Frågor & Kontakt:
Fredrik Silfwerbrand, fredrik.silfwerbrand@skogsstyrelsen.se
Jan Lannér, 0702­­­­–18 89 29

Anmälan: Länsstyrelsen Skånes webbplats www.lansstyrelsen.se/skane/kalender

Arrangör: Skogsstyrelsen & samarbetsprojektet Skogens värden

Skogens vatten – tema återvätning

Datum: 25 mars, 2024
Tid: 17:30 - 19:00
Plats: Digitalt via Teams

Vid denna digitala träff tar vi upp vattnets roll som resurs i ditt skogsbrukande. Fokus ligger på återvätning, att återställa ett områdes naturliga vattenhållande förmåga. Det gynnar både klimatet genom att binda koldioxid, men också miljön med produktion av renare vatten.
Fuktiga miljöer bidrar också till ett rikt växt- och djurliv. Även den ekonomiska aspekten finns då kvarhållande av vatten i landskapet kan öka tillväxten i närområdena, i synnerhet vid långvarig torka. Vi tar också upp möjligheten att söka ekonomiskt stöd för återvätning.
Datum: 25 mars kl 17.30-19
Plats: Digital träff via Teams
Arrangör: Skogsstyrelsen

ANMÄLAN
Anmäl dig gärna redan idag, dock senast tre dagar före respektive träff. Antalet platser är begränsat förutom vid digitala träffar. Du anmäler dig lättast via formuläret på webbsidan
www.skogsstyrelsen.se/traffariskaneblekinge

Framtidens skogar. Ett nytt sortiment i skogen – koldioxidbindning?

Datum: 6 april, 2024
Tid: 08:30 - 15:00
Plats: Bjärsjölagårds slott

Välkommen på en skogsdag med föreläsning om ”Framtidens skogar”.
Föredrag av Rolf Björheden, professor vid Skogforsk, berättar och förklarar hur skogen binder kol. Jonas Hedberg, ForestMan berättar om hur kommersialisering av skogens kolbindning kan fungera. Henrik Böhlenius lektor vid SLU delar med sig av sin kunskap kring odling av snabbväxande trädslag som hybridasp och poppel.
Program:
08.30 Samling på slottet för fika
09.00 Välkommen hit, information från Hushållningssällskapet
10.00-12.00 Föreläsningar
12.00 Lunch
13.00 Föreläsning
14.00 Kaffe
14.30 Diskussion och avslut

Deltagande är gratis, träffen är en del av det EU-finansierade projektet Kunskap för framtidens skogar. Anmäl ditt deltagande senast den 22/3.
Frågor besvaras av Mats Toftner, 070-523 40 20, mats.toftner@gmail.com

Diversifiera din skogsproduktion; massa, timmer & specialkvalitéer

Datum: 16 april, 2024
Tid: 17:00 - 19:30
Plats: Skeinge Säteri, Osby

En träff om hur du som skogsägare genom dialog med inköpare, entreprenör, grannar och lokala träförädlare kan diversifiera din skogsskötsel. En skogsskötsel som förädlar timret i skogen, ger fler produkter att leverera samt även gynnar lokal träförädling.
Datum: 16 april kl 17-19.30
Plats: Skeinge Säteri, Osby

EVENEMANG INOM PROJEKTET
Under året genomförs ett antal nätverksträffar, workshopar och webbinarier.
Anmäl dig på www.skogsstyrelsen.se/traffskogensvarden
Anmäl dig gärna redan idag, dock senast tre dagar före respektive träff. Till de fysiska träffarna är antalet platser begränsat. Vid frågor kontakta Jan Lannér, e-post jan.lanner@skogsstyrelsen.se.

På tre ben i Skånes skogar
Skogens värden är ett unikt samarbete för att utveckla den skånska skogens värden. Projektets syfte är att ta tillvara på den skånska skogens potential inom de tre områdena boende längs vandringsleder, träförädling och skogens mat.

Levande skog, levande samhälle

Datum: 18 april, 2024
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Digitalt via Teams

Upptäck hållbart träbyggande från skog till byggnad! Levande skog – levande samhälle i Dalarna utvecklar en systemkedja för lokal och hållbar träråvara med en ny typförskola som pilotprojekt. Webbinariet vänder sig till skogsägare, arkitekter, politiker och tjänstepersoner inom samhällsbyggnad.
Datum: 18 april kl 8.30-9.30 via Teams

EVENEMANG INOM PROJEKTET
Under året genomförs ett antal nätverksträffar, workshopar och webbinarier.
Anmäl dig på www.skogsstyrelsen.se/traffskogensvarden
Anmäl dig gärna redan idag, dock senast tre dagar före respektive träff. Vid frågor kontakta Jan Lannér, e-post jan.lanner@skogsstyrelsen.se.

På tre ben i Skånes skogar
Skogens värden är ett unikt samarbete för att utveckla den skånska skogens värden. Projektets syfte är att ta tillvara på den skånska skogens potential inom de tre områdena boende längs vandringsleder, träförädling och skogens mat.

Bryn – varken skog eller jordbruksmark

Datum: 18 april, 2024
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: DIgitalt

Bryn mellan skog och jordbruksmark har en stor potential att hysa biologisk mångfald och väva samman viktiga naturmiljöer i landskapet. I detta myndighetsövergripande webbinarium tar vi upp vilka organismgrupper och vilka strukturer som är viktiga för biologisk mångfald i bryn och hur man sköter sina bryn för att synliggöra kulturmiljöer och gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Vi kommer också att diskutera vad som är på gång inom bryn, vilka ersättningar eller stöd som skulle kunna användas för att restaurera eller sköta bryn och vilka lagar och regler som reglerar åtgärder i bryn.

Arrangör: Webbinariet ges i samarbete mellan Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

Information och anmälan:
Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig i första hand till dig som jobbar med rådgivning eller skötsel av bryn på myndighet eller organisation.
Datum: 18 april
Tid: 9‑12
Plats: digitalt

Skötsel av lövskogar

Datum: 18 april, 2024
Tid: 13:00 - 17:30
Plats: Höör den 18 april, Bjuv den 26 april

Det här är träffen för dig som vill utforska viktiga skötselaspekter för lövskog. Du får grundläggande kunskaper om skötseln av trädslagen björk, asp och al. Vi tittar på föryngringsmetoder, röjning och gallring. Du får även lära dig mer om vilka fördelar utifrån biologisk mångfald, rekreationsvärden och klimatanpassning som ett ökat inslag av lövträd i skogslandskapet för med sig. Vid träffen i Hallaröd är fokus på björk och vid träffen i Vrams Gunnarstorp är fokus på asp.
Datum: 18 april 13-17.30
Plats: Hallaröd, Höör

ELLER
Datum: 26 april 13-17.30
Plats: Vrams Gunnarstorp, Bjuv
Arrangör: Skogsstyrelsen

Skogens mångbruk

Datum: 25 april, 2024
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Digitalt via Teams

Lär dig diversifiera markanvändningen i vårt inspirerande webbinarie. Få insikter från framgångsrika exempel och information om Föreningen Skogens Mångbruk. Delta för att skapa levande landsbygder, främja lokal sysselsättning och bevara skogens värden för kommande generationer.
Datum: 25 april kl 8.30-9.30 via Teams

EVENEMANG INOM PROJEKTET
Under året genomförs ett antal nätverksträffar, workshopar och webbinarier.
Anmäl dig på www.skogsstyrelsen.se/traffskogensvarden
Anmäl dig gärna redan idag, dock senast tre dagar före respektive träff. Vid frågor kontakta Jan Lannér, e-post jan.lanner@skogsstyrelsen.se.