Kalendarium

Webbkurs – Viltanpassad skogsskötsel i praktiken

jul122021
sep272021

Den här webbaserade teoriutbildningen är en del av ett utbildningspaket som vänder sig till skogsägare och yrkesverksamma i skogsbruket.

Målet med utbildningen är du som deltagare ska få en ökad insikt i sambanden mellan klövviltets betesmönster och skogliga variabler på såväl bestånds- som landskapsnivå. Sådan insikt är grunden för att självständigt kunna fatta effektiva och målinriktade beslut kring viltanpassad skogsskötsel. 

Webbkursen tar ca 1,5 timme att genomföra och innehåller följande kapitel

 • Klövviltet
 • Ekologi och betesmönster
 • Betesfördelning
 • Skogen
 • Skogsbruket
 • Betesskador
 • Viltanpassat skogsbruk
 • Ökad foderproduktion

Du går självständigt igenom materialet i den takt som passar dig. Kursen avlutas med ett frivilligt kunskapstest där du får ett kursintyg om du klarar testet. Webbkurs – Viltanpassad skogsskötsel i praktiken – Skogforsk

Bli spårlös – snart som webbkurs i Skogforsk regi

aug92021
nov222021

Plats: Webbkurs

Spårlös drivning är en stor utmaning i skogsbruket men utvecklingen går framåt! Det vill vi dela med oss av. Nu fortsätter resan mot ett skogsbruk utan allvarliga körskador! Vill du följa med?
Nya forskningsrön, ny teknik och nya metoder samt engagerade och kunniga människor som jobbar i skogen är vägen framåt i arbetet med att undvika allvarliga körskador i skogsbruket.
Men hur gör man för att undvika körskador? Vilka metoder har utvecklats och vilka verktyg finns tillgängliga? Bli spårlös ger dig svaren!

Vad är Bli spårlös?
Bli spårlös var från början en utbildning som arrangerades runt om i landet. Syftet med dagen var att sprida kunskap om hållbart skogsbruk, ny teknik och nya metoder och ge goda exempel på hur du kan arbeta för att undvika allvarliga körskador i skogsbruket.
Vilka vänder vi oss till?
Till dig som äger skog eller som har din arbetsplats i en skogsmaskin, arbetar med skogsvård eller som planerare och för dig som jobbar på skogsföretag och skogsägareförening.
Kostnadsfri webbkurs
Bli spårlös finansieras av Landsbygdsprogrammet och genomförs utan kostnad för skogsföretag, skogsägareföreningar och enskilda markägare eller privat personer. Utbildningen är öppen för personer verksamma i Sverige och med svenskt personnummer.
Kursen består dels av självstudier, dels av ett webbinarium. Du ser själv på inspelade föredrag och filmer och läser utvalda rapporter och deltar avslutningsvis på ett webbinarium.
Hur anmäler jag mig?
Anmälan till webbkursen öppnar här i augusti.

Tankesmedja för friluftsliv 7-8 september 2021

sep72021
sep82021

Plats: Digitala dagar

Tankesmedjan för friluftsliv, den årliga träffpunkten för alla friluftsengagerade i Sverige, äger rum 7-8 september. Smedjan blir digital i år, men i full storlek och med ett nytt arbetssätt, där vi i workshops kommer att diskutera problem och lösningar i verkliga fall runt om i landet och i olika landskapstyper. Det blir också föreläsningar, kvällsaktiviteter, prisutdelning för Sveriges friluftskommun och någon uteaktivitet.

Boka dagarna nu! Detaljerad inbjudan med anmälningsmöjlighet publiceras på Naturvårdsverkets webb före midsommar.

Konferensen Tankesmedja för friluftsliv bygger på delaktighet och är till för dig som arbetar med friluftsliv i ideell organisation, kommun, myndighet, företag eller i branschorganisation och för markägare. Den arrangeras varje år och behandlar olika teman. Huvudarrangör Naturvårdsverket.

Save the date! Konferens om värdet av jämställdhet i skogsföretagandet – 21 oktober

okt212021

Tid: 09.00-12.00

Plats: Digital konferens

Jämställdhet inom skogssektorn
Ett av målen i de regionala skogsstrategierna är att genomföra aktiviteter för att öka jämställdheten i skogssektorn och medvetandegöra värdet av jämställdhet i företagandet.

Målgrupp: Företagare, tjänstemän, nyckelpersoner med rekryteringsansvar, nätverk för jämställd skogssektor, m.fl.

Medverkande på Seminariet 21/10

 • Malin Wildt Persson, moderator
 • Anna Schyman, NYKS Nätverket för yrkesverksamma kvinnor och icke-binära i skogsbranschen
 • Marie Appelstrand, Lunds universitet
 • Presentation av verktyget ”Respekttrappan”, företaget Make Equal
 • Hur bedrivs Jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten?, Per Mood
 • Mindre/medelstor företaga inom skogssektorn berättar om strategi för jämställd arbetsplats
 • Studentpresentation: Hur skogsmästarskolan integrerar jämställdhet och normkritiskt tänkande i utbildningen

Lägg in i kalendern och tipsa även kolleger och medarbetare. Vi kommer med en mer formell inbjudan i augusti/september, där ni även kan anmäla er för att komma till den digitala konferensen.

Konferensen anordnas i samarbete mellan Hallands skogsprogram och Skånes skogsstrategi.
Kontaktperson i Skåne, Kerstin Rietz, kerstin.rietz@lansstyrelsen.se

FRAS-exkursion med fokus på tall

okt262021

Plats: Mer information

FRAS-programmet bjuder in till exkursion i Småland 26 oktober.

Den 26 oktober 2021 bjuder FRAS-programmet in till en heldag i fält i norra Småland. Forskare från bland annat FRAS (Framtidens skogsskötsel i södra Sverige) presenterar aktuella och spännande resultat om tallens föryngring, tillväxt och skador. Det kommer att finnas stora möjligheter att diskutera hur resultaten påverkar det praktiska skogsbruket. Exkursionens målgrupp är skogsägare och alla andra som jobbar med skog i södra Sverige.

Exkursionen är avhängig av att pandemirestriktionerna har släppt sitt grepp. Mer information kommer.

Bioekonomiriksdagen 2021 – Lund 10-11 november!

nov102021
nov112021

Tid: 08:00 - 16:00

Välkommen till Bioekonomiriksdag 2021 i Skåne! Två dagar med ledande forskare och företagare inom bioekonomi.

Klimatförändringar till följd av fossila utsläpp är en av vår tids stora utmaningar. Att lyckas skapa tillväxt utan att utarma jordens resurser blir helt avgörande för att vi ska nå en hållbar produktion och konsumtion i framtiden.
Det handlar om att gå från en fossilbaserad ekonomi till en cirkulär biobaserad och att koppla ihop hållbarhet med konkurrenskraft.
Du som vill vara med och ta viktiga steg framåt, gör det bäst genom att anmäla dig till Bioekonomiriksdagen i Lund den  10-11 november.

På Bioekonomiriksdagen kan du inspireras av exempel på hur man lyckas ställa om till en mer hållbar produktion, nya tekniska lösningar och nya affärsmodeller. Du får ta del av politiska frågor, den senaste forskningen och diskutera hur vi bäst kan ta viktiga steg framåt. Hur kan vi bättre nyttja förnybara råvaror för livsmedel, material och samhällsbyggande? Hur kan vi se restprodukter som en resurs i nya värdekedjor?

En övergång till cirkulär bioekonomi innebär både en vinst för samhället och klimatet samt skapar nya affärsmöjligheter för entreprenörer och företagare.
Du själv, klimatet och alla i vårt samhälle tjänar på att du besöker Bioekonomiriksdagen.

Bioekonomiriksdagen 2021 arrangeras av Region Skåne, Lunds universitet och Bioinnovation.

Anmälan och program: Program och anmälan kommer att presenteras närmare eventets genomförande, men du kan skicka din intresseanmälan redan nu till Linnéa Wettermark, Region Skåne.