Kalendarium

Skog med variation i Skåne

okt42022
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Simontorp, skyltat vägen Lönsboda - Glimåkra.

Ett variationsrikt skogsbruk kan bli betydelsefullt i takt med att klimatet förändras, men också med hänsyn till riskspridning och ekonomi. Vi tar upp aktuella frågeställningar kring Mera tall, vilt och hyggesfritt skogsbruk, främst frågor kring produktion men också miljö och naturvårdande skötsel. Att tänka långsiktigt, sprida riskerna och arbeta med mål i sitt skogsbrukande är viktiga punkter. Du får också information om ekonomiska stöd för naturvård.
Skogsstyrelsen bjuder på fika.

Datum: 4 oktober kl 13-16
Plats: Simontorp, skyltat vägen Lönsboda – Glimåkra.
Arrangör: Skogsstyrelsen

Till skogsträffarna kan du också anmäla dig via e-post till skane@skogsstyrelsen.se
Ange namn, e-postadress och till vilken skogsträff du anmäler dig. Anmäl dig senast fyra dagar före respektive träff.

Berika din skog med nya naturvärden

okt62022
okt72022
Tid: 13:00 - 16:30
Plats: I södra Skåne, både inomhus och i fält. Två halvdagar. 6/10 kl. 13–16.30, 7/10 kl 9–13

Två halvdagar – Under denna workshop får du som är skogsägare i Skåne ny kunskap, både teoretisk och praktisk, om insatser som kan göra stor skillnad för bevarande av en lång rad arter som är knutna till träd. Du kommer få se olika åtgärder som till exempel att efterlikna blixtnedslag eller genomföra veteranisering av träd. Det handlar om åtgärder som snabbar på långsamma processer och ger yngre träd värdefulla kvaliteter. Vi tittar också närmare på hur en mulmholk är uppbyggd, en spännande insats som gör skillnad och fungerar bra i de flesta skogar.

Workshopen arrangeras av Regionmuseet Skåne i samarbete med arboristföretaget SveArb AB. Den består av ett inomhuspass och ett utomhuspass under två halvdagar. Vi startar inomhus den 6 oktober kl. 13.00–16.30, fika ingår. Den 7 oktober är vi i skogen vid Torna-Hällestad i Lunds kommun, mellan kl 9.00–13.00, lunch ingår. Mer detaljer kommer i inbjudan efter anmälan.

Välkommen med din anmälan!

Åsa Jakobsson, 0707–84 19 22, asa.jakobsson@regionmuseet.se

Aktiviteten genomförs med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Logotyp Regionmuseet Skåne och EU

Informationsträff för kvinnor

okt72022
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Ullstorps kursgård, Höör

Träffen riktar sig till dig som är kvinna och redan är skogsägare eller funderar på att bli det. På
träffen kommer du att lära dig mer om hur du kan möta klimatförändringarna genom att variera ditt
skogsbruk. Vi kommer börja inomhus för att sen gå ut i skogen för att besöka bestånd med
planterad bok, planterad björk och titta på omställningen av ett bestånd till hyggesfritt
skogsbruk. Du får också träffa företrädare för Spillkråkan, ett nätverk för Sveriges kvinnliga
skogsägare. Skogsstyrelsen bjuder på fika.

Datum: 7 oktober kl 13-16
Plats: Ullstorps kursgård, Höör
Arrangör: Skogsstyrelsen
Till skogsträffarna kan du också anmäla dig via e-post till skane@skogsstyrelsen.se
Ange namn, e-postadress och till vilken skogsträff du anmäler dig. Anmäl dig senast fyra dagar före respektive träff.

Ta i trä – en workshop om skånsk lokalproducerad träförädling

okt252022
Tid: 10:00 - 15:00
Plats: Helgegården i Skepparslöv.

Skånsk skogsstrategi i samarbetet med Skogsstyrelsen Skåne bjuder in till en workshop tisdag 25/10, kl. 10–15
på Helgegården i Skepparslöv.

Utgångspunkt är en pågående förstudie, ”TA I TRÄ” som grundar sig på aktivitet ”Stimulera lokalproducerad träförädling och mångbruk för en lokal marknad” i den skånska skogsstrategin: Förstudien görs i samarbete mellan Jan Lannér, Skogsstyrelsen och Åke Högman, Skånsk skogsstrategi, som tillsammans kommer att leda workshopen.
Frågeställningarna under dagen kommer att ta upp förutsättningar,
behov och önskemål gällande lokalproducerad skånsk trädförädling.
Medverkande föredragshållare:
•Anders Ekstrand, Specialträ
•Johannes Barnekow Sinclairsholm
•Jenny Fröberg, Skogens Kraft

Kaffe och smörgås, lunch och eftermiddagsfika ingår.
Varmt välkommen!

Anmäl dig till Åke Högman eller Jan Lannér:
Jan Lannér, jan.lanner@skogsstyrelsen.se
Åke Högman, ake@sbbs.se
Skånsk skogsstrategi i samarbete med Leader Skånes Ess.

Tallens förutsättningar för produktion och skogsindustri

nov232022
Tid: 18:30 - 20:45
Plats: Folkets hus, Olofström

Välkommen till en skogskväll om tall. Urban Nilsson, SLU och Thomas Thörnqvist, Linnéuniversitetet föreläser om tallens förutsättningar för produktion och skogsindustri.
Skogsstyrelsen informerar om satsningen Mera tall och bjuder på fika.

Datum: 23 november kl 18.30-20.45
Plats: Folkets hus, Olofström
Arrangör: Skogsstyrelsen
Till skogsträffarna kan du också anmäla dig via e-post till skane@skogsstyrelsen.se
Ange namn, e-postadress och till vilken skogsträff du anmäler dig. Anmäl dig senast fyra dagar före träffen.

Skogens vatten – Tema återvätning

nov252022
Tid: 17:00 - 18:30
Plats: Digital träff

Vid denna digitala träff tar vi upp vattnets roll som resurs i ditt skogsbrukande. Fokus ligger på återvätning, att återställa ett områdes naturliga vattenhållande förmåga. Det gynnar både klimatet genom att binda koldioxid, men också miljön med produktion av renare vatten. Fuktiga miljöer bidrar också till ett rikt växt- och djurliv.
Även den ekonomiska aspekten finns då kvarhållande av vatten i landskapet kan öka tillväxten i närområdena, i synnerhet vid långvarig torka. Vi tar också upp möjligheten att söka ekonomiskt stöd för återvätning.

Datum: 25 november kl 17-18:30
Plats: Digital träff via Skype
arrangör: Skogsstyrelsen
Till skogsträffarna kan du också anmäla dig via e-post till skane@skogsstyrelsen.se
Ange namn, e-postadress och till vilken skogsträff du anmäler dig. Anmäl dig senast fyra dagar före respektive träff.