Skogens mat

Lövande utveckling

TRÄFÖRÄDLING. Skåne har en för landet sällsynt unik blandning av löv- och granskog samt den högsta biologiska mångfalden i landet. I takt med att intresset för skogen växer och även för hantverket kring skogens råmaterial ser vi här en naturlig möjlighet för ökad förädling.

Vi gjorde en kort film från ett av våra FoodJam – kolla gärna och bli inspirerad!

Kommande evenemang:

22 september Food Jam – skogens mat 
Vad finns det för ätbart i skogen och hur kan vi ta vara på det, på bästa sätt? Skogens utbud, råvaror och smaker är en fantastisk guldgruva och en uppväxlingsbar resurs. Kan vi använda skogen för än mer matproduktion, för hållbara produkter och ökad resilens och självförsörjningsgrad?  

Ädellövskogsdagen 23 september