Om oss

Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi består av: 

Ann Marke, LRF Skåne (Ordförande)
Carin Hoflund, LRF Skåne

Kerstin Rietz, Länsstyrelsen Skåne
Olof Liungman, Länsstyrelsen Skåne

Anders Ekstrand, Naturskyddsföreningen i Skåne
Magnus Billqvist, Naturskyddsföreningen i Skåne

Karl Magnus Adielsson, Region Skåne

Thomas Kraft, Skogforsk
Nils Fahlvik, Skogforsk

Henrik Andersson, Skogsstyrelsen
Elisabeth Arvidsson, Skogsstyrelsen

Henrik Böhlenius, SLU – inst för sydsvensk skogsvetenskap
Karin Hjelm, SLU – inst för sydsvensk skogsvetenskap

Malin Pettersson, Södra skogsägarna
Lars-Göran Lönn, Södra skogsägarna