Om oss

Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi består av: 

Thomas Kraft, Skogforsk
Nils Fahlvik, Skogforsk
Malin Pettersson, Södra skogsägarna
Anders Ekstrand, Naturskyddsföreningen i Skåne
Magnus Billqvist, Naturskyddsföreningen i Skåne
Ann Marke, LRF Skåne (Ordförande)
Carin Hoflund, LRF Skåne
Henrik Böhlenius, SLU – inst för sydsvensk skogsvetenskap
Karin Hjelm, SLU – inst för sydsvensk skogsvetenskap
Kerstin Rietz, Länsstyrelsen Skåne
Olof Liungman, Länsstyrelsen Skåne
Henrik Andersson, Skogsstyrelsen
Elisabeth Arvidsson, Skogsstyrelsen
Karl Magnus Adielsson, Region Skåne