Skogens värden

Unikt samarbete för att utveckla den skånska skogens värden – ett projekt för att skapa nya jobb på landsbygden

Överraskande för många täcker skogen i Skåne 38 % av länets yta. Den har också en för landet sällsynt unik blandning av löv- och granskog samt den högsta biologiska mångfalden i landet.

Den unika skånska skogen har en stor utvecklingspotential för turism, träförädling och skogens mat.

Dessa komponenter har också stora möjligheter att samverka och befrukta varandra, något som projektets huvudägare Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen Skåne, Krinova Incubator & Science Park och Vist Skåne fokuserar på.

Projektet pågår fram till hösten 2024.

Läs mer om de tre olika delprojekten och deras aktiviteter:

Träförädling
Skogens mat
Besöksnäring/Turism

Mål

Målet är att skapa nya jobb på landsbygden utifrån den skånska skogen som resurs.

Hur?

Vid sidan av turism, träförädling och skogens mat så är den fjärde komponenten i projektet samarbetet mellan de medverkande aktörerna, Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen Skåne, Krinova Science & Incubator Park och Visit Skåne. Här är målet inställt på att detta kommer att leda till korskopplande idéer och aktiviteter som gör att tre ”benen”, var för sig, och tillsammans lyfter den skånska skogens potential ytterligare. I förlängningen kan det ge nya jobb.

Delmål

  • Träffar för kunskapsutbyte mellan landsbygdsföretagare
  • Modell för service längs vandringsleder
  • Food jam X 2
  • Affärsmodeller för skogens mat
  • Etablering av samarbeten för trädförädling mellan skogsägare
  • Digitala seminarium för skogsägare
  • Spridningsevent i form av skogsgala

Skogens värden är ett samarbetsprojekt för att skapa nya jobb på landsbygden i Skåne. Vi som med- och samverkar är Visit Skåne, Krinova Science & Incubator Park, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Vi arbetar tillsammans för att tillvarata den skånska skogens utvecklingspotential inom områdena turism, träförädling och skogens mat.

Informationsfolder att spara ner och skriva ut om du vill 👌