Skånsk skogsstrategi

VAD ÄR SKÅNSK SKOGSSTRATEGI

Den skånska skogsstrategin ska utveckla och aktivt förvalta det skånska gröna guldet, nu och i framtiden samt bidra till att målen i det nationella skogsprogrammet uppfylls. 

Syftesförklaring

Syftet med ”Skånsk skogsstrategi” är att stödja den skogliga utvecklingen i länet i samklang med det nationella skogsprogrammet. Detta på ett sätt som bidrar till länets samhällsutveckling i stort. Det innefattar att se skogen som en betydande möjlighet för att bidra till fler jobb, hållbar tillväxt och utvecklingen av en växande bioekonomi.

Det inbegriper också att utifrån de förutsättningar som är speciella för Skåne driva en utveckling som ger konkret nytta.Detta gör vi genom brobyggande, möjliggörande, synliggörande och kunskapslyftande åtgärder och ett innovativt och framåtlutat dialogklimat, i första hand mellan den skånska skogens samtliga intressenter. Syftet med strategin är också att vara värdedrivande inom såväl det sociala, ekonomiska som miljömässiga området och med internationell utblick.

På så vis förvaltar man bäst regeringens vision om skogen som det gröna guldet.