Skånsk skogsstrategi – The Movie

Under två dagar har ”reklamfilmer” för Skånsk skogsstrategi spelats in skogen runt Hovdala i Hässleholms kommun. Det centrala budskapet är att lyfta potentialen med den skånska skogen, samt att peka på vikten av en dialog mellan de fyra huvudområdena Produktion, Miljö, Rekreation och Innovation.

  Filminspelningen är en direkt följd av aktivitet I4A i den skånska skogsstrategin:

  ”Öka insikten om potentialen i Skånes skog inom ramen för de fyra huvudområden, Innovation, Produktion, Rekreation och Miljö. Exempelvis genom reklamfilmer med Skånsk skogsstrategi som avsändare.”

  Den bärande idén för filmen har varit att låta fyra personer titta på samma skogsparti och där se den möjliga potentialen, utifrån sina specialområden.

  Under den första inspelningsdagen medverkade Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen (Miljö) och Camilla Jönsson, naturturismföretagare med företagen Robusta Äventyr och Nyrups Naturhotell (Rekreation). Under den andra och avslutande dagen medverkade Anton Holmström, Katam (Innovation) och Laura Kofoed Olsson, Sydved (Produktion).

Kollage_filminspelning FotoKristina Larsson
Från vänster: Laura Kofoed Olsson, Åke Högman, Anton Holmström, Camilla Jönsson, Gunnar Isacsson

  De fyra bidrog som väntat med många intressanta aspekter och tankar som både underströk potentialen för varje enskilt område men också hur de kan samverka. Detta i ett soligt och riktigt härligt väder.

  Filmerna är planerade att sändas i sociala medier i månadsskiftet augusti/september.

Relaterade insatser och aktiviteter kopplade till artikeln:
Innovation –
”Öka insikten om potentialen i Skånes skog inom ramen för de fyra huvudområden, Innovation, Produktion, Rekreation och Miljö. Exempelvis genom reklamfilmer med Skånsk skogsstrategi som avsändare.”