Strategisk sommarutflykt

Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi var nyligen på sommarutflykt. I år hos styrgruppens ordförande Ann Marke, boende en bit utanför Vittsjö i norra Skåne.   Efter en lunch på altanen utanför köket visade Ann upp sin skogsfastighet under en två timmar lång exkursion.   Här gavs prov på sommarängar, vilthägn rågade av unga tallar, sälg och […]

Läs mer… from Strategisk sommarutflykt

Det våras för asken

porträtt kvinna . forskningsmiljö

Asken har allt mer hamnat i fokus. Dess status har länge varit kritisk på grund av askskottsjukan. Nu har regeringen tillsatt en särskild utredare för skogsträdsförädling för ökad motståndskraft.”Syftet med utredningen är att öka motståndskraften hos hotade skogsträd såsom alm och ask mot skadegörare och långsiktigt bevara sådana arter”, sa landsbygdsminister Peter Kullgren på en […]

Läs mer… from Det våras för asken