Strategisk sommarutflykt

Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi var nyligen på sommarutflykt. I år hos styrgruppens ordförande Ann Marke, boende en bit utanför Vittsjö i norra Skåne.

  Efter en lunch på altanen utanför köket visade Ann upp sin skogsfastighet under en två timmar lång exkursion.

  Här gavs prov på sommarängar, vilthägn rågade av unga tallar, sälg och rönn samt naturminnesmärken som samsades med produktionsytor och blandskog. Med livliga diskussioner som följd.  Allt i ett strålande försommarväder som förvisso också gav upphov till en längtan efter regn.

  Dagen avslutades med kaffe och morotskaka och planering inför skånsk skogsstrategis årskonferens 18/10 på Breanäs hotell vid norra Immeln.