Internationella skogsdagen

Idag 21/3 är det den Internationella skogsdagen i FN:s regi: ” Hållbar skogsförvaltning och deras resursanvändning är nyckeln till att bekämpa klimatförändringarna och för att bidra till välstånd och välstånd för nuvarande och framtida generationer. Skogarna spelar också en avgörande roll för fattigdomsbekämpning och för att uppnå hållbara utvecklingsmål (SDG).” Temat för hela året är […]

Läs mer… from Internationella skogsdagen

Återvätning av torvmark

Skogsstyrelsens logga

Återvätning innebär att grundvattennivån på en plats höjs för att minska utsläppet av växthusgaser. Återvätning är en kostnadseffektiv klimatåtgärd som också har positiva effekter på den biologiska mångfalden. Torvmarker där diken håller grundvattenytan sänkt släpper ofta ut större mängder växthusgaser än odikad torvmark. Det gäller i stort sett all dikad torvmark i södra Sverige och […]

Läs mer… from Återvätning av torvmark

Konferens Skog och Vilt i balans

Skånsk skogsstrategis logga

Snart är det äntligen dags för vår gemensamma konferens ”Skog och vilt i balans- ja men när?”. Den 22 mars har vi bjudit in sex personer från olika organisationer som kommer att samtala kring ämnet. Välkommen! Du anmäler dig på Länsstyrelsen Skånes kalendersida. Vi träffas på Helgegården i Skepparslöv. Dagen är kostnadsfri. Sista anmälningsdag 20 […]

Läs mer… from Konferens Skog och Vilt i balans

Jämställdhet i syd tar ett steg framåt

porträtt kvinna

En jämställdhetsgrupp för skogliga frågor i syd har bildats. Man ser redan stora möjligheter för att kunna samverka över länsgränserna i denna ständigt aktuella fråga. Jämställdhetsgruppen Syd har nu på kort tid haft sitt första och andra möte. Medverkande är representanter för de regionala skogsprogrammen och strategierna i syd. – Tanken med gruppen är att […]

Läs mer… from Jämställdhet i syd tar ett steg framåt

Skog och vilt i balans, ja men när? Del 9 Jägarnas Riksförbund

Porträtt man

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie: ”Skog och vilt i balans, ja, men när?”, där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda. Sven-Olof Sandberg, distriktsordförande […]

Läs mer… from Skog och vilt i balans, ja men när? Del 9 Jägarnas Riksförbund

Skog och vilt i balans, ja men när? Del 8 Jägareförbundet Skåne

porträtt man

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie: ”Skog och vilt i balans, ja, men när?”, där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda. Lars Persson är […]

Läs mer… from Skog och vilt i balans, ja men när? Del 8 Jägareförbundet Skåne

Film från Regionmuseet

Regionmuseet Skåne har hållit ett antal workshop för Skånes skogsägare i ämnet kulturmiljö- och biologisk mångfald i skogen. I samband med dessa har man producerat en introduktionsfilm. Åsa Jacobsson och Linn Offerlind-Ljunggren är glada producenter. En film, kul! Vilken var upprinnelsen till den?– Filmen är en viktig del av ett projekt som riktar sig till skogsägare […]

Läs mer… from Film från Regionmuseet

Formar framtiden

Porträtt man

Svenskt Trä samarbetar sedan ett år tillbaks med Ung Svensk Form. I år delade man ut åtta stipendier under den 25:e upplagan av tävlingen i Greenhouse på Stockholm Furniture Fair. De åtta stipendiaterna får följa med på en kunskapsresa i norra Sverige. Björn Nordin är chef för arkitektur och design på Svenskt Trä.  Vilken är […]

Läs mer… from Formar framtiden