Internationella skogsdagen

Idag 21/3 är det den Internationella skogsdagen i FN:s regi:

” Hållbar skogsförvaltning och deras resursanvändning är nyckeln till att bekämpa klimatförändringarna och för att bidra till välstånd och välstånd för nuvarande och framtida generationer. Skogarna spelar också en avgörande roll för fattigdomsbekämpning och för att uppnå hållbara utvecklingsmål (SDG).”

Temat för hela året är ”Skogar och hälsa.”

”Skogar ger oss så mycket till vår hälsa. De renar vattnet, renar luften, fångar upp kol för att bekämpa klimatförändringarna, tillhandahåller mat och livräddande mediciner och förbättrar vårt välbefinnande.”

Vill du läsa mer kan du göra det i rapporten: ”Forests for human health and well-being”

Och se gärna filmen: