Potential med Anton

Två män står vid en skogsväg

Skånsk skogsstrategi lyfter nu fram den skånska skogens potential i fyra filmer inom strategins fyra huvudområden, PRODUKTION, MILJÖ, REKREATION OCH INNOVATION.   Här i ”Innovationsfilmen” pratar vi med Anton Holmström, Head of Forestry Products på Katam. Utifrån ett blandskogbestånd lyfter han fram rekreation som en stor innovationsmöjlighet. Anton ser också de digitala möjligheterna med att […]

Läs mer… from Potential med Anton

Jämställdhet på väg uppåt

Kvinna med motorsåg i träd

Den 21 oktober sändes webbinariet ”På väg uppåt – Värdet av jämställdhet i skogssektorn”. Ett samarrangemang av Skånsk skogsstrategi och skogsprogrammet i Halland   Under tre välfyllda timmar turades fem föreläsare om att reflektera, analysera och ge konkreta tips och råd om hur ett framgångsrikt jämställdhetsarbete ska bedrivas, i arbetslivet i allmänhet och i skogssektorn […]

Läs mer… from Jämställdhet på väg uppåt

Potential med Camilla

Åke Högman, Camilla Jönsson Foto: Kristina Larsson

Skånsk skogsstrategi lyfter nu fram den skånska skogens potential i fyra filmer inom strategins fyra huvudområden, PRODUKTION, MILJÖ, REKREATION OCH INNOVATION.   Här i ”Rekreationsfilmen” pratar vi med naturturismföretagaren Camilla Jönsson. Hon bedömer ett skogsparti utifrån ett rekreationsperspektiv och ser möjligheterna i tystnaden, stjärnhimlen och fågelsången. Camilla lyfter fram vikten av Skånes omfattande system av […]

Läs mer… from Potential med Camilla

Wood First hjälper kommuner att bygga mer i trä

Wood first Foto:Trästad

Trästad Sverige lanserar en digital version av utbildningen Wood First för kommuner och regioner som vill ha stöd i arbetet med att ta fram, uppdatera eller följa upp en träbyggnadsstrategi eller färdplan för klimatneutralt byggande. Sverige är världsledande inom modernt träbyggande och allt fler beställare väljer trä. Idag byggs mer än tjugo procent av flerbostadshusen […]

Läs mer… from Wood First hjälper kommuner att bygga mer i trä

Skånes knasigaste träd

Skånes knasigaste träd Foto: Ragnar Nilsson

Under sommaren efterlyste Skogssällskapet bilder på knasiga träd och hundratals bilder från hela landet har kommit in. Nu har man utsett de knasigaste träden i Sverige och i Skåne finner du det mellan Skepparslöv-Ovesholm. Ulrika Lagerlöf är kommunikationsansvarig. Hur kom ni på iden med knasiga träd?– Vi inspirerades av Coops kampanj om ”knasiga grönsaker” för […]

Läs mer… from Skånes knasigaste träd

Potential med Gunnar

Gunnar Isacsson och Åke Högman

Skånsk skogsstrategi lyfter nu fram den skånska skogens potential i fyra filmer inom strategins fyra huvudområden, PRODUKTION, MILJÖ, REKREATION OCH INNOVATION. Här i ”Miljöfilmen” pratar vi med ekologen Gunnar Isacsson från Skogsstyrelsen.Han gottar ner sig i en parti skog och lyfter fram mångfaldsvärden i form av högstubbar och död ved, tittar på hackspettshål, röta och […]

Läs mer… from Potential med Gunnar