Potential med Anton

Skånsk skogsstrategi lyfter nu fram den skånska skogens potential i fyra filmer inom strategins fyra huvudområden, PRODUKTION, MILJÖ, REKREATION OCH INNOVATION.

  Här i ”Innovationsfilmen” pratar vi med Anton Holmström, Head of Forestry Products på Katam. Utifrån ett blandskogbestånd lyfter han fram rekreation som en stor innovationsmöjlighet. Anton ser också de digitala möjligheterna med att mäta skog som ett allt mer betydelsefull instrument för faktaunderlag. Att vara engagerad och brinna för det man gör ser han som en gyllene väg för nya möjligheter och mängden av skogsägare i Skåne som ytterligare en framgångsfaktor.

Två män står vid en skogsväg
Anton Holmström och Åke Högman. Foto: Johannes Nilsson Länsstyrelsen Skåne

Insatser och aktiviteter kopplade till artikeln:
Insats I4: Öka kunskapen och intresset ur ett innovations-perspektiv för den skånska skogens framtida potential.
Aktivitet A. Öka insikten om potentialen i Skånes skog inom ramen för de fyra huvudområden, Innovation, Produktion, Rekreation och Miljö. Exempelvis genom reklamfilmer med Skånsk skogsstrategi som avsändare.