Var med och forma framtiden. Se möjligheterna med klimatsmart träbyggande!

Träbygge Foto: MostPhotos

Save the date! Digitalt träbyggnadseminariumOnsdag 26 maj kl 10.00-12.00En laddad förmiddag om industriellt byggande i trä, visionära träbyggnadsstrategier i svenska kommuner, om projektet Cederhusen i Stockholm, samt en inspirerande internationell utblick. Mer ingående dagordning och länk till anmälan kommer inom kort! Välkommen!Skånsk skogsstrategi i samarbete med Trästad […]

Läs mer… from Var med och forma framtiden. Se möjligheterna med klimatsmart träbyggande!

Ädellövets flora

Vitsippor i ädellövsskog. Foto: Jörg Brunet, SLU Alnarp

Nu kommer Jörg Brunets populära ”Blommande skogslandskap” från 2018 i ny upplaga. Jörg som är professor på SLU har under ett par års tid dokumenterat den renodlade floran för ädellövskogen i text och bild. Perfekt för vårpromenaden! Varför intresserade du dig för just en flora för ädellövsskogen?– Jag har studerat markfloran i ädellövskogar i över […]

Läs mer… from Ädellövets flora

Ask och alm ska räddas

Ask Foto: Erik Viklund

Asken och almen är två välkända och uppskattade trädslag vars existens under många år varit hotad. Nu har Sveaskog bestämt sig för att satsa 500 000 kronor under 2021, med uppskalning kommande år, för att tillsammans med Skogforsk och SLU bygga upp ett projekt för en räddningsinsats. Thomas Kraft på Skogforsk är delaktig i projektet […]

Läs mer… from Ask och alm ska räddas

En viktig bisyssla

Pollineringsuppdraget Länsstyrelsen Skåne

Det finns ca 300 sorters vildbin i Sverige, en tredjedel är hotade och många av dem finns i Skåne. Förra året initierade Naturvårdsverket ett räddningsprojekt för vildbin i södra Sveriges sandiga marker. Gabrielle Rosquist är projektledare på Länsstyrelsens naturskyddsenhet och menar att man har kommit en bra bit på vägen med att restaurera de biotoper […]

Läs mer… from En viktig bisyssla

Regionalt friluftsliv

Skåneleden 3 etapp 1, Klövahallar. Foto:Apelöga

Såväl Skåneleden som cykellederna upplevde ett kraftigt ökat tryck under 2020. Region Skåne är ledhuvudman för Skåneleden och de nationella cykellederna Sydkustleden och Sydostleden. Det är ett team på sju personer som tillsammans utvecklar och ansvarar för lederna. Här svarar de gemensamt på frågor om planeringen för 2021, kopplingen till Friluftslivets år och arbetet med […]

Läs mer… from Regionalt friluftsliv

Med omvärlden i fokus

Porträtt på Erik Sollander

Skogsstyrelsen har under det senaste decenniet gjort en omvärldsanalys varje år och för olika användningsområden. I år låg fokus på nationella skogsprogrammet och presenterades för ett tag sedan på skogsprogrammets årskonferens. Erik Sollander, skogspolitisk strateg på enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen, har varit sammankallande. Hur gick ni till väga?– Vi har varit en grupp […]

Läs mer… from Med omvärlden i fokus

OBS: Jan Linder

Forsärla Foto: Most Photos

Jan Linder har ett gediget förflutet i skogen som tidigare länsjägmästare  och även varit engagerad i framtagandet av den skånska skogsstratgien. Möjligen överträffas intresse för skogen av hans fokus på fåglar. Han är med i styrelsen för Nordöstra Skånes Fågelklubb samt har mandat från Birdlife Sverige att sitta med i standardkommittén i FSC Sverige (Internationell […]

Läs mer… from OBS: Jan Linder