Nationella skogsprogrammet har spikat vårens kunskapsseminarier

Näringsdepartementet kommer tillsammans med Skogsstyrelsen att arrangera fyra kunskapsseminarier där det lyfts goda exempel från fyra tematiska områden. Målet är tydliga kunskapsunderlag med lösningsfokuserade förslag vilka i förlängningen bidrar till långsiktiga spelregler för alla aktörer längs skogens hela värdekedja. Alla som har intresse i skogsfrågorna och vill vara del i att driva skogspolitiken och skogsprogrammet […]

Läs mer… from Nationella skogsprogrammet har spikat vårens kunskapsseminarier