Ny statistik om sysselsättning och arbetsskador i skogsbruket

Skogsstyrelsens logga

Källa: Skogsstyrelsen 16 december 2021 Statistiken visar att antal sysselsatta i skogsbruket var nästan oförändrat mellan 2019 och 2020. Även antalet anmälda arbetsolyckor i skogsbruket låg på samma nivå mellan de två åren. Den nya statistiken inkluderar skattningar om antal sysselsatta, anställda och antal personer inom olika inkomstklasser. Skattningarna är baserade speciella bearbetningar som gjorts […]

Läs mer… from Ny statistik om sysselsättning och arbetsskador i skogsbruket

Jul med Joakim

Julgran

Med all respekt för tall, björk, bok, asp och alm; i december finns i stort sett endast träd att tala om. Julgranen. Oftast mer påklädd (vissa menar utklädd) än sina släktingar rödgranen och kungs- och silvergran, skiljer den även ut sig genom att ofta påträffas inomhus i stugvärmen.   En sådan märkvärdighet kräver sin man. […]

Läs mer… from Jul med Joakim

Första regionala samordningsmötet

Jerker Bergdahl Foto Yaman Albobol

I början av december bjöd den regionala samordnaren på Skogsstyrelsen, Jerker Bergdahl, in till ett samordningsmöte för projektledare för skogsprogrammet i syd.   Närvarade gjorde för Skånes räkning Åke Högman, från Blekinge Jonas Kromnow, Åsa Johansson och Johan Harrysson, från Småland Magnus Hellgren och från Östergötland Catarina Marklund.   – Det här var det första […]

Läs mer… from Första regionala samordningsmötet

Starkare tillsammans

Brandbekämpning

Landsbygdsresurser heter den nya grupp som ska samordna resurser vid bränder i nordöstra Skåne med omnejd. Bland annat ingår LRF, Maskinring i Småland, Räddningstjänsten och i samarbetet. Skogsbränder väntar inte när de sätter igång. Snabb mobilisering är många gånger avgörande. Skogsägare Anders Edbro i Osbytrakten är en av initiativtagarna till en ny grupp som ska […]

Läs mer… from Starkare tillsammans

Skånes knasigaste träd

Skånes knasigaste träd Foto: Ragnar Nilsson

Under sommaren efterlyste Skogssällskapet bilder på knasiga träd och hundratals bilder från hela landet har kommit in. Nu har man utsett de knasigaste träden i Sverige och i Skåne finner du det mellan Skepparslöv-Ovesholm. Ulrika Lagerlöf är kommunikationsansvarig. Hur kom ni på iden med knasiga träd?– Vi inspirerades av Coops kampanj om ”knasiga grönsaker” för […]

Läs mer… from Skånes knasigaste träd

Filmer om den skånska skogens potential

Skånsk skogsstrategis logga

Den skånska skogen täcker något överraskande så mycket som 38 % av Skånes yta. Skånsk skogsstrategi lyfter nu fram dess potential i fyra filmer inom strategins fyra huvudområden, PRODUKTION, MILJÖ, REKREATION OCH INNOVATION. Potentialen visas genom fyra nyinspelade filmer där Skånsk skogsstrategi med hjälp av fyra experter tittar på samma skogsparti med olika glasögon och […]

Läs mer… from Filmer om den skånska skogens potential

Hej vilt

Styrgruppen Skånsk skogsstrategi Foto: Kristina Larsson

Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi var i mitten på augusti på grönbete och träffades ”på riktigt” för första gången på över ett år. Dagen ägnades åt viltfrågor kopplade till de fem aktiviteter i ämnet som ingår i den skånska skogsstrategin. Nyligen samlades styrgruppen för Skånsk skogsstrategi där sig bör, det vill säga i skogen. Platsen var […]

Läs mer… from Hej vilt

Vem bestämmer över skogen?

Signe Rönnegård, agronomstudent SLU Foto: Privat

Signe Rönnegård som läster till agronom på SLU valde i sin kandidatuppsats att titta på och göra en analys av samverkan i regionala skogsstrategier. Uppsatsen har titeln ”Vem bestämmer över skogen” och Signe valde att specialstudera strategiprocessen i tre län: Skåne, Dalarna och Västerbotten. Du har gjort en analys av samverkan i de regionala skogsstrategierna. […]

Läs mer… from Vem bestämmer över skogen?

Skånsk skogsstrategi – The Movie

Kollage från filminspelningen Foto: Kristina Larsson

Under två dagar har ”reklamfilmer” för Skånsk skogsstrategi spelats in skogen runt Hovdala i Hässleholms kommun. Det centrala budskapet är att lyfta potentialen med den skånska skogen, samt att peka på vikten av en dialog mellan de fyra huvudområdena Produktion, Miljö, Rekreation och Innovation.   Filminspelningen är en direkt följd av aktivitet I4A i den […]

Läs mer… from Skånsk skogsstrategi – The Movie

Ett fulladdat träbyggnadsseminarium som du nu kan se i efterhand!

Träbyggnad Foto Trästad

Onsdagen den 26:e maj hölls ett fullspäckat digitalt träbyggnadsseminarium arrangerat av Skånsk skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad. Deltog gjorde föreläsare från Malmö Växjö, Stockholm och London. Nu kan du se det i efterhand! Ann Marke som är ordförande för styrgruppen för Skånsk skogsstrategi inledde:  – Ett av huvudsyftena med strategin är att vi ska […]

Läs mer… from Ett fulladdat träbyggnadsseminarium som du nu kan se i efterhand!