Nya regional samordnare tror på dialog

Jerker Bergdahl Foto Yaman Albobol

”Den stora knäckfrågan är ytterst vad vi ska använda skogen till i Sverige. Ser man till debatten rent generellt så kan man trots allt peka på en samstämmighet i att skogen behövs till en mängd olika saker. Vad man inte fullt ut är överens om är proportionerna” I sin Linkedinpresentation beskriver sig den nytillträdde regionale […]

Läs mer

Hur vi blev ett granskogsfolk

Enligt religionshistorikern och professor David Thurfjell är naturen och skogen den nya religionen för majoriteten av svenskar. För boken Granskogsfolk har han intervjuat 72 personer om deras andliga förhållande till världen bortom staden.  I den nyligen utkomna boken ”Granskogsfolk” undersöker religionshistorikern och professor David Thurfjell sambandet mellan att svenskar anses vara ”världens mest sekulariserade folk”, […]

Läs mer

Med skärpan på ekosystemen

Tina-Marie Qwiberg Foto: Karl Melander

Tina-Marie Qwiberg har gjort en filmtrilogi om våra naturresurser och människans påverkan på ekosystemen. Nu har hon en fjärde film på gång och gör även dokumentärfilmer för barn. Hennes fascination för skogen är så stor att hon nyligen flyttat från Gotland till ett hus i skogen i Göingetrakten. Naturen, ekosystemet och miljöfrågorna står i fokus […]

Läs mer

Processen för realiserandet av skånsk skogsstrategi är nu igång

I och med lanseringseventet den 25:e augusti så sjösattes den skånska skogsstrategin. Strategin består av 19 insatsområden och 68 aktiviteter.I ett första skede för perioden 2020-21, har 12 aktiviteter valts ut fördelade på 8 insatsområden (se nedan).Processen med att bestämma en prioriteringsordning för dessa är nu igång, ett arbete som ska vara klart i oktober.Parallellt […]

Läs mer

Föredragen från Skånsk skogsstrategis lanseringsdag

Föredrag: JÄMSTÄLLDHET Jämställdhet är självklart men är det verklighet? Genom presentation av verkliga siffror förstår vi att skogsbranschen är könssegregerad.Anna Schyman skogsvetare, förklarar hur och varför segregation uppstår men även hur vi kan förbättra vår bransch. Här kan du Anna Schymans föredrag i sin helhet Föredrag: DIGITALISERING I en digitaliserad värld kan vi bo, arbeta […]

Läs mer

Strategiträdet som i en liten ask

I samband med lanseringseventet för Skånsk skogsstrategi 25:e augusti i Alnarpsparken planterades ett ”Strategiträd”. Detta som en symbol för det långsiktiga arbete i skogliga frågor som strategin avser att driva inom de fyra huvudområdena: innovation, miljö, produktion och rekreation.   Trädet är en ask och det finns många anledningar till varför just en sådan har […]

Läs mer

Tankar från en som svarat på remissen.

Janne Johansson är en av många som svarat på remissen för Skånsk skogsstrategi. Han är mark- och skogsägare i nordvästra Skåne, medlem i Skånes Ornitologiska förening, verksam inom Naturskyddsföreningen och hjälper även Hässleholms kommun med att inventera deras naturvårdsprogram. Vad förväntar du dig av en skånsk skogsstrategi? – Att man sätter nutida skånska skogars utbredning och […]

Läs mer

Smålands skogsstrategi har skapat ökad förståelse

Smålands skogsstrategi har bidragit till att involverade aktörer har fått ökad förståelse för varandras uppdrag. Ett forum för utvecklingsfrågor med koppling till skogen på regional nivå har inrättats och nyligen har alla inblandade organisationer skrivit på en avsiktsförklaring för jämställdhet. Malin Pettersson, ansvarig för samhällskontakter och föreningsutveckling på Södras koncernstab och projektledare för tillkomsten av […]

Läs mer

Nationella skogsprogrammet har spikat vårens kunskapsseminarier

Näringsdepartementet kommer tillsammans med Skogsstyrelsen att arrangera fyra kunskapsseminarier där det lyfts goda exempel från fyra tematiska områden. Målet är tydliga kunskapsunderlag med lösningsfokuserade förslag vilka i förlängningen bidrar till långsiktiga spelregler för alla aktörer längs skogens hela värdekedja. Alla som har intresse i skogsfrågorna och vill vara del i att driva skogspolitiken och skogsprogrammet […]

Läs mer

Försäljning av gudaträd förbjuds

Gudaträd (ailanthus altissima) är ett extremt snabbväxande träd som härstammar från Kina och som har varit populärt att plantera i stadsmiljö i många europeiska länder och i USA eftersom de snabbt växer sig ståtliga även i den svåra livsmiljön i städer som få andra trädslag klarar. Tyvärr visade det sig snart att träden trivdes för […]

Läs mer