God Jul & Gott Nytt 2024

Midvinterskogen står där den står

stjärnorna gnistra och glimma.

Löv och barr vila bortom stad och gård

djupt under midnattstimma.

Någon händer dock inne stan

Där neon lyser vit på en hund och en dam

hon ser ett ljus under ett av taken

Där endast skånsk skogsstrategi är vaken

—–

Eller rättare sagt en redaktör

Som tvekar med att skriva

Tänker som många vintrar förr:

Vilken skog ska jag prioritera?

En blandskog eller hyggesfri?

En med både tall och gran?

Fattar med tvekan sin penna

Men skriver sedan en text, ja denna:

—–

Kära skogliga kamrater

Stjärnorna gnistra som ett smycke

Hur ska allt bli nästa år?

När skogen ska räcka till mycket

Skånsk skogsstrategi försöker bidra

Med att få alla att delta

Med sin kunskap och kompetens

I en fortsatt dialog som verkar och känns

God Jul!