Skogsåret som gått och det som kommer

Skånsk skogsstrategi ställde fem snabba frågor till Gunnar Wetterberg, Kristine Wiklund och Ann Marke. Hur var skogsåret 2023 och vad hoppas de på inför 2024?

5 SNABBA FRÅGOR | GUNNAR WETTERBERG, HISTORIKER, FÖRFATTARE

Bästa skogsnyheten 2023?
– Södras nya fabrik för korslimmat trä i Värö – trähuskunnandet kan bli Sveriges bästa bidrag i klimatarbetet, och en skaplig exportvara!

 En inte full lika bra skogsnyhet 2023?
– De nya signalerna om att mycket av skogens kol lagras under marken, och störs kraftigt vid kalavverkning – en kraftig uppfordrar till att utveckla plockhuggandet!

Vad hoppas du på inför 2024 i skogliga frågor?
– Minskad polarisering i debatten – läs Anne Sverdrup-Thygesons nyutkomna, kloka bok Skogen!

Vad är du själv igång med för tillfället?
– Flyttar in små askplantor på schaktmassorna bredvid dammen på gården i Skånes Fagerhult.

Vad hoppas och förväntar du dig att det ska leda till?
– Tänk om några av askarna visar sig resistenta mot askskottssjukan – det vore en stor lycka… för barnbarnen!

porträtt kvinna

5 SNABBA FRÅGOR | KRISTINE WIKLUND, EXPERT, ARBETSMARKNAD & KOMPETENSFÖRSÖRJNING PÅ GRÖNA ARBETSGIVARE

Bästa skogsnyheten 2023?
– Jag jobbar ju med kompetensförsörjning så det får bli att vi kommit igång med Skogssektorns jämställdhetsråd (även om det formellt startade upp 2022)

En inte full lika bra skogsnyhet 2023?
– Lågkonjunkturen är inte bra för Sverige men heller inte för skogsbruket. Även om vi har klarat oss bättre än andra branscher.


Vad hoppas du på inför 2024 i skogliga frågor?
– Fortsatt bra arbete med värdegrundsarbete samt fortsatt bra söktryck på de skogliga utbildningarna.

Vad är du själv igång med för tillfället?
– Jag har två stora grejer på G. SYN-Skogsbrukets yrkesnämnd har tilldelats drygt 500 000 kronor ifrån Centralfonden för att ta fram en utbildning inom jämställdhet och värdegrund. Utbildningen är tänkt att användas elever på naturbruksskolorna samt för nyanställda och yrkesverksamma hos våra skogsentreprenörer.

– Sedan har vi Gröna arbetsgivare tilldelats 1,5 miljoner ifrån Stiftelsen Seydlitz MP bolagen. Medlen som tilldelats ska gå till att möjliggöra att elever på naturbruksprogrammet, inriktning skogsbruk, ska ges möjlighet till yrkesprov.

Vad hoppas och förväntar du dig att det ska leda till?
– Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att frågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i våra organisationer. Målet är att förändrade normer i branschen och en bättre hälsa både män och kvinnor, både fysiskt och psykosocialt. För att skogsbranschen ska klara utmaningarna och kunna bidra till utvecklingen av ett fossilfritt samhälle behöver vi vara attraktiva, vilket gör jämställdhetsperspektivet viktigt. Det är viktigt om vi vill skapa en långsiktig, konkurrenskraftig, hållbar och lönsam skogsnäring.

– Vad gäller möjlighet till yrkesprov så är det framtaget för att förbättra och säkerställa kompetensen inom skogsbruket. Med SSV i grunden ska de tilldelade medlen gå till att anpassa SSV till elever på naturbruksprogrammet inriktning mot skogsbruk. Målet på sikt är att säkerställa kvaliteten i utbildningen och förbättra kompetensförsörjningen i branschen.

ANN MARKE, ORDFÖRANDE FÖR STYRGRUPPEN FÖR SKÅNSK SKOGSSTRATEGI

Bästa skogsnyheten 2023?
– Att EU-parlamentet beslutade i förnybartdirektivet att bioenergi från skogen i form av grot (grenar och toppar) och bränsleved även i fortsättningen räknas som 100 procent förnybart. Alla som lärt sig hur fotosyntesen fungerar förstår att det är självklart men så är det inte för alla. Bioenergi står för drygt en tredjedel av Sveriges totala energianvändning så beslutet var viktigt för samhället.  Förnybartdirektivet har ett mål på 42,5 procent förnybart av den totala energikonsumtionen till 2030 men Sverige har redan över 62 procent förnybar energi tack vare bioenergi, vattenkraft och vindkraft.    

En inte fullt lika bra skogsnyhet 2023?
– Att tillväxten i skogen, av olika anledningar, inte är lika stor som tidigare i ett läge när fossila produkter måste ersättas med förnyelsebara.
Och så klart att regeringen inte vill stödja arbetet med regionala skogsstrategier men ändå hoppas att de ska blomstra.

Vad hoppas du på inför 2024 i skogliga frågor?
– Att markägare som meddelats förbud mot planerade skogsbruksåtgärder med stöd av artskyddsförordningen, och som inte fått dispens hos länsstyrelsen, inte ska behöva gå till mark- och miljödomstolen för att få ersättning.

– Att Sverige ska implementera Nature Restoration Law, NRL, på ett klokt sätt med ordentliga konsekvensutredningar för bästa effekt och i konstruktiv dialog med markägarna.

– Personligen önskar jag att vår skog ska växa och hålla sig frisk.

Vad är du själv i gång med för tillfället?
– När frågan kom höll vi på med att förstärka hägnet runt en självföryngring.

Vad hoppas och förväntar du dig att det ska leda till?
– Att vi lyckas hålla älgarna ute och får fram ett trevligt talldominerat blandskogsbestånd vilket är på god väg.