Enkät – Skånska markägares syn på skogsbetesskador

vilt

Högskolan i Kristianstad håller just nu på att undersöka skogsbetesskador i Skåne och vill gärna att så många som möjligt vill ta sig tiden att svara på en enkät. Den här undersökningen handlar om skogsbetesskador i Skåne orsakade av hjortvilt (älg, rådjur, kronhjort och dovhjort). Enkäten är frivillig, tar ca 5-10 minuter att besvara och […]

Läs mer… from Enkät – Skånska markägares syn på skogsbetesskador

Webbinarie 6 feb – Jämställdhet

Jämställdhet börjar tidigt – men ännu mer verkstad behövs!Glädjande nog så växer jämställdhetsfrågan även inom de skogliga utbildningarna. När det gäller naturbruksgymnasierna så råder dock även här obalans mellan könen och även i kulturfrågor.Jämställdhetsfrågan har hög prioritet inom det offentliga genom ett regeringsuppdrag till Skogsstyrelsen med hjälp av Länsstyrelsen. Vidare har ett nationellt jämställdhetsråd för […]

Läs mer… from Webbinarie 6 feb – Jämställdhet

Träförädling i fokus under två dagar

såg

Den 20 och 21 mars hålls det kompetenshöjande presentationer och workshops för dig som är byggnadsvårdare, skogsägare eller jobbar med någon form av träförädling. 20 mars – Virkesråvarans betydelse för byggnadsvård Dagen och workshopen riktar sig till dig som är byggnadsvårdare, skogsägare eller jobbar med någon form av träförädling. Syftet är att få parterna i […]

Läs mer… from Träförädling i fokus under två dagar