Webbinarie 6 feb – Jämställdhet

Jämställdhet börjar tidigt – men ännu mer verkstad behövs!
Glädjande nog så växer jämställdhetsfrågan även inom de skogliga utbildningarna. När det gäller naturbruksgymnasierna så råder dock även här obalans mellan könen och även i kulturfrågor.
Jämställdhetsfrågan har hög prioritet inom det offentliga genom ett regeringsuppdrag till Skogsstyrelsen med hjälp av Länsstyrelsen. Vidare har ett nationellt jämställdhetsråd för skogssektorn nyligen bildats. Även inom näringslivet får frågan ett allt skarpare fokus.

En jämställdhetsgrupp med representanter för skogsprogrammen i syd har nu arbetat fram ett förslag som fokuserar på stötta gymnasiernas jämställdhetsarbete i utbildning och praktik i Götaland. Mer verkstad behövs för en riktigt bra insats inom jämställdhetsområdet i skogssektorn i södra Sverige!

VÄLKOMMEN TILL EN EFTERMIDDAG SPÄCKAD MED TANKAR OCH IDÉER OCH DÄR VI PRESENTERAR VÅRT FÖRSLAG.

Program, utkast
* 14.00 Start program, Jerker Bergdahl, samordnare regionala skogsprogrammen Götaland, Skogsstyrelsen
* 14.10 Susanne Öberg, jämställdhetsspecialist, Västernorrland
* 14.30 Peter Nyman, rektor, Naturbruksgymnasiet Svenljunga.
* 14.45 Lovisa Medin, regionchef, Derome.
* 15.00 Kristine Wiklund, expert arbetsmarknad och kompetensförsörjning, Gröna arbetsgivare
* 15.15 Karin Bengtsson, jämställdhetsstrateg, Skogsstyrelsen
* 15.30 Paus
* 15.40 Presentation av idé och samarbetet i Götaland, flera presenterar.
* 15.50 Diskussion / erfarenhetsutbyte / samtal – inspel till hur vi ska göra. Hur har vi gjort? Hur vill vi ha det? Hur kommer vi dit?
* 16.10 Uppsamling, -hur omsätter vi planerna i handling. Götalands skogsstrategier
* 16.30 Slut


Regionala skogsstrategierna i Småland, Västra Götaland, Halland, Skåne, Blekinge och Östergötland.

ANMÄL DIG HÄR

Om du har frågor, kontakta Magnus Hellgren, 0709 84 46 89, magnus.hellgren@kronoberg.se