Utvecklande av löv till byggnation

Porträtt man

Södras forskningsstiftelse har nyligen delat ut 5,9 miljoner kronor till fyra olika lövskogsprojekt, varav 1,9 miljoner går till Linnéuniversitetet. Syftet är att utöka användningen av lövträ, bland annat i byggprodukter, samt öka det ekonomiska värdet vid odling av lövskog.   Professor Thomas Bader är projektansvarig:Berätta, vad kommer de 1,9 miljonerna att användas till?– I projektet […]

Läs mer… from Utvecklande av löv till byggnation

Biologisk mångfald i den skånska skogen

Porträtt man

Anders Ekstrand – vice ordförande i Naturskyddsföreningen i Skåne och medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi – skriver här om positiva framsteg för den biologiska mångfalden i Skåne och om kommande utmaningar. Positiva förändringarMedia svämmar över av oro för den biologiska mångfalden. Vi befinner oss i en period av utdöende globalt med stark befolkningstillväxt och stor påverkan […]

Läs mer… from Biologisk mångfald i den skånska skogen

Samarbete inför beslut om framtida färdriktning för skydd av skog

Skydd av skog i Sverige kan i huvudsak komma att ske utifrån frivillighet och på initiativ från markägarna. Detta utifrån förslag i skogspropositionen, som riksdagen tar beslut om tidigast i slutet av mars i år. Länsstyrelserna tillsammans med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen förbereder sig nu för att hantera och genomföra de förslag som kan komma av […]

Läs mer… from Samarbete inför beslut om framtida färdriktning för skydd av skog

Pressmeddelande från Skogsstyrelsen 220210

Skogsstyrelsens logga

Efter nya domar: skogsägare behöver ta mer hänsyn till fridlysta arter Skogsägare kommer att behöva ta betydligt större ansvar än tidigare för att inte störa eller hota fridlysta arter vid avverkning och andra skogsbruksåtgärder. Till exempel behöver hänsyn tas till samtliga fågelarter. Det är några följder av vägledande domar både nationellt och i EU. Därför […]

Läs mer… from Pressmeddelande från Skogsstyrelsen 220210

Från fågelbär till lind

Man vid lind

Anders Thorén är läkaren som satsade på att plantera lind, via fågelbär.– Det började med att jag i slutet av åttiotalet läste en artikel om just fågelbär som ”Nordens mahogny” och att odla trädslaget var ett sätt att avlasta regnskogen. Jag blev intresserad, så jag satte 200 plantor.   Han gick sedan med i lövträdsföreningen […]

Läs mer… from Från fågelbär till lind