Samarbete inför beslut om framtida färdriktning för skydd av skog

Skydd av skog i Sverige kan i huvudsak komma att ske utifrån frivillighet och på initiativ från markägarna. Detta utifrån förslag i skogspropositionen, som riksdagen tar beslut om tidigast i slutet av mars i år. Länsstyrelserna tillsammans med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen förbereder sig nu för att hantera och genomföra de förslag som kan komma av riksdagsbeslutet.

Efter beslutet vet vi mer om färdriktningen för arbetet med skogsfrågor inom flera områden där det i propositionen finns förslag på förändringar och nya åtgärder.

Oförändrad lagstiftning och frivillighet som grund

Det vi vet från propositionen är att lagstiftningen inte kommer att ändras och att såväl internationella åtaganden som våra nationella miljömål står fast. Med frivillighet som grund får markägare ett större ansvar i arbetet med att i linje med gällande prioriteringar föreslå områden för skydd, och därmed också bidra till miljömålen.

Dialog med markägare och markägarorganisationer

Fram tills att riksdagen fattar beslut är det naturligtvis mycket som är oklart. Det kommer frågor som vi i dagsläget inte kan besvara. Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen samarbetar för att vi ska vara väl förberedda på åtgärder och uppdrag som kommer efter riksdagsbeslutet.

Vi på länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen återkommer med mer information och förslag till dialog och samarbete med bland annat markägare och markägarorganisationer. En viktig uppgift skulle bli att underlätta för markägare att anmäla intresse för att skydda skog. Skogsstyrelsen har redan nu funktioner för intresseanmälan på sin webbplats.

Vi välkomnar och ser fram emot engagemang från markägare och fortsatta dialoger.

Förslag länkar:

Skogspropositionen

Därför behöver vi skydda natur

Skyddad natur i Sverige

En hållbar mark- och vattenanvändning

Så mycket natur är skyddad i Sverige

Så bildas skyddade områden

Bevara din skog och få ersättning

Skogsstyrelsen – Föreslå skydd av din skog