Lär dig mer

Södra ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Här tipsar de om tre publikationer som lär dig mer om skogens utmaningar och möjligheter. Ekskogsskötsel! Anläggning av ekskog, skötsel av ek för virkesproduktion, sådd, röja och gallra. I den här fullmatade broschyren bågnar det av information för ekvänner. Få skogar håller högre biologisk mångfald än ekskog så […]

Läs mer… from Lär dig mer