Fras-forskning om röjning

Mostarin Ara är doktorand vid SLU. Hennes forskning inom ramen för FRAS* handlar om röjning av den svenska skogen.

Mostarin Ara är doktorand vid SLU. Hennes forskning inom ramen för FRAS* handlar om röjning av den svenska skogen. När startade du projektet?– I januari 2018. Min bakgrund inom skogsbruk och vilja till att utbilda mig i skogsskötsel ledde fram till att studera röjning. Du har studerat alternativa metoder för planteringsförband, det vanligaste är att […]

Läs mer

Skå­ne i topp och Got­land i bot­ten när Sve­fa sam­man­fat­tar skogs­fas­tig­hets­pri­ser­nas ut­veck­ling 2020

Ny statistik från Svefa, Sveriges ledande, oberoende fastighetsrådgivare visar att den positiva prisutvecklingen för skogsfastigheter har fortsatt även under 2020. Skåne är det län som kan uppvisa störst ökning, 8,2 procent jämfört med föregående år medan priserna på Gotland är oförändrade. Sett ur ett tre års perspektiv är det Halland som har den största ökningen. […]

Läs mer

Broar för framtiden

Arbetslaget, från vänster: Andit, Mohammed, Yaser, Mohammed Ali, Joakim, Suliman

Naturnära jobb är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som ger nyanlända och arbetslösa möjlighet till arbete i skog och på landsbygd. Vi kollade in ett framgångsrikt brobygge för cyklar och träffade arbetslaget bakom, tillsammans med gruppledaren Caroline Andersson från Skogsstyrelsen. Vi träffas vid Idrottsplatsen i Genarp. Caroline Andersson på Skogsstyrelsen har med sig det sex man starka […]

Läs mer

Långkörare om skogsskötsel

Nyligen kom ett nytt kapitel Skogsskötselserien i vilket beskrivs hur skogens kolbalans fungerar under svenska förhållanden. Långköraren Skogsskötselserien vars första kapitel kom 2007, är en sammanställning av kunskap om skogsskötsel skriven av forskare och därefter redaktionellt bearbetad. Den används som lärobok vid skogliga utbildningar, av yrkesverksamma i skogsbruket och angränsande verksamheter och av skogsägare. Skånsk […]

Läs mer

Ett laddat paket om vilt

Skogforsk har dragit igång utbildningspaketet ”Viltanpassad skogsskötsel i praktiken”. Alla tre delar i utbildningen är kostnadsfria för den som deltar. Märtha Wallgren på Skogforsk, forskare inom viltekologi vet mer. Vilken är din roll i projektet?– Jag är projektmedarbetare och expert på viltbetesfrågor. Jag är ansvarig för innehållet i huvuddelen av teorikursen, jag medverkar även i […]

Läs mer

Ek-kursion i Glimåkra

Nyfikna på naturnära skogsbruk med inriktning på ek fick under en eftermiddag i skogarna i Glimåkratrakten sitt lystmäte i Lennart Bosrups regi och vägledning. I ett strålande höstväder hölls i slutet av september en exkursion på markägare Lennart Bosrups ägor i Glimåkratrakten. Ett arrangemang i samarbete mellan Ängavången Ekgolv och Ekfrämjandet. Ett tjugotal deltagare fick […]

Läs mer

Frivilliga avsättningar i tydligare statistik

Skogsstyrelsens logga

Ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen den 1 oktober: Nytt förslag: Skogsägarnas frivilliga avsättningar av skog ska redovisas tydligare i statistik. Pressmeddelande – 01 oktober 2020 Många av Sveriges skogsägare avstår frivilligt från skogsbruk på en del av sin skogsmark för att gynna natur- och kulturvärden, så kallade frivilliga avsättningar. Fakta om dessa områden behöver redovisas tydligare i […]

Läs mer

Tallföryngring inom ramen för FRAS

Viltskada på tall. Foto: MostPhotos

Mikolaj Lula tog sin kandidatexamen vid Poznans Lantbruksuniversitet i Polen med huvudämnet skogsskötsel. Han fortsatte sin grundutbildning vid Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap (SLU), och gick ett tvåårigt masterprogram, Euroforester. För närvarande är han anställd som doktorand och inom ramen för FRAS (Framtidens skogsskötsel i södra Sverige). Han driver ett projekt där effektiva sätt att föryngra […]

Läs mer

Ett mätverktyg med internationell potential

Med sitt smartphonebaserade verktyg för skogsmätning har Katam i Malmö på kort tid gjort sig ett namn internationellt. Försäljningsansvarig Anton Holmström sitter  dagligen i digitala möten med intressenter världen över. Företaget Katam i Malmö har utvecklat ett modernt och flexibelt verktyg för skogsmätning. Med Katams app kan man ersätta traditionella analoga mätverktyg. Genom videoinspelning av […]

Läs mer

Välkomna till höstens FRAS-dagar!

Forskningsprogrammet FRAS – Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, kretsar kring ett antal doktorandprojekt som är inriktade på olika faser i skötseln. Detta för att skapa ett helhetsgrepp kring skogvårdskedjan, från föryngring till avverkningsmoget bestånd. Under hösten kommer en serie kortare seminarier att arrangeras för att ge en inblick i FRAS-programmets olika projekt. Ni är varmt […]

Läs mer