Förädlad träförädling

Snickeribild

Specialträ är en nystartad ekonomisk förening i Småland som kommer att verka för att skapa en ökad marknad för lokalproducerad träförädling. Mannen bakom, Erik Hjärtfors, ser stora möjligheter med en bransch som länge verkat i det fördolda. Nyligen startade en ny ekonomisk förening på initiativ av träentreprenören Erik Hjärtfors.Föreningens tanke är att ta hand om […]

Läs mer… from Förädlad träförädling

Minskad skadenivå på kulturlämningar

Varje år inventerar Skogsstyrelsen runt 1500 kända och registrerade kulturlämningar i Sverige. Det kan röra sig om gravfält, husgrunder och stenåldersboplatser. Andelen som blir påverkade vid avverkning ligger för 2021 på 27 procent, vilket är den lägsta nivån sedan Skogsstyrelsens inventering började 2012. Ann Kristin Unander är inventeringsledare på Skogsstyrelsen. Er senaste inventering av skogsbrukets […]

Läs mer… from Minskad skadenivå på kulturlämningar

Ny statistik om sysselsättning och arbetsskador i skogsbruket

Skogsstyrelsens logga

Källa: Skogsstyrelsen 16 december 2021 Statistiken visar att antal sysselsatta i skogsbruket var nästan oförändrat mellan 2019 och 2020. Även antalet anmälda arbetsolyckor i skogsbruket låg på samma nivå mellan de två åren. Den nya statistiken inkluderar skattningar om antal sysselsatta, anställda och antal personer inom olika inkomstklasser. Skattningarna är baserade speciella bearbetningar som gjorts […]

Läs mer… from Ny statistik om sysselsättning och arbetsskador i skogsbruket

Påbörjad studie i ekföryngring

I september startade Nora Sophie Pohl en studie om naturlig ekföryngring vid SLU i Alnarp och med Magnus Löf som handledare. Nora Sophie Pohl skrev sin masters vid schweiziska federala institutet för skogs-, snö- och landskapsforskning (WSL) i Zürich, Schweiz. Hon tog en kandidatexamen i ekosystemförvaltning 2017 och en magisterexamen i skogsvetenskap och skogsekologi med […]

Läs mer… from Påbörjad studie i ekföryngring

Potential med Laura

Två personer på en skogsbilväg

Skånsk skogsstrategi lyfter nu fram den skånska skogens potential i fyra filmer inom strategins fyra huvudområden, PRODUKTION, MILJÖ, REKREATION OCH INNOVATION.   Här i ”Produktionsfilmen” pratar vi med Laura Kofoed Olsson, tidigare Sydved, nu på Skogsstyrelsen. Hon ser möjligheterna i ett utvalt skogsparti att bevara naturvärdesträd men också att den fina föryngringen kan ge en […]

Läs mer… from Potential med Laura

Starkare tillsammans

Brandbekämpning

Landsbygdsresurser heter den nya grupp som ska samordna resurser vid bränder i nordöstra Skåne med omnejd. Bland annat ingår LRF, Maskinring i Småland, Räddningstjänsten och i samarbetet. Skogsbränder väntar inte när de sätter igång. Snabb mobilisering är många gånger avgörande. Skogsägare Anders Edbro i Osbytrakten är en av initiativtagarna till en ny grupp som ska […]

Läs mer… from Starkare tillsammans

Wood First hjälper kommuner att bygga mer i trä

Wood first Foto:Trästad

Trästad Sverige lanserar en digital version av utbildningen Wood First för kommuner och regioner som vill ha stöd i arbetet med att ta fram, uppdatera eller följa upp en träbyggnadsstrategi eller färdplan för klimatneutralt byggande. Sverige är världsledande inom modernt träbyggande och allt fler beställare väljer trä. Idag byggs mer än tjugo procent av flerbostadshusen […]

Läs mer… from Wood First hjälper kommuner att bygga mer i trä

Filmer om den skånska skogens potential

Skånsk skogsstrategis logga

Den skånska skogen täcker något överraskande så mycket som 38 % av Skånes yta. Skånsk skogsstrategi lyfter nu fram dess potential i fyra filmer inom strategins fyra huvudområden, PRODUKTION, MILJÖ, REKREATION OCH INNOVATION. Potentialen visas genom fyra nyinspelade filmer där Skånsk skogsstrategi med hjälp av fyra experter tittar på samma skogsparti med olika glasögon och […]

Läs mer… from Filmer om den skånska skogens potential

Välja valnöt

Valnöt Foto: SLU

Hybrider av snabbväxande valnöt kan vara ett alternativ i skogsbruket. Jens Peter Skovsgaard, professor i skogsskötsel vid SLU, är nu igång med sitt andra försök. För sex år sedan anlade du den första omgången snabbväxande valnöt på Bjärehalvön norr om Hallandsåsen. Hur har utfallet blivit så här långt?– Vi planterade två olika typer av hybridvalnöt (Juglans […]

Läs mer… from Välja valnöt

Boken i fokus på Ädellövsskogsdagen

Foto: Yaman Bolbol

Ädellövsskogsdagen är ett årligt återkommande arrangemang i Skogsstyrelsen distrikt Skånes regi, i år med deltagande av Ekfrämjandet. Arrangemanget hålls lördagen den 18: september mellan 10-14 (ingen anmälan, bara att droppa in) på Ullstorps kursgård intill Höör. Det är framför allt boken och dess föryngringsplanering som kommer att stå i fokus under dagen, men också eken. […]

Läs mer… from Boken i fokus på Ädellövsskogsdagen