Skog och vilt i balans, ja men när? Del 7 LRF

Porträtt man

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie: ”Skog och vilt i balans, ja, men när?”, där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda. Anders Rolfsson är […]

Läs mer… from Skog och vilt i balans, ja men när? Del 7 LRF

Lyckat samarbete i klövviltfrågor är inne på sista året

Vild & Bortskämd logga

Samarbetsprojektet Vild och Bortskämd är inne på sista året och har nu producerat den sista filmen i en filmserie på tre. Foderskapande åtgärder på landskapsnivå – YouTube Här hittar du alla filmer, exkursionsmaterial och annat bra underlag:Foderskapande åtgärder | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se) Projektet, med Länsstyrelsen Skåne i spetsen, har samlat flera aktörer med olika syn […]

Läs mer… from Lyckat samarbete i klövviltfrågor är inne på sista året

Lär dig mer

Södra ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Här tipsar de om tre publikationer som lär dig mer om skogens utmaningar och möjligheter. Ekskogsskötsel! Anläggning av ekskog, skötsel av ek för virkesproduktion, sådd, röja och gallra. I den här fullmatade broschyren bågnar det av information för ekvänner. Få skogar håller högre biologisk mångfald än ekskog så […]

Läs mer… from Lär dig mer

Friska skogar

Nyhet hämtad från KSLA:Skogsskadornas konsekvenser berör en stor del av samhället. Ökade skaderisker för skogen, bland annat som en följd av klimatförändringar, kräver engagemang från många parter. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) skogskadekommitté har sammanfattat sitt treåriga arbete på området i denna skrift. Skogen i Sverige och internationellt riskerar att drabbas av en ökad mängd […]

Läs mer… from Friska skogar

Hyggesfritt allt hetare – ny satsning ska guida skogsägarna

Intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar. Nu möter Skogsstyrelsen behovet med satsningen Hyggesfria veckan. Under vecka 48 erbjuds en mängd seminarier och föreläsningar online, kostnadsfritt och öppet för alla med syftet att öka kunskapen och besvara frågor om skogsbruksmetoden. – Fler och fler intresserar sig för att testa hyggesfritt skogsbruk på sin fastighet och vi märker […]

Läs mer… from Hyggesfritt allt hetare – ny satsning ska guida skogsägarna

Två seminarier du inte vill missa!

Två spännande seminarier hålls i december.Först ut är Hallands regionala skogsprogram onsdagen 7/12 med rubriken ”Vad händer i skogen?”. Veckan efter, torsdagen 15/12, är det Skogsprogrammet Västra Götaland som ställer frågan ”Hur skapar vi en attraktiv och jämställd skogssektor”. Annica Lindén som är ansvarig för Hallands skogsprogram säger:   – Målgruppen för seminariet är i […]

Läs mer… from Två seminarier du inte vill missa!

Ta i trä – vilken välbesökt workshop!

såg

I slutet av oktober arrangerade Skånsk skogsstrategi, Länsstyrelsen Skåne och Skogsstyrelsen Skåne en workshop i Skepparlöv. Inbjudna var småsågare, markägare och träförädlare.   Workshopen ingick som en del i leaderfinansierad förstudie ”Ta i trä” som är en av skogsstrategins aktiviteter: ”Stimulera lokalproducerad träförädling och mångbruk för en lokal marknad.”   Förstudien grundar sig på ett […]

Läs mer… from Ta i trä – vilken välbesökt workshop!

Skog och vilt i balans, ja men när? Del 6 SLU

Porträtt man

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie: ”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda. Fredrik Widemo är […]

Läs mer… from Skog och vilt i balans, ja men när? Del 6 SLU

Aktivitetskollen – Hur går det för våra aktiviteter?

Under den här punkten lyfter vi fram olika aktiviteter inom ramen den skånska skogsstrategin. Främst genom att kommunicera nuläget för aktivitetens handlingsplan. ”Tydliggör betydelsen av att använda förädlat och testat skogsodlingsmaterial, både för uthållig produktion och anpassning till nya klimatförutsättningar. Verka för att försörjningen av förädlat och testat skogsodlingsmaterial omfattar även lövträd, inte minst ädellöv.” […]

Läs mer… from Aktivitetskollen – Hur går det för våra aktiviteter?

Sluttampen för ”Ett mer variationsrikt skogsbruk”

Skogsstyrelsen driver fram till december projektet ”Ett mer variationsrikt skogsbruk”. Det startade våren 2020 och var ett initiativ från miljömålsrådet och ett av sex projekt inom ”Insatser för grön infrastruktur” Medverkande myndigheter och aktörer är Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna, skogsbruket och ideella organisationer. Helena Dehlin på Skogsstyrelsen är projektledare. Hur går det?– Bra, vi är ju […]

Läs mer… from Sluttampen för ”Ett mer variationsrikt skogsbruk”