Guide till lyckat föryngringsarbete i bokskog

En av frågeställningarna som skånsk skogsstrategi haft med i sin handlingsplan är hur man höjer kunskapsnivån kring skötsel av ädellöv och hur man sköter den mest kostnadseffektivt. Guiden har tagits fram för att vara ett stöd till skogsägare, skogstjänstemän och skogsarbetare i arbetet med naturlig föryngring av bokskog. Tanken bakom häftet är att det ska […]

Läs mer… from Guide till lyckat föryngringsarbete i bokskog

Generell naturvårdshänsyn i hyggesfritt skogsbruk i Mellaneuropa

Läs Jörg Brunets rapport om erfarenheter av hyggesfritt skogsbruk i Tyskland.  I Jörg Brunets rapport om hyggesfritt skogsbruk i Tyskland, får vi en inblick från Mellaneuropa. Resultaten belyser vikten av varierande luckstorlekar för att bevara den biologiska mångfalden, särskilt i våra ädellövskogar. Att öka användningen av hyggesfritt skogsbruk kan potentiellt gynna vår landskapsnivå, men det […]

Läs mer… from Generell naturvårdshänsyn i hyggesfritt skogsbruk i Mellaneuropa

Skånska jätteträd

Gamla grova lövträd väcker alltid förundran. En ek kan bli många hundra år kanske till och med tusen år vilket ur ett mänskligt perspektiv är en lång tid. Eken var från 1558 till 1830 förbehållen kronan för skeppsbyggeri. Många ekar växte upp i ett öppet landskap som delar i hagmarker och lövängar. De arter som […]

Läs mer… from Skånska jätteträd

Enkät – Skånska markägares syn på skogsbetesskador

vilt

Högskolan i Kristianstad håller just nu på att undersöka skogsbetesskador i Skåne och vill gärna att så många som möjligt vill ta sig tiden att svara på en enkät. Den här undersökningen handlar om skogsbetesskador i Skåne orsakade av hjortvilt (älg, rådjur, kronhjort och dovhjort). Enkäten är frivillig, tar ca 5-10 minuter att besvara och […]

Läs mer… from Enkät – Skånska markägares syn på skogsbetesskador

Träförädling i fokus under två dagar

såg

Den 20 och 21 mars hålls det kompetenshöjande presentationer och workshops för dig som är byggnadsvårdare, skogsägare eller jobbar med någon form av träförädling. 20 mars – Virkesråvarans betydelse för byggnadsvård Dagen och workshopen riktar sig till dig som är byggnadsvårdare, skogsägare eller jobbar med någon form av träförädling. Syftet är att få parterna i […]

Läs mer… from Träförädling i fokus under två dagar

Skog och vilt i balans. Konferens två.

Skånsk skogsstrategi driver tillsammans med Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Södra skogsägarna projektet ”Skog och vilt i balans – men när”. I våras hölls en konferens i Skepparslöv med stort engagemang från deltagarna och den 8 november så var det dags för uppföljning. I Breanäs vid norra Immeln i Östra Göinge. Något som föregåtts av tre webbinarier […]

Läs mer… from Skog och vilt i balans. Konferens två.

Fokus på världsträd i Alnarp

Askblad

Onsdag 22 november bjuder Tema Lövskog in till eftermiddag i Alnarp med rubriken: ”Rädda asken! Forskning kring hur vi behåller asken i det svenska landskapet trots Askskottssjukan”. Asken Yggdrasil, världsträdet i den nordiska mytologin, ger en aning om hur viktigt trädslaget var för de fornnordiska samhällena. Det avspeglar också hur mäktigt och stort trädet kan […]

Läs mer… from Fokus på världsträd i Alnarp

Skogens värden kan ge mer flis i kassan

Inom ramen för samarbetsprojektet Skogens värden, vars syfte är att skapa nya jobb på landsbygden, hölls en konferens den 25 oktober om träförädling på Tyringe kurhotell.  Konferensen anordnades ytterst av Jan Lannér och Fredrik Silfwerbrand från Skogsstyrelsen som också ledde dagen.  Temat var att samarbete ger ”mer flis i kassan”. Jan:  – Sammanlagt 25 personer […]

Läs mer… from Skogens värden kan ge mer flis i kassan

Välkomna till viltkonferens i Breanäs 8 nov!

Skånsk skogsstrategi i samarbetet med Skogsstyrelsen bjuder in till workshop och exkursion. Tema: Skog och vilt i ett föränderligt klimat.Konferensen är en fortsättning och del 2 av konferensen Skog och vilt i balans.Vi träffas på Breanäs hotell den 8 november och vi börjar dagen med fika 08.30. Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 15.00. INGEN AVGIFT. Förmiddag […]

Läs mer… from Välkomna till viltkonferens i Breanäs 8 nov!

Innehållsrik skånsk strategikonferens

kollage fårn breanäs

Breanäs i östra Göinge kommun bjöd på det allra vackraste väder för den första årliga konferensen för skånsk skogsstrategi. Sol, vindstilla och de cirka 60 närvarande kunde från konferensfönstren vila ögonen på den spegelblanka sjön Immeln.   Efter kaffe och smörgås så inledde Ann Marke, ordförande för styrgruppen för skånsk skogsstrategi, med att hälsa alla […]

Läs mer… from Innehållsrik skånsk strategikonferens