SLU och älgvandringen

Kollage

Även i år har SLU satsat på att sprida kunskap om djur, natur och oss människor med koppling till SVT:s sändning: ”Den stora älgvandringen”.  Jonas Malmsten är veterinärmedicinsk expert på Institutionen för vilt, fisk & miljö, SLU, och varit delaktig i projektet. När startade det här projektet och varför?– 2019 sändes detta första gången. Begreppet […]

Läs mer… from SLU och älgvandringen

Lär dig mer

LRF Skåne ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Här tipsar de om tre publikationer som lär dig mer om skogens utmaningar och möjligheter. Skogen Den gröna tråden är en alldeles nyutkommen reportagebok om det svenska familjeskogsbruket från norr till söder. Här finns också lättläst statistik. Med reportage från hela landet får läsaren träffa familjeskogsägare som […]

Läs mer… from Lär dig mer

Inventerade kulturväxter

Kvinna

Regionmuseet Skåne startade 2019 projektet “Det biologiska kulturarvet i den skånska skogen”. Uppgiften vara att inventera vissa utvalda platser för att undersöka vilka kulturväxter som lever kvar i de skånska skogarna. Nu har slutrapporten kommit och Åsa Jakobsson, biolog på Regionmuseet, är den som lett arbetet. Nu har rapporten kommit men projektet började 2019, berätta, […]

Läs mer… from Inventerade kulturväxter

EU centralt i årets omvärldsanalys

Skogsstyrelsen har under det senaste decenniet gjort en omvärldsanalys varje år. Stefan Karlsson, utredare för Skogsstyrelsen är en av dem som tagit fram analysen för 2022. Han pekar bland annat på att den kan ha en betydelse på regional nivå, att skogsbruket står sig fortsatt starkt men att en kollision mellan svenska intressen och EU […]

Läs mer… from EU centralt i årets omvärldsanalys

Växter med historia -Ett kulturarv i din skog

Skogsmiljö med vitsippor i förgrunden

Har du stött på påskliljor, äppelträd eller andra oväntade växter i din skog? Regionmuseet Skåne har tagit fram en ny skrift om växter som en gång planterats för nytta och nöje vid gårdar och torp i ett annat landskap men som nu står ensamma kvar i skogen. Skriften riktar sig till dig som äger eller förvaltar skog i Skåne och som […]

Läs mer… from Växter med historia -Ett kulturarv i din skog

Aktivitetskollen – hur går det för våra aktiviteter?

Skånsk skogsstrategis logga

Under den här punkten lyfter vi kontinuerligt fram olika aktiviteter inom ramen den Skånska skogsstrategin. Främst genom att i den här kanalen kommunicera nuläget för aktivitetens handlingsplan. Inom huvudområdet produktion har vi åtta insatser varav insats nummer fem benämns ”Höj kunskapsnivån inom produktion- och produktutveckling.” För varje insats har vi sedan ett antal aktiviteter varav […]

Läs mer… from Aktivitetskollen – hur går det för våra aktiviteter?

Lär dig mer

Skogsstyrelsen Skåne ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Här tipsar de om tre publikationer som lär dig mer om skogens utmaningar och möjligheter. Omvärldsanalys EU inför ”skogspaket” som kraftigt utmanar den svenska skogsmodellen samtidigt som den nationella skogsdebatten handlar om helt andra frågor. Något som Skogsstyrelsens nya omvärldsanalys sätter fingret på. Skogsstyrelsen – Skogen i […]

Läs mer… from Lär dig mer

Pengar på snabbväxande träd

Porträtt man i skog

SLU är koordinator för ett kompetenscentrum som nu ska kunskapssatsa på snabbväxande lövträd. Man har nyligen fått beviljad en ansökan till Energimyndigheten om ekonomiska resurser. Professor Urban Nilsson på SLU är en av dem som leder projektet. Grattis! Er ansökan till Energimyndigheten gick igenom och ni fick pengar till en kunskapssatsning på snabbväxande lövträd. Hur känns […]

Läs mer… from Pengar på snabbväxande träd

Lär dig mer

Kollage Lär mer Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Skåne ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Här tipsar de om tre publikationer på nätet: ”Skogen i jordbruket”, ”Skog i bebyggelse”, ”Skogsindustri”, som alla ger dig en kort historisk genomgång av skogens betydelse för länet. Publikationerna finner du under besöksmål/kulturmiljöprogram/skogens landskap på Länsstyrelsen Skånes webbsida. (Kulturmiljöprogrammet är från 2006 och är ett regionalt kunskapsunderlag för utövare […]

Läs mer… from Lär dig mer