SLU och älgvandringen

Kollage

Även i år har SLU satsat på att sprida kunskap om djur, natur och oss människor med koppling till SVT:s sändning: ”Den stora älgvandringen”.  Jonas Malmsten är veterinärmedicinsk expert på Institutionen för vilt, fisk & miljö, SLU, och varit delaktig i projektet. När startade det här projektet och varför?– 2019 sändes detta första gången. Begreppet […]

Läs mer… from SLU och älgvandringen

Lär dig mer

LRF Skåne ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Här tipsar de om tre publikationer som lär dig mer om skogens utmaningar och möjligheter. Skogen Den gröna tråden är en alldeles nyutkommen reportagebok om det svenska familjeskogsbruket från norr till söder. Här finns också lättläst statistik. Med reportage från hela landet får läsaren träffa familjeskogsägare som […]

Läs mer… from Lär dig mer

Inventerade kulturväxter

Kvinna

Regionmuseet Skåne startade 2019 projektet “Det biologiska kulturarvet i den skånska skogen”. Uppgiften vara att inventera vissa utvalda platser för att undersöka vilka kulturväxter som lever kvar i de skånska skogarna. Nu har slutrapporten kommit och Åsa Jakobsson, biolog på Regionmuseet, är den som lett arbetet. Nu har rapporten kommit men projektet började 2019, berätta, […]

Läs mer… from Inventerade kulturväxter

AKTIVITETSKOLLEN – HUR GÅR DET FÖR VÅRA AKTIVITETER?

Skånsk skogsstrategis logga

Under den här punkten lyfter vi kontinuerligt fram olika aktiviteter inom ramen den Skånska skogsstrategin. Främst genom att i den här kanalen kommunicera nuläget för aktivitetens handlingsplan. (Se utförligare beskrivning av insatser och aktiviteter nederst.) Digital app som följer en skogsslinga där skötsel av naturvärden illustreras tillsammans med genomförda skötselåtgärder. AKTIVITET M 1 G inom huvudområde […]

Läs mer… from AKTIVITETSKOLLEN – HUR GÅR DET FÖR VÅRA AKTIVITETER?

Växter med historia -Ett kulturarv i din skog

Skogsmiljö med vitsippor i förgrunden

Har du stött på påskliljor, äppelträd eller andra oväntade växter i din skog? Regionmuseet Skåne har tagit fram en ny skrift om växter som en gång planterats för nytta och nöje vid gårdar och torp i ett annat landskap men som nu står ensamma kvar i skogen. Skriften riktar sig till dig som äger eller förvaltar skog i Skåne och som […]

Läs mer… from Växter med historia -Ett kulturarv i din skog

Nyskapande naturvård i Småland

Porträtt kvinna

För några veckor sedan startade ett pilotprojekt i Småland, ”Nyskapande naturvård” som ska pågå under 2022. Det ska inspirera skogsägare till att göra insatser i egen skog. Projektet finansieras av Smålands tre länsstyrelser och i styrgruppen ingår även LRF, Södra, Svenska Jägareförbundet, Skogsstyrelsen och Region Kronoberg. Josefine Gustafsson är samordnare. Berätta mer om det nyskapande, […]

Läs mer… from Nyskapande naturvård i Småland

Lär dig mer

Skogsstyrelsen Skåne ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Här tipsar de om tre publikationer som lär dig mer om skogens utmaningar och möjligheter. Omvärldsanalys EU inför ”skogspaket” som kraftigt utmanar den svenska skogsmodellen samtidigt som den nationella skogsdebatten handlar om helt andra frågor. Något som Skogsstyrelsens nya omvärldsanalys sätter fingret på. Skogsstyrelsen – Skogen i […]

Läs mer… from Lär dig mer

Biologisk mångfald i den skånska skogen

Anders Ekstrand – vice ordförande i Naturskyddsföreningen i Skåne och medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi – skriver här om positiva framsteg för den biologiska mångfalden i Skåne och om kommande utmaningar. Positiva förändringarMedia svämmar över av oro för den biologiska mångfalden. Vi befinner oss i en period av utdöende globalt med stark befolkningstillväxt och stor påverkan […]

Läs mer… from Biologisk mångfald i den skånska skogen

Samarbete inför beslut om framtida färdriktning för skydd av skog

Skydd av skog i Sverige kan i huvudsak komma att ske utifrån frivillighet och på initiativ från markägarna. Detta utifrån förslag i skogspropositionen, som riksdagen tar beslut om tidigast i slutet av mars i år. Länsstyrelserna tillsammans med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen förbereder sig nu för att hantera och genomföra de förslag som kan komma av […]

Läs mer… from Samarbete inför beslut om framtida färdriktning för skydd av skog