Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 4. Länsstyrelsen

Porträtt kvinna

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie: ”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda. Emelie Nilsson är […]

Läs mer… from Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 4. Länsstyrelsen

Bryn och gläntor – viktiga för våra vilda pollinatörer

Bryn och gläntor, med blommande träd, buskar och örter, gamla lövträd och död ved, fanns det gott om i 1800-talets ljusa bondeskogar. I dagens skogar är det ont om dessa miljöer. Länsstyrelsen har därför tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram en inspirationsfolder ” Bryn och gläntor-viktiga för vilda pollinatörer” som visar på de viktigaste miljöerna för […]

Läs mer… from Bryn och gläntor – viktiga för våra vilda pollinatörer

En ännu grönare grön infrastruktur

Porträtt kvinna

Just nu pågår ett arbete för att revidera Skånes regionala handlingsplan för grön infrastruktur. Gudrun Berlin är samordnare för Grön infrastruktur på Miljöavdelningen, Länsstyrelsen Skåne Vad händer?– Under 2022 kommer vi ta fram förslag till på reviderade och nya åtgärder för handlingsplanen som ska gälla 2023–2026. Förslaget kommer att gå ut på bred remiss under våren […]

Läs mer… from En ännu grönare grön infrastruktur

Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 3. Skogsstyrelsen

Porträtt man

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie: ”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda. Ola Arvidsson är […]

Läs mer… from Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 3. Skogsstyrelsen

Den skånska skogens potential

Film: Den skånska skogens potential Den skånska skogen täcker något överraskande så mycket som 38 % av Skånes yta. Skånsk skogsstrategi lyfter nu fram dess potential genom fyra filmer. Här en summering av de fyra huvudområdena och dess potential: Produktion: https://youtu.be/i3m8qYYm04Y Rekreation: https://youtu.be/WKDilW5Xzw4 Miljö: https://youtu.be/YW1x-LngFiQ Innovation: https://youtu.be/37E4hu4Yrvo […]

Läs mer… from Den skånska skogens potential

Ny strategi från Region Skånes skogsförvaltare

Porträtt kvinna

Stiftelsen Skånska Landskap lanserar en ny skogsbruksstrategi som ska innebära färre kalhyggen, klimatanpassad lönsam skogsproduktion, biologisk mångfald och samtidigt ökad hänsyn till friluftslivet. Dr. Emma Sandell Festin, skoglig förvaltare och forskningssamordnare på Stiftelsen, har tillsammans med Hanna Bernö, varit huvudansvarig för jobba fram den nya strategin. Grattis, hur känns det?– Tack! Det känns väldigt bra, vi […]

Läs mer… from Ny strategi från Region Skånes skogsförvaltare

Naturvård belönas av Södra

Porträtt kvinna

Södra inför en naturvårdspremie för att belöna sina medlemmars insatser för naturvård och för att främja utvecklingen av höga naturvärden. Detta som första aktör i Sverige. Jessica Nordin är environmental manager på Södra. Hur uppkom idén om en premie?– Våra medlemmar har olika förutsättningar att bidra till en förstärkt biologisk mångfald utifrån naturvärdena på deras […]

Läs mer… from Naturvård belönas av Södra

Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 2

Porträtt man

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie: ”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda. Turen har nu […]

Läs mer… from Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 2

SLU och älgvandringen

Kollage

Även i år har SLU satsat på att sprida kunskap om djur, natur och oss människor med koppling till SVT:s sändning: ”Den stora älgvandringen”.  Jonas Malmsten är veterinärmedicinsk expert på Institutionen för vilt, fisk & miljö, SLU, och varit delaktig i projektet. När startade det här projektet och varför?– 2019 sändes detta första gången. Begreppet […]

Läs mer… from SLU och älgvandringen