Skog och vilt i balans, ja men när? Del 7 LRF

Porträtt man

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie: ”Skog och vilt i balans, ja, men när?”, där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda. Anders Rolfsson är […]

Läs mer… from Skog och vilt i balans, ja men när? Del 7 LRF

Lyckat samarbete i klövviltfrågor är inne på sista året

Vild & Bortskämd logga

Samarbetsprojektet Vild och Bortskämd är inne på sista året och har nu producerat den sista filmen i en filmserie på tre. Foderskapande åtgärder på landskapsnivå – YouTube Här hittar du alla filmer, exkursionsmaterial och annat bra underlag:Foderskapande åtgärder | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se) Projektet, med Länsstyrelsen Skåne i spetsen, har samlat flera aktörer med olika syn […]

Läs mer… from Lyckat samarbete i klövviltfrågor är inne på sista året

Friska skogar

Nyhet hämtad från KSLA:Skogsskadornas konsekvenser berör en stor del av samhället. Ökade skaderisker för skogen, bland annat som en följd av klimatförändringar, kräver engagemang från många parter. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) skogskadekommitté har sammanfattat sitt treåriga arbete på området i denna skrift. Skogen i Sverige och internationellt riskerar att drabbas av en ökad mängd […]

Läs mer… from Friska skogar

Åtgärder kan öka kolsänkan med 2 miljoner ton per år

porträtt man

I en analys som Skogsstyrelsen och Jordbruksverket nyligen presenterade för regeringen skulle kolupptaget kunna ökas med motsvarande cirka 2 miljoner ton koldioxid per år.  Detta genom återvätning av dikade torvmarker, kolinlagring i åker- och betesmark samt beskogning av nedlagd jordbruksmark. Senior advisor Johan Wester på Skogsstyrelsen är en av de som arbetat fram analysen. Skönt […]

Läs mer… from Åtgärder kan öka kolsänkan med 2 miljoner ton per år

Skog och vilt i balans, ja men när? Del 6 SLU

Porträtt man

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie: ”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda. Fredrik Widemo är […]

Läs mer… from Skog och vilt i balans, ja men när? Del 6 SLU

Sluttampen för ”Ett mer variationsrikt skogsbruk”

Skogsstyrelsen driver fram till december projektet ”Ett mer variationsrikt skogsbruk”. Det startade våren 2020 och var ett initiativ från miljömålsrådet och ett av sex projekt inom ”Insatser för grön infrastruktur” Medverkande myndigheter och aktörer är Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna, skogsbruket och ideella organisationer. Helena Dehlin på Skogsstyrelsen är projektledare. Hur går det?– Bra, vi är ju […]

Läs mer… from Sluttampen för ”Ett mer variationsrikt skogsbruk”

Skog och vilt i balans, ja men när? Del 5 Skogforsk

Porträtt kvinna

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie: ”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda. Märtha Wallgren är […]

Läs mer… from Skog och vilt i balans, ja men när? Del 5 Skogforsk

Styrgruppen på exkursion

Fulltofta

Delar av styrgruppen deltog fredagen den 30 oktober i en exkursion. Stiftelsen Skånska Landskap bjöd då in till en heldag i skogen där man i fält presenterade sin nya skogsbruksstrategi. Cirka 20 stycken nyfikna deltagare samlades på morgonen vid Stiftelsens Fulltofta Naturcentrum en bit utanför Höör. Från Stiftelsen deltog Emma Sandell Festin (skogsförvaltning, skogsforskning), Anders […]

Läs mer… from Styrgruppen på exkursion

Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 4. Länsstyrelsen

Porträtt kvinna

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie: ”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda. Emelie Nilsson är […]

Läs mer… from Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 4. Länsstyrelsen

Bryn och gläntor – viktiga för våra vilda pollinatörer

Bryn och gläntor, med blommande träd, buskar och örter, gamla lövträd och död ved, fanns det gott om i 1800-talets ljusa bondeskogar. I dagens skogar är det ont om dessa miljöer. Länsstyrelsen har därför tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram en inspirationsfolder ” Bryn och gläntor-viktiga för vilda pollinatörer” som visar på de viktigaste miljöerna för […]

Läs mer… from Bryn och gläntor – viktiga för våra vilda pollinatörer