Tre vilt-webbinarier samt en konferens

I höst kommer vi, inom ramen för Skånsk skogsstrategis satsning ”Skog och vilt i balans, köra tre webbinarier innan vi avslutar med en konferens den 8 november. Anmäl dig redan nu till webbinarierna samt viltkonferensen den 8 november. Del 1 fredagen den 22 september kl 08.00-08.50ÄMNE: KLIMATANPASSAD SKOGSSKÖTSEL Del 2 fredagen den 6 oktober kl […]

Läs mer… from Tre vilt-webbinarier samt en konferens

Sätt att öka kolsänkan

Med åtgärder i skogen går det att öka kolsänkan med mellan 2 och 10 miljoner ton koldioxid per år. Det visar en analys som Skogsstyrelsen gjort över hur enskilda åtgärder påverkar nettoupptaget i skogen, till exempel minskad avverkning, höjd lägsta tillåtna ålder för att avverka, minskade betesskador från älg och annat vilt eller ökad kvävegödsling. […]

Läs mer… from Sätt att öka kolsänkan

Granbarkborren vaknar

Foto: MostPhotos

Vårvärmen har väckt granbarkborrarna ur sin vintervila och nu angrips både nedblåsta och stående granar i södra delarna av landet, visar Skogsstyrelsens och skogsbrukets svärmningsövervakning. I ett pressmeddelande kommenterar Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre på Skogsstyrelsen: – För många skogsägare med granskog skulle det vara katastrof om meteorologernas långtidsprognos stämmer och vi får en lika […]

Läs mer… from Granbarkborren vaknar

Stiftelsen satsar på hyggesfritt

porträtt kvinna

Stiftelsen Skånska Landskaps populära strövområde Möllerödssjö utanför Hässleholm har flera vandringsstigar, elljusspår och en omtyckt badplats. Från årsskiftet gäller enbart hyggesfria metoder här, vilket innebär att traditionellt skogsbruk byts ut till olika typer av hyggesfri skötsel. Skånsk skogsstrategi träffar den ansvariga Emma Sandell Festin för ett samtal.– Fastigheten ska skötas hyggesfritt, rakt av och vi […]

Läs mer… from Stiftelsen satsar på hyggesfritt

Rapport om skogsskador

porträtt man

Nyligen kom Skogsstyrelsens årliga skogsskaderapport där läget redovisas för samtliga större skador på skog i Sverige under 2022, nationellt och på landsdelsnivå. Lennart Svensson är Skogsstyrelsens nationella samordnare för skogsskador. Stora skadeproblem även under 2022 skriver ni er rapport, men har de ökat eller minskat?– Det beror på vilken skada som avses och vilken tidperiod. […]

Läs mer… from Rapport om skogsskador

Återvätning av torvmark

Skogsstyrelsens logga

Återvätning innebär att grundvattennivån på en plats höjs för att minska utsläppet av växthusgaser. Återvätning är en kostnadseffektiv klimatåtgärd som också har positiva effekter på den biologiska mångfalden. Torvmarker där diken håller grundvattenytan sänkt släpper ofta ut större mängder växthusgaser än odikad torvmark. Det gäller i stort sett all dikad torvmark i södra Sverige och […]

Läs mer… from Återvätning av torvmark

Konferens Skog och Vilt i balans

Skånsk skogsstrategis logga

Snart är det äntligen dags för vår gemensamma konferens ”Skog och vilt i balans- ja men när?”. Den 22 mars har vi bjudit in sex personer från olika organisationer som kommer att samtala kring ämnet. Välkommen! Du anmäler dig på Länsstyrelsen Skånes kalendersida. Vi träffas på Helgegården i Skepparslöv. Dagen är kostnadsfri. Sista anmälningsdag 20 […]

Läs mer… from Konferens Skog och Vilt i balans

Skog och vilt i balans, ja men när? Del 9 Jägarnas Riksförbund

Porträtt man

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie: ”Skog och vilt i balans, ja, men när?”, där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda. Sven-Olof Sandberg, distriktsordförande […]

Läs mer… from Skog och vilt i balans, ja men när? Del 9 Jägarnas Riksförbund

Skog och vilt i balans, ja men när? Del 8 Jägareförbundet Skåne

porträtt man

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie: ”Skog och vilt i balans, ja, men när?”, där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda. Lars Persson är […]

Läs mer… from Skog och vilt i balans, ja men när? Del 8 Jägareförbundet Skåne