Vackrare skog på enklast möjliga vis

Eva Magnusson. Foto: Privat

Eva Magnusson är konstnären som även varit skogsägare och arbetsledare för ett planterings- och röjarlag. Hennes projekt ”Vackrare skog” är ett uppskattat årligt inslag på Linnéuniversitetet. Plötsligt ser vi skogen OCH alla träd.  Skogen är överallt. Inte minst i media och då inte bara i självklara publikationer som Skogen och Skogsaktuellt. I livstilsmagasinet Icon frågade […]

Läs mer

Ädellövets flora

Vitsippor i ädellövsskog. Foto: Jörg Brunet, SLU Alnarp

Nu kommer Jörg Brunets populära ”Blommande skogslandskap” från 2018 i ny upplaga. Jörg som är professor på SLU har under ett par års tid dokumenterat den renodlade floran för ädellövskogen i text och bild. Perfekt för vårpromenaden! Varför intresserade du dig för just en flora för ädellövsskogen?– Jag har studerat markfloran i ädellövskogar i över […]

Läs mer

En viktig bisyssla

Pollineringsuppdraget Länsstyrelsen Skåne

Det finns ca 300 sorters vildbin i Sverige, en tredjedel är hotade och många av dem finns i Skåne. Förra året initierade Naturvårdsverket ett räddningsprojekt för vildbin i södra Sveriges sandiga marker. Gabrielle Rosquist är projektledare på Länsstyrelsens naturskyddsenhet och menar att man har kommit en bra bit på vägen med att restaurera de biotoper […]

Läs mer

OBS: Jan Linder

Forsärla Foto: Most Photos

Jan Linder har ett gediget förflutet i skogen som tidigare länsjägmästare  och även varit engagerad i framtagandet av den skånska skogsstratgien. Möjligen överträffas intresse för skogen av hans fokus på fåglar. Han är med i styrelsen för Nordöstra Skånes Fågelklubb samt har mandat från Birdlife Sverige att sitta med i standardkommittén i FSC Sverige (Internationell […]

Läs mer

Lär dig mer!

Kattuggla Foto: Naturskyddsföreningen Skåne

Naturskyddsföreningen Skåne ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi . Verksamhetskoordinatorn Magnus Billqvist har tipsat oss om tre smarta publikationer som gör att du ser mer när du är ute i skogen eller att kan du briljera under middagen. SKÅNES STÖRSTA TRÄDBland dem finner du Snapphaneeken, Jeppatorpseken och Svedalaeken (Börringeeken). ”Med eller utan låg gren är […]

Läs mer

Händelser med vatten

Dräneringsdike skog Foto: Most Photos

Alice Nicolle är våtmarkshandläggare på Fiske- och restaureringsenheten på Länsstyrelsen och har disputerat i limnologi (läran om inlandsvatten). Här berättar hon om pågående projekt och utmaningar och möjligheter när det gäller det skånska vattnet. Vilka konkreta projekt inriktade på vatten och skog driver Länsstyrelsen för närvarande?– Vi håller på att förbereda projekt som gäller återvätning […]

Läs mer

Ny rapport om gamla lämningar

Mossa på stenmur Foto: MostPhotis

Projektet Skog och historia har medfört att mer än 14 500 forn- och kulturlämningar nu är kända och dokumenterade i den skånska skogen. Det är ett resultat från en mångårig inventering av ungefär 15 procent av skogen i Skåne. Inventeringen som varit ett arbetsmarknadsprojekt i samarbete mellan Regionmuseet, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen summeras i rapporten […]

Läs mer

Ett laddat paket om vilt

Skogforsk har dragit igång utbildningspaketet ”Viltanpassad skogsskötsel i praktiken”. Alla tre delar i utbildningen är kostnadsfria för den som deltar. Märtha Wallgren på Skogforsk, forskare inom viltekologi vet mer. Vilken är din roll i projektet?– Jag är projektmedarbetare och expert på viltbetesfrågor. Jag är ansvarig för innehållet i huvuddelen av teorikursen, jag medverkar även i […]

Läs mer

Ek-kursion i Glimåkra

Nyfikna på naturnära skogsbruk med inriktning på ek fick under en eftermiddag i skogarna i Glimåkratrakten sitt lystmäte i Lennart Bosrups regi och vägledning. I ett strålande höstväder hölls i slutet av september en exkursion på markägare Lennart Bosrups ägor i Glimåkratrakten. Ett arrangemang i samarbete mellan Ängavången Ekgolv och Ekfrämjandet. Ett tjugotal deltagare fick […]

Läs mer

Skydd av skånsk skog

Naturreservat Foto:MostPhotos

När det gäller skydd av skog i Skåne är en utmaning är att knyta ihop arealerna och skapa en ”grön infrastruktur”, detta för de organismer som är beroende av främst äldre ädellövskog. Samtidigt är skyddet av skog en del av en betydligt mer övergripande målbild. Christer Persson är handläggare på Länsstyrelsen Skåne. Vilka mål är […]

Läs mer