Planering inför årskonferensen 18 oktober i Breanäs

Styrgruppen för skånsk skogsstrategi träffades under veckan på Skogsstyrelsens kursgård i Ullstorp utanför Höör. Eller rättare sagt utanför, eftersom det behagliga vädret tillät utomhusaktiviteter.

En viktig punkt på agendan var den kommande årskonferensen i Breanäs 18 oktober (anmälningslänk nedan) som invigs av Landshövding Anneli Hulthén. Konferensen som leds av Sara Hommen kommer att innehålla omvärldsspaning, jämställdhetsfrågor, klimatanpassad skogs- och viltskötsel. Och under eftermiddagen kommer vi att ha en exkursion, även den på temat klimatanpassad skogsskötsel. Den kommer att ledas av Emma Sandell-Festin, Stiftelsen Skånska Landskap och Anders Ekstrand, Naturskyddsföreningen.

Som en trevlig och intressant avslutning på Ullstorpsmötet fick styrgruppen en guidad tur på ägorna av Magnus Bondesson, där bland annat blandskog, blädning och och naturlig föryngring diskuterades.

Anmäl dig till årskonferensen på Länsstyrelsens kalendersida.

kollage ullstorp
Delar av styrgruppen när Magnus Bondesson och Elisabeth Arvidsson, Skogsstyrelsen berättade om arbetet med blandskog, naturvårdande skötsel och återvätning av dikad torvmark.