Filmer om den skånska skogens potential

Den skånska skogen täcker något överraskande så mycket som 38 % av Skånes yta.

Skånsk skogsstrategi lyfter nu fram dess potential i fyra filmer inom strategins fyra huvudområden, PRODUKTION, MILJÖ, REKREATION OCH INNOVATION.

Potentialen visas genom fyra nyinspelade filmer där Skånsk skogsstrategi med hjälp av fyra experter tittar på samma skogsparti med olika glasögon och vilket framför allt är möjligheterna framåt.

Genom filmerna visas också vikten av hur de fyra områdena måste samspela för att vi ska få den ekonomiska, sociala och hållbara utveckling som är utgångspunkten för såväl det nationella skogsprogrammet som den skånska skogsstrategin.

Filmerna hittar du på vår Youtubekanal:

Den skånska skogens potential – Innovation
Den skånska skogens potential – Produktion
Den skånska skogens potential – Miljö
Den skånska skogens potential – Rekreation

Kollage fyra filmer om skånska skogens potential

Medverkande är Anton Holmström från techföretaget Katam (Innovation), från Skogsstyrelsen Skåne medverkar Gunnar Isacsson (Miljö) och Laura Kofoed Olsson (Produktion), tidigare anställd på Sydved samt naturturismföretagaren Camilla Jönsson (Rekreation).

Avsändare är samtliga verksamheter som sitter i styrgruppen för strategin (se nedan). Liksom i styrgruppen, som för strategin generellt, är dialog ett mycket viktigt redskap för vägen framåt, något som är bärande i filmerna.

Tillsammans för den skånska skogen!

Insatser och aktiviteter kopplade till artikeln: INNOVATION
Insats I4: Öka kunskapen och intresset ur ett innovations-perspektiv för den skånska skogens framtida potential.
Aktivitet A. Öka insikten om potentialen i Skånes skog inom ramen för de fyra huvudområden, Innovation, Produktion, Rekreation och Miljö. Exempelvis genom reklamfilmer med Skånsk skogsstrategi som avsändare.