Förnyad satsning på skogsdatalabbet

Det nationella skogsdatalabbet drivs av Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med skogssektorn och andra myndigheter. Nu satsas ytterligare åtta miljoner kronor i labbet, som med hjälp av nya data, labbmiljö och artificiell intelligens kan utvecklas med fokus på skogsskador och klimat. Satsningen blir möjlig tack vare ett stöd från Vinnova på fyra miljoner. Resten […]

Läs mer… from Förnyad satsning på skogsdatalabbet

Centrum för skogsskador

Skadade träd

Skogsskador orsakar varje år kostnader för miljarder kronor för skogsnäringen och staten. Som ett led i arbetet med att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador har regeringen i år satsat 30 miljoner kronor för att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ska inrätta ett nationellt centrum för skogsskador. Med organisationen på plats drar centret nu igång sin verksamhet.   […]

Läs mer… from Centrum för skogsskador

Förädlad träförädling

Snickeribild

Specialträ är en nystartad ekonomisk förening i Småland som kommer att verka för att skapa en ökad marknad för lokalproducerad träförädling. Mannen bakom, Erik Hjärtfors, ser stora möjligheter med en bransch som länge verkat i det fördolda. Nyligen startade en ny ekonomisk förening på initiativ av träentreprenören Erik Hjärtfors.Föreningens tanke är att ta hand om […]

Läs mer… from Förädlad träförädling

Minskad skadenivå på kulturlämningar

Varje år inventerar Skogsstyrelsen runt 1500 kända och registrerade kulturlämningar i Sverige. Det kan röra sig om gravfält, husgrunder och stenåldersboplatser. Andelen som blir påverkade vid avverkning ligger för 2021 på 27 procent, vilket är den lägsta nivån sedan Skogsstyrelsens inventering började 2012. Ann Kristin Unander är inventeringsledare på Skogsstyrelsen. Er senaste inventering av skogsbrukets […]

Läs mer… from Minskad skadenivå på kulturlämningar