Formar framtiden

Porträtt man

Svenskt Trä samarbetar sedan ett år tillbaks med Ung Svensk Form. I år delade man ut åtta stipendier under den 25:e upplagan av tävlingen i Greenhouse på Stockholm Furniture Fair. De åtta stipendiaterna får följa med på en kunskapsresa i norra Sverige. Björn Nordin är chef för arkitektur och design på Svenskt Trä.  Vilken är […]

Läs mer… from Formar framtiden

Aktivitetskollen – Hur går det för våra aktiviteter?

Under den här punkten lyfter vi fram olika aktiviteter inom ramen den skånska skogsstrategin. Främst genom att kommunicera nuläget för aktivitetens handlingsplan. ”Öka kunskapsuppbyggnaden om nya trädslag i skånskt skogsbruk genom att samla in erfarenheter från praktisk användning och samordna med kunskap från forskande institutioner. Ett adaptivt arbetssätt ska leda till att riktlinjer för anläggning […]

Läs mer… from Aktivitetskollen – Hur går det för våra aktiviteter?

Aktivitetskollen – Hur går det för våra aktiviteter?

Under den här punkten lyfter vi fram olika aktiviteter inom ramen den skånska skogsstrategin. Främst genom att kommunicera nuläget för aktivitetens handlingsplan. ”Tydliggör betydelsen av att använda förädlat och testat skogsodlingsmaterial, både för uthållig produktion och anpassning till nya klimatförutsättningar. Verka för att försörjningen av förädlat och testat skogsodlingsmaterial omfattar även lövträd, inte minst ädellöv.” […]

Läs mer… from Aktivitetskollen – Hur går det för våra aktiviteter?

Skogsstyrelsen deltar på Innovationsveckan

Innovationsveckan är ett årligen återkommande arrangemang där offentlig sektor kan bidra med digitala eller lokala aktiviteter kopplat till innovation och digitalisering. I år arrangerar Skogsstyrelsen och Nationellt skogsdatalabb två aktiviteter under Innovationsveckan.Den 5 oktober klockan 13.00-14.30 finns möjlighet att lyssna på William Lidberg från SLU som tillsammans med andra kommer att berätta om dikeskartan – […]

Läs mer… from Skogsstyrelsen deltar på Innovationsveckan

Webbinarie: Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet

Torsdag 22/9, kl 08.30-12.30 blir det ett laddat webbinarie på temat: ”Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet”. Webbinariet är ett arrangemang av Skånsk skogsstrategi i samarbete med Föreningen Trästad. Medverkar gör representanter för: Täby kommun, Skogsstyrelsen,  Skogssällskapet, Stiftelsen Skånska Landskap, Kulturarvet Sundborn,  KOD arkitekter, Skövde kommun och Wingårdhs. Ordföranden för styrgruppen för Skånsk skogsstrategi, Ann Marke: – […]

Läs mer… from Webbinarie: Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet

Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 3. Skogsstyrelsen

Porträtt man

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie: ”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda. Ola Arvidsson är […]

Läs mer… from Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 3. Skogsstyrelsen

Den skånska skogens potential

Film: Den skånska skogens potential Den skånska skogen täcker något överraskande så mycket som 38 % av Skånes yta. Skånsk skogsstrategi lyfter nu fram dess potential genom fyra filmer. Här en summering av de fyra huvudområdena och dess potential: Produktion: https://youtu.be/i3m8qYYm04Y Rekreation: https://youtu.be/WKDilW5Xzw4 Miljö: https://youtu.be/YW1x-LngFiQ Innovation: https://youtu.be/37E4hu4Yrvo […]

Läs mer… from Den skånska skogens potential

Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 2

Porträtt man

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie: ”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda. Turen har nu […]

Läs mer… from Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 2

SLU och älgvandringen

Kollage

Även i år har SLU satsat på att sprida kunskap om djur, natur och oss människor med koppling till SVT:s sändning: ”Den stora älgvandringen”.  Jonas Malmsten är veterinärmedicinsk expert på Institutionen för vilt, fisk & miljö, SLU, och varit delaktig i projektet. När startade det här projektet och varför?– 2019 sändes detta första gången. Begreppet […]

Läs mer… from SLU och älgvandringen

EU centralt i årets omvärldsanalys

Skogsstyrelsen har under det senaste decenniet gjort en omvärldsanalys varje år. Stefan Karlsson, utredare för Skogsstyrelsen är en av dem som tagit fram analysen för 2022. Han pekar bland annat på att den kan ha en betydelse på regional nivå, att skogsbruket står sig fortsatt starkt men att en kollision mellan svenska intressen och EU […]

Läs mer… from EU centralt i årets omvärldsanalys