SLU och älgvandringen

Kollage

Även i år har SLU satsat på att sprida kunskap om djur, natur och oss människor med koppling till SVT:s sändning: ”Den stora älgvandringen”.  Jonas Malmsten är veterinärmedicinsk expert på Institutionen för vilt, fisk & miljö, SLU, och varit delaktig i projektet. När startade det här projektet och varför?– 2019 sändes detta första gången. Begreppet […]

Läs mer… from SLU och älgvandringen

EU centralt i årets omvärldsanalys

Skogsstyrelsen har under det senaste decenniet gjort en omvärldsanalys varje år. Stefan Karlsson, utredare för Skogsstyrelsen är en av dem som tagit fram analysen för 2022. Han pekar bland annat på att den kan ha en betydelse på regional nivå, att skogsbruket står sig fortsatt starkt men att en kollision mellan svenska intressen och EU […]

Läs mer… from EU centralt i årets omvärldsanalys

Pengar på snabbväxande träd

Porträtt man i skog

SLU är koordinator för ett kompetenscentrum som nu ska kunskapssatsa på snabbväxande lövträd. Man har nyligen fått beviljad en ansökan till Energimyndigheten om ekonomiska resurser. Professor Urban Nilsson på SLU är en av dem som leder projektet. Grattis! Er ansökan till Energimyndigheten gick igenom och ni fick pengar till en kunskapssatsning på snabbväxande lövträd. Hur känns […]

Läs mer… from Pengar på snabbväxande träd

Utvecklande av löv till byggnation

Porträtt man

Södras forskningsstiftelse har nyligen delat ut 5,9 miljoner kronor till fyra olika lövskogsprojekt, varav 1,9 miljoner går till Linnéuniversitetet. Syftet är att utöka användningen av lövträ, bland annat i byggprodukter, samt öka det ekonomiska värdet vid odling av lövskog.   Professor Thomas Bader är projektansvarig:Berätta, vad kommer de 1,9 miljonerna att användas till?– I projektet […]

Läs mer… from Utvecklande av löv till byggnation

Förnyad satsning på skogsdatalabbet

Det nationella skogsdatalabbet drivs av Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med skogssektorn och andra myndigheter. Nu satsas ytterligare åtta miljoner kronor i labbet, som med hjälp av nya data, labbmiljö och artificiell intelligens kan utvecklas med fokus på skogsskador och klimat. Satsningen blir möjlig tack vare ett stöd från Vinnova på fyra miljoner. Resten […]

Läs mer… from Förnyad satsning på skogsdatalabbet

Centrum för skogsskador

Skadade träd

Skogsskador orsakar varje år kostnader för miljarder kronor för skogsnäringen och staten. Som ett led i arbetet med att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador har regeringen i år satsat 30 miljoner kronor för att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ska inrätta ett nationellt centrum för skogsskador. Med organisationen på plats drar centret nu igång sin verksamhet.   […]

Läs mer… from Centrum för skogsskador

Påbörjad studie i ekföryngring

I september startade Nora Sophie Pohl en studie om naturlig ekföryngring vid SLU i Alnarp och med Magnus Löf som handledare. Nora Sophie Pohl skrev sin masters vid schweiziska federala institutet för skogs-, snö- och landskapsforskning (WSL) i Zürich, Schweiz. Hon tog en kandidatexamen i ekosystemförvaltning 2017 och en magisterexamen i skogsvetenskap och skogsekologi med […]

Läs mer… from Påbörjad studie i ekföryngring

Allemansappen förstärker naturupplevelsen

Kollage vinst i hackaton för NewSeed

NewSeed med säte i Lund och i Alnarp är ett konsultbolag för webbsidetjänster och apputveckling. Som ett led i att förvalta och utveckla sin kompetens deltar man i olika hackaton.   Så också i årets Hack for Sweden, en årligen återkommande innovationstävling som arrangeras av digitaliseringsmyndigheten DIGG. Bland fyra finalister vann Newseed under namnet ”Nivå […]

Läs mer… from Allemansappen förstärker naturupplevelsen

Urbana och värdefulla träd

Kvinna Johanna Deak Sjöman. Urbana träd, höga som höghus

SLU har mellan 2017-2021  bedrivit projektet i-Tree Sverige där man fullföljt beräkningar på stadsträd i nio städer runt om i landet, från Luleå i norr till Malmö i söder. Viktiga frågor har varit: Hur mycket luftföroreningar tar våra stadsträd hand om? Hur mycket kol kan träd lagra och förhindra utsläpp av koldioxid? Kan samhället tjäna […]

Läs mer… from Urbana och värdefulla träd

Skånsk skogsstrategi badar virtuellt skogsbad

Porträtt kvinna, Anna Kowalik Tidblad

Pilotprojektet Skogspaus är ett samarbete mellan Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg och Sveriges Lantbruksuniversitet. Man har testat om en virtuell skog kan ha samma positiva effekt på stress som en riktig skog. Skogen finns plötsligt inne i en box mitt i centrala Helsingborg. Det doftar trä, fåglarna kvittrar, en och annan kråka hörs, vattnet porlar från en […]

Läs mer… from Skånsk skogsstrategi badar virtuellt skogsbad