Skogens värden kan ge mer flis i kassan

Inom ramen för samarbetsprojektet Skogens värden, vars syfte är att skapa nya jobb på landsbygden, hölls en konferens den 25 oktober om träförädling på Tyringe kurhotell.  Konferensen anordnades ytterst av Jan Lannér och Fredrik Silfwerbrand från Skogsstyrelsen som också ledde dagen.  Temat var att samarbete ger ”mer flis i kassan”. Jan:  – Sammanlagt 25 personer […]

Läs mer… from Skogens värden kan ge mer flis i kassan

Innehållsrik skånsk strategikonferens

kollage fårn breanäs

Breanäs i östra Göinge kommun bjöd på det allra vackraste väder för den första årliga konferensen för skånsk skogsstrategi. Sol, vindstilla och de cirka 60 närvarande kunde från konferensfönstren vila ögonen på den spegelblanka sjön Immeln.   Efter kaffe och smörgås så inledde Ann Marke, ordförande för styrgruppen för skånsk skogsstrategi, med att hälsa alla […]

Läs mer… from Innehållsrik skånsk strategikonferens

Ädel lördag med skogliga värden

kollage

Projektet Skogens värden med inriktning på träförädling, turism och skogens mat, deltog lördagen den 23 september på Ädellövskogsdagen. Arrangemanget av Skogsstyrelsen Skåne hölls traditionsenligt vid kursgården Ullstorp utanför Höör.Besökarna kunde utefter en slinga på ca 2 km möta bland annat Svenska viltstängsel i trä AB som demonstrerade sitt trähägn. SLU berättade om det senaste från […]

Läs mer… from Ädel lördag med skogliga värden

Sociala värden ska stärkas

Porträtt man

Målen för skogens sociala värden är vaga och spridda konstaterar Skogsstyrelsen i en rapport som innehåller flera nya förslag och mål för att stärka de värdena. Mattias Sandberg som är specialist på skogens sociala värden på Skogsenheten har skrivit rapporten. Hur uppkom uppdraget?– Rapporten om skogens sociala värden är en del av ett projekt på […]

Läs mer… from Sociala värden ska stärkas

Skogens värden i blickfånget

lingon, valnöt, morot

Den 20 september var det uppdukat för ”Food Jam” på Högskolan i Kristianstad. Här gav Brian Mårtensen och Elin Carleke från Krinova en stor skara studenter, entreprenörer och allmänt matintresserade uppgiften att i olika lag improvisera med skogens råvaror för att skapa en innovativ maträtt.   Arrangemanget ingår i projektet Skogens värden, ett samarbetsprojekt mellan […]

Läs mer… from Skogens värden i blickfånget

Skogens värden – ett nytt och unikt samarbete för att utveckla den skånska skogens potential

Pressmeddelande Den skånska skogen täcker 38 % procent av Skånes yta, mer än vad de flesta tror. Skånes skog är viktig ur många synpunkter, miljö, rekreation, produktion och innovation. Dess roll blir också allt viktigare i relation till klimatfrågan. Den skånska skogen är dessutom unik i Sverige genom den rika förekomsten av lövträd. Nu har […]

Läs mer… from Skogens värden – ett nytt och unikt samarbete för att utveckla den skånska skogens potential

Det våras för asken

porträtt kvinna . forskningsmiljö

Asken har allt mer hamnat i fokus. Dess status har länge varit kritisk på grund av askskottsjukan. Nu har regeringen tillsatt en särskild utredare för skogsträdsförädling för ökad motståndskraft.”Syftet med utredningen är att öka motståndskraften hos hotade skogsträd såsom alm och ask mot skadegörare och långsiktigt bevara sådana arter”, sa landsbygdsminister Peter Kullgren på en […]

Läs mer… from Det våras för asken

Formar framtiden

Porträtt man

Svenskt Trä samarbetar sedan ett år tillbaks med Ung Svensk Form. I år delade man ut åtta stipendier under den 25:e upplagan av tävlingen i Greenhouse på Stockholm Furniture Fair. De åtta stipendiaterna får följa med på en kunskapsresa i norra Sverige. Björn Nordin är chef för arkitektur och design på Svenskt Trä.  Vilken är […]

Läs mer… from Formar framtiden

Aktivitetskollen – Hur går det för våra aktiviteter?

Under den här punkten lyfter vi fram olika aktiviteter inom ramen den skånska skogsstrategin. Främst genom att kommunicera nuläget för aktivitetens handlingsplan. ”Öka kunskapsuppbyggnaden om nya trädslag i skånskt skogsbruk genom att samla in erfarenheter från praktisk användning och samordna med kunskap från forskande institutioner. Ett adaptivt arbetssätt ska leda till att riktlinjer för anläggning […]

Läs mer… from Aktivitetskollen – Hur går det för våra aktiviteter?

Aktivitetskollen – Hur går det för våra aktiviteter?

Under den här punkten lyfter vi fram olika aktiviteter inom ramen den skånska skogsstrategin. Främst genom att kommunicera nuläget för aktivitetens handlingsplan. ”Tydliggör betydelsen av att använda förädlat och testat skogsodlingsmaterial, både för uthållig produktion och anpassning till nya klimatförutsättningar. Verka för att försörjningen av förädlat och testat skogsodlingsmaterial omfattar även lövträd, inte minst ädellöv.” […]

Läs mer… from Aktivitetskollen – Hur går det för våra aktiviteter?