Skogens värden – ett nytt och unikt samarbete för att utveckla den skånska skogens potential

Pressmeddelande

Den skånska skogen täcker 38 % procent av Skånes yta, mer än vad de flesta tror. Skånes skog är viktig ur många synpunkter, miljö, rekreation, produktion och innovation. Dess roll blir också allt viktigare i relation till klimatfrågan. Den skånska skogen är dessutom unik i Sverige genom den rika förekomsten av lövträd.

Nu har Jordbruksverket beviljat resurser för projektet ”Stöd för samarbete för att skapa nya jobb på landsbygden”, och som delvis är finansierat genom EU-stöd. Plattformen för projektet genom unikt samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen Skåne, Krinova Incubator & Science Park och Visit Skåne AB. I projektet har den skånska skogen huvudrollen.

Projektledare Maritha Hamrin, Länsstyrelsen:

– Den skånska skogen rymmer stora möjligheter för att komplettera landskapets redan väl utvecklade jordbruk inom många olika områden. I projektet har vi delat upp möjligheterna på tre ”ben”: träförädling, skogens mat och turism, med det senare avses mer specifikt boende och service längs med vandringsled.

– De olika benen innehåller konkreta delprojekt men syftet med samarbetet är också att få olika aktörer från olika typer verksamheter att samarbeta med varandra. Markägare, entreprenörer, producenter och konsumenter.

Projektet löper fram till hösten 2024 och inplanerade aktiviteter är exempelvis förädlingsstafett, food jams, ”skogsgala” och en innovationsprocess med syfte att testa nya lösningar för gynnsamma affärsmodeller att bedriva service och boende som markägare. Projektets namn är Skogens värden.

För vidare information: Åke Högman, ake.hogman@lansstyrelsen.se, Tel: 070-812 75 73

Följ projektet på Länsstyrelsen Skånes webbsida, men även via vår webbplats samt på samarbetspartnernas respektive sociala medier.

Visit Skåne på Facebook.
Krinova innovation&Sciencepark på Facebook
Skånsk landsbygd (Länsstyrelsen Skåne) på Facebook
Skånsk skog (Länsstyrelsen Skåne i samverkan med Skånsk skogsstrategi) på Facebook