Strategiträdet som i en liten ask

I samband med lanseringseventet för Skånsk skogsstrategi 25:e augusti i Alnarpsparken planterades ett ”Strategiträd”. Detta som en symbol för det långsiktiga arbete i skogliga frågor som strategin avser att driva inom de fyra huvudområdena: innovation, miljö, produktion och rekreation.   Trädet är en ask och det finns många anledningar till varför just en sådan har […]

Läs mer… from Strategiträdet som i en liten ask