Turism

Leder vidare

TURISM. Utvecklingen av turism gäller i det här sammanhanget främst boende och service längs vandringsleder i Skåne.  Här finns stora möjligheter för att i samarbete med markägare och även restauratörer skapa ett ännu starkare erbjudande inom besöksnäringen.

Vi kommer, genom Visit Skåne AB, att anlita konsulter som tillsammans med tre skogsägare utvecklar och testar ett organisations- och affärsmodell för service längs med etablerade vandringsleder.

Hitta kontakter och läs mer på VisitSkånes webbsida.

Kommande evenemang:

Ädellövskogsdagen 23 september