Förädlad träförädling

Snickeribild

Specialträ är en nystartad ekonomisk förening i Småland som kommer att verka för att skapa en ökad marknad för lokalproducerad träförädling. Mannen bakom, Erik Hjärtfors, ser stora möjligheter med en bransch som länge verkat i det fördolda. Nyligen startade en ny ekonomisk förening på initiativ av träentreprenören Erik Hjärtfors.Föreningens tanke är att ta hand om […]

Läs mer… from Förädlad träförädling

Minskad skadenivå på kulturlämningar

Varje år inventerar Skogsstyrelsen runt 1500 kända och registrerade kulturlämningar i Sverige. Det kan röra sig om gravfält, husgrunder och stenåldersboplatser. Andelen som blir påverkade vid avverkning ligger för 2021 på 27 procent, vilket är den lägsta nivån sedan Skogsstyrelsens inventering började 2012. Ann Kristin Unander är inventeringsledare på Skogsstyrelsen. Er senaste inventering av skogsbrukets […]

Läs mer… from Minskad skadenivå på kulturlämningar

Ny statistik om sysselsättning och arbetsskador i skogsbruket

Skogsstyrelsens logga

Källa: Skogsstyrelsen 16 december 2021 Statistiken visar att antal sysselsatta i skogsbruket var nästan oförändrat mellan 2019 och 2020. Även antalet anmälda arbetsolyckor i skogsbruket låg på samma nivå mellan de två åren. Den nya statistiken inkluderar skattningar om antal sysselsatta, anställda och antal personer inom olika inkomstklasser. Skattningarna är baserade speciella bearbetningar som gjorts […]

Läs mer… from Ny statistik om sysselsättning och arbetsskador i skogsbruket

Jul med Joakim

Julgran

Med all respekt för tall, björk, bok, asp och alm; i december finns i stort sett endast träd att tala om. Julgranen. Oftast mer påklädd (vissa menar utklädd) än sina släktingar rödgranen och kungs- och silvergran, skiljer den även ut sig genom att ofta påträffas inomhus i stugvärmen.   En sådan märkvärdighet kräver sin man. […]

Läs mer… from Jul med Joakim

Första regionala samordningsmötet

Jerker Bergdahl Foto Yaman Albobol

I början av december bjöd den regionala samordnaren på Skogsstyrelsen, Jerker Bergdahl, in till ett samordningsmöte för projektledare för skogsprogrammet i syd.   Närvarade gjorde för Skånes räkning Åke Högman, från Blekinge Jonas Kromnow, Åsa Johansson och Johan Harrysson, från Småland Magnus Hellgren och från Östergötland Catarina Marklund.   – Det här var det första […]

Läs mer… from Första regionala samordningsmötet

Påbörjad studie i ekföryngring

I september startade Nora Sophie Pohl en studie om naturlig ekföryngring vid SLU i Alnarp och med Magnus Löf som handledare. Nora Sophie Pohl skrev sin masters vid schweiziska federala institutet för skogs-, snö- och landskapsforskning (WSL) i Zürich, Schweiz. Hon tog en kandidatexamen i ekosystemförvaltning 2017 och en magisterexamen i skogsvetenskap och skogsekologi med […]

Läs mer… from Påbörjad studie i ekföryngring

Allemansappen förstärker naturupplevelsen

Kollage vinst i hackaton för NewSeed

NewSeed med säte i Lund och i Alnarp är ett konsultbolag för webbsidetjänster och apputveckling. Som ett led i att förvalta och utveckla sin kompetens deltar man i olika hackaton.   Så också i årets Hack for Sweden, en årligen återkommande innovationstävling som arrangeras av digitaliseringsmyndigheten DIGG. Bland fyra finalister vann Newseed under namnet ”Nivå […]

Läs mer… from Allemansappen förstärker naturupplevelsen

Lyckad satsning på naturvärdar

Kollage till artikel Naturvärdar.

Under sommaren genomfördes det gemensamma projektet ”Naturvärdar” av Stiftelsen Skånska landskap och fyra skånska kommuner.   Projektet startades i april och avslutades i oktober 2021 och gick ut på att personer som var berättigade till anställningsstöd eller deltog i motsvarande arbetsmarknadssatsning, anställdes av en kommun för att arbeta som naturvärdar i rekreationsområden under sommaren. Ett […]

Läs mer… from Lyckad satsning på naturvärdar

Urbana och värdefulla träd

Kvinna Johanna Deak Sjöman. Urbana träd, höga som höghus

SLU har mellan 2017-2021  bedrivit projektet i-Tree Sverige där man fullföljt beräkningar på stadsträd i nio städer runt om i landet, från Luleå i norr till Malmö i söder. Viktiga frågor har varit: Hur mycket luftföroreningar tar våra stadsträd hand om? Hur mycket kol kan träd lagra och förhindra utsläpp av koldioxid? Kan samhället tjäna […]

Läs mer… from Urbana och värdefulla träd

Skånsk skogsstrategi badar virtuellt skogsbad

Porträtt kvinna, Anna Kowalik Tidblad

Pilotprojektet Skogspaus är ett samarbete mellan Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg och Sveriges Lantbruksuniversitet. Man har testat om en virtuell skog kan ha samma positiva effekt på stress som en riktig skog. Skogen finns plötsligt inne i en box mitt i centrala Helsingborg. Det doftar trä, fåglarna kvittrar, en och annan kråka hörs, vattnet porlar från en […]

Läs mer… from Skånsk skogsstrategi badar virtuellt skogsbad