EU beviljar miljoner till skånskt ädellövsprojekt

Länsstyrelsen Skåne får stöd från EU till att dra i gång ett omfattande projekt för att restaurera ädellövskog. Drygt 86 miljoner kronor satsas på att binda samman och förbättra de ekologiska kvaliteterna på ädellövskog i södra Sverige, minska klimatförändringarnas effekter och utveckla kunskapen om naturtypen både hos markägare, förvaltare och allmänhet. Programmet genomförs i samarbete […]

Läs mer… from EU beviljar miljoner till skånskt ädellövsprojekt

Guide till lyckat föryngringsarbete i bokskog

En av frågeställningarna som skånsk skogsstrategi haft med i sin handlingsplan är hur man höjer kunskapsnivån kring skötsel av ädellöv och hur man sköter den mest kostnadseffektivt. Guiden har tagits fram för att vara ett stöd till skogsägare, skogstjänstemän och skogsarbetare i arbetet med naturlig föryngring av bokskog. Tanken bakom häftet är att det ska […]

Läs mer… from Guide till lyckat föryngringsarbete i bokskog

Generell naturvårdshänsyn i hyggesfritt skogsbruk i Mellaneuropa

Läs Jörg Brunets rapport om erfarenheter av hyggesfritt skogsbruk i Tyskland.  I Jörg Brunets rapport om hyggesfritt skogsbruk i Tyskland, får vi en inblick från Mellaneuropa. Resultaten belyser vikten av varierande luckstorlekar för att bevara den biologiska mångfalden, särskilt i våra ädellövskogar. Att öka användningen av hyggesfritt skogsbruk kan potentiellt gynna vår landskapsnivå, men det […]

Läs mer… from Generell naturvårdshänsyn i hyggesfritt skogsbruk i Mellaneuropa

Vi har fyllt på kalendariet med vårens skånska skogskurser och träffar

Varje kurs fokuserar på olika ämnen relaterade till skogsbruk och erbjuder dig möjlighet att öka din kompetens inom Skånsk skog. Allt från digitala seminarier till praktiska fältbesök. Läs mer på om varje kurs samt hur du anmäler dig: Kalendarium – Skånsk Skogsstrategi (skanskskogsstrategi.se) SkogsPortalen Datum: 29 februari, 2024 Tid: 08:30 – 09:30 Plats: Digitalt via […]

Läs mer… from Vi har fyllt på kalendariet med vårens skånska skogskurser och träffar

Skånska jätteträd

Gamla grova lövträd väcker alltid förundran. En ek kan bli många hundra år kanske till och med tusen år vilket ur ett mänskligt perspektiv är en lång tid. Eken var från 1558 till 1830 förbehållen kronan för skeppsbyggeri. Många ekar växte upp i ett öppet landskap som delar i hagmarker och lövängar. De arter som […]

Läs mer… from Skånska jätteträd

Enkät – Skånska markägares syn på skogsbetesskador

vilt

Högskolan i Kristianstad håller just nu på att undersöka skogsbetesskador i Skåne och vill gärna att så många som möjligt vill ta sig tiden att svara på en enkät. Den här undersökningen handlar om skogsbetesskador i Skåne orsakade av hjortvilt (älg, rådjur, kronhjort och dovhjort). Enkäten är frivillig, tar ca 5-10 minuter att besvara och […]

Läs mer… from Enkät – Skånska markägares syn på skogsbetesskador

Webbinarie 6 feb – Jämställdhet

Jämställdhet börjar tidigt – men ännu mer verkstad behövs!Glädjande nog så växer jämställdhetsfrågan även inom de skogliga utbildningarna. När det gäller naturbruksgymnasierna så råder dock även här obalans mellan könen och även i kulturfrågor.Jämställdhetsfrågan har hög prioritet inom det offentliga genom ett regeringsuppdrag till Skogsstyrelsen med hjälp av Länsstyrelsen. Vidare har ett nationellt jämställdhetsråd för […]

Läs mer… from Webbinarie 6 feb – Jämställdhet

Träförädling i fokus under två dagar

såg

Den 20 och 21 mars hålls det kompetenshöjande presentationer och workshops för dig som är byggnadsvårdare, skogsägare eller jobbar med någon form av träförädling. 20 mars – Virkesråvarans betydelse för byggnadsvård Dagen och workshopen riktar sig till dig som är byggnadsvårdare, skogsägare eller jobbar med någon form av träförädling. Syftet är att få parterna i […]

Läs mer… from Träförädling i fokus under två dagar

Skogsåret som gått och det som kommer

Skånsk skogsstrategi ställde fem snabba frågor till Gunnar Wetterberg, Kristine Wiklund och Ann Marke. Hur var skogsåret 2023 och vad hoppas de på inför 2024? 5 SNABBA FRÅGOR | GUNNAR WETTERBERG, HISTORIKER, FÖRFATTARE Bästa skogsnyheten 2023?– Södras nya fabrik för korslimmat trä i Värö – trähuskunnandet kan bli Sveriges bästa bidrag i klimatarbetet, och en […]

Läs mer… from Skogsåret som gått och det som kommer

God Jul & Gott Nytt 2024

Midvinterskogen står där den står stjärnorna gnistra och glimma. Löv och barr vila bortom stad och gård djupt under midnattstimma. Någon händer dock inne stan Där neon lyser vit på en hund och en dam hon ser ett ljus under ett av taken Där endast skånsk skogsstrategi är vaken —– Eller rättare sagt en redaktör […]

Läs mer… from God Jul & Gott Nytt 2024