Mountainbike-leder lockar allt fler ut i naturen

kvinna på mountainbike i skogen

Intresset för att cykla mountainbike i naturen är stort och fortsätter att växa, både som friluftsaktivitet och reseanledning. Tillväxtverket har nu släppt en ny rapport som handlar om mountainbike-leder, hur de kan göra platser mer attraktiva och samtidigt främja folkhälsan. Rapporten lyfter även synpunkter från markägare och hur de vill att lederna ska fungera. I […]

Läs mer… from Mountainbike-leder lockar allt fler ut i naturen

Granbarkborren vaknar

Foto: MostPhotos

Vårvärmen har väckt granbarkborrarna ur sin vintervila och nu angrips både nedblåsta och stående granar i södra delarna av landet, visar Skogsstyrelsens och skogsbrukets svärmningsövervakning. I ett pressmeddelande kommenterar Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre på Skogsstyrelsen: – För många skogsägare med granskog skulle det vara katastrof om meteorologernas långtidsprognos stämmer och vi får en lika […]

Läs mer… from Granbarkborren vaknar

Ett kliv framåt för en jämställd skogssektor

porträtt kvinna

Den unika satsningen på Skogssektorns jämställdhetsråd börjar nu ta tydlig form. Vid rådets möte den 25 april beslutades hur arbetet för en jämställd skogssektor konkret ska fortsätta. För första gången har gemensamma mål tagits fram. Karin Bengtsson är jämställdhetsstrateg på Skogsstyrelsen och samordnare för myndighetens arbete i frågan. Grattis, det verkar röra på sig!– Tack! […]

Läs mer… from Ett kliv framåt för en jämställd skogssektor

Stiftelsen satsar på hyggesfritt

porträtt kvinna

Stiftelsen Skånska Landskaps populära strövområde Möllerödssjö utanför Hässleholm har flera vandringsstigar, elljusspår och en omtyckt badplats. Från årsskiftet gäller enbart hyggesfria metoder här, vilket innebär att traditionellt skogsbruk byts ut till olika typer av hyggesfri skötsel. Skånsk skogsstrategi träffar den ansvariga Emma Sandell Festin för ett samtal.– Fastigheten ska skötas hyggesfritt, rakt av och vi […]

Läs mer… from Stiftelsen satsar på hyggesfritt

Rapport om skogsskador

porträtt man

Nyligen kom Skogsstyrelsens årliga skogsskaderapport där läget redovisas för samtliga större skador på skog i Sverige under 2022, nationellt och på landsdelsnivå. Lennart Svensson är Skogsstyrelsens nationella samordnare för skogsskador. Stora skadeproblem även under 2022 skriver ni er rapport, men har de ökat eller minskat?– Det beror på vilken skada som avses och vilken tidperiod. […]

Läs mer… from Rapport om skogsskador

Internationella skogsdagen

Idag 21/3 är det den Internationella skogsdagen i FN:s regi: ” Hållbar skogsförvaltning och deras resursanvändning är nyckeln till att bekämpa klimatförändringarna och för att bidra till välstånd och välstånd för nuvarande och framtida generationer. Skogarna spelar också en avgörande roll för fattigdomsbekämpning och för att uppnå hållbara utvecklingsmål (SDG).” Temat för hela året är […]

Läs mer… from Internationella skogsdagen

Återvätning av torvmark

Skogsstyrelsens logga

Återvätning innebär att grundvattennivån på en plats höjs för att minska utsläppet av växthusgaser. Återvätning är en kostnadseffektiv klimatåtgärd som också har positiva effekter på den biologiska mångfalden. Torvmarker där diken håller grundvattenytan sänkt släpper ofta ut större mängder växthusgaser än odikad torvmark. Det gäller i stort sett all dikad torvmark i södra Sverige och […]

Läs mer… from Återvätning av torvmark

Konferens Skog och Vilt i balans

Skånsk skogsstrategis logga

Snart är det äntligen dags för vår gemensamma konferens ”Skog och vilt i balans- ja men när?”. Den 22 mars har vi bjudit in sex personer från olika organisationer som kommer att samtala kring ämnet. Välkommen! Du anmäler dig på Länsstyrelsen Skånes kalendersida. Vi träffas på Helgegården i Skepparslöv. Dagen är kostnadsfri. Sista anmälningsdag 20 […]

Läs mer… from Konferens Skog och Vilt i balans

Jämställdhet i syd tar ett steg framåt

porträtt kvinna

En jämställdhetsgrupp för skogliga frågor i syd har bildats. Man ser redan stora möjligheter för att kunna samverka över länsgränserna i denna ständigt aktuella fråga. Jämställdhetsgruppen Syd har nu på kort tid haft sitt första och andra möte. Medverkande är representanter för de regionala skogsprogrammen och strategierna i syd. – Tanken med gruppen är att […]

Läs mer… from Jämställdhet i syd tar ett steg framåt