Vackrare skog på enklast möjliga vis

Eva Magnusson. Foto: Privat

Eva Magnusson är konstnären som även varit skogsägare och arbetsledare för ett planterings- och röjarlag. Hennes projekt ”Vackrare skog” är ett uppskattat årligt inslag på Linnéuniversitetet. Plötsligt ser vi skogen OCH alla träd.  Skogen är överallt. Inte minst i media och då inte bara i självklara publikationer som Skogen och Skogsaktuellt. I livstilsmagasinet Icon frågade […]

Läs mer

Var med och forma framtiden. Se möjligheterna med klimatsmart träbyggande!

Träbygge Foto: MostPhotos

Save the date! Digitalt träbyggnadseminariumOnsdag 26 maj kl 10.00-12.00En laddad förmiddag om industriellt byggande i trä, visionära träbyggnadsstrategier i svenska kommuner, om projektet Cederhusen i Stockholm, samt en inspirerande internationell utblick. Mer ingående dagordning och länk till anmälan kommer inom kort! Välkommen!Skånsk skogsstrategi i samarbete med Trästad […]

Läs mer

Ädellövets flora

Vitsippor i ädellövsskog. Foto: Jörg Brunet, SLU Alnarp

Nu kommer Jörg Brunets populära ”Blommande skogslandskap” från 2018 i ny upplaga. Jörg som är professor på SLU har under ett par års tid dokumenterat den renodlade floran för ädellövskogen i text och bild. Perfekt för vårpromenaden! Varför intresserade du dig för just en flora för ädellövsskogen?– Jag har studerat markfloran i ädellövskogar i över […]

Läs mer

Ask och alm ska räddas

Ask Foto: Erik Viklund

Asken och almen är två välkända och uppskattade trädslag vars existens under många år varit hotad. Nu har Sveaskog bestämt sig för att satsa 500 000 kronor under 2021, med uppskalning kommande år, för att tillsammans med Skogforsk och SLU bygga upp ett projekt för en räddningsinsats. Thomas Kraft på Skogforsk är delaktig i projektet […]

Läs mer

En viktig bisyssla

Pollineringsuppdraget Länsstyrelsen Skåne

Det finns ca 300 sorters vildbin i Sverige, en tredjedel är hotade och många av dem finns i Skåne. Förra året initierade Naturvårdsverket ett räddningsprojekt för vildbin i södra Sveriges sandiga marker. Gabrielle Rosquist är projektledare på Länsstyrelsens naturskyddsenhet och menar att man har kommit en bra bit på vägen med att restaurera de biotoper […]

Läs mer

Regionalt friluftsliv

Skåneleden 3 etapp 1, Klövahallar. Foto:Apelöga

Såväl Skåneleden som cykellederna upplevde ett kraftigt ökat tryck under 2020. Region Skåne är ledhuvudman för Skåneleden och de nationella cykellederna Sydkustleden och Sydostleden. Det är ett team på sju personer som tillsammans utvecklar och ansvarar för lederna. Här svarar de gemensamt på frågor om planeringen för 2021, kopplingen till Friluftslivets år och arbetet med […]

Läs mer

Med omvärlden i fokus

Porträtt på Erik Sollander

Skogsstyrelsen har under det senaste decenniet gjort en omvärldsanalys varje år och för olika användningsområden. I år låg fokus på nationella skogsprogrammet och presenterades för ett tag sedan på skogsprogrammets årskonferens. Erik Sollander, skogspolitisk strateg på enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen, har varit sammankallande. Hur gick ni till väga?– Vi har varit en grupp […]

Läs mer

OBS: Jan Linder

Forsärla Foto: Most Photos

Jan Linder har ett gediget förflutet i skogen som tidigare länsjägmästare  och även varit engagerad i framtagandet av den skånska skogsstratgien. Möjligen överträffas intresse för skogen av hans fokus på fåglar. Han är med i styrelsen för Nordöstra Skånes Fågelklubb samt har mandat från Birdlife Sverige att sitta med i standardkommittén i FSC Sverige (Internationell […]

Läs mer

Lär dig mer!

Kattuggla Foto: Naturskyddsföreningen Skåne

Naturskyddsföreningen Skåne ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi . Verksamhetskoordinatorn Magnus Billqvist har tipsat oss om tre smarta publikationer som gör att du ser mer när du är ute i skogen eller att kan du briljera under middagen. SKÅNES STÖRSTA TRÄDBland dem finner du Snapphaneeken, Jeppatorpseken och Svedalaeken (Börringeeken). ”Med eller utan låg gren är […]

Läs mer

Högre utbildningar att söka

Nu har ansökningsperioden till SLU:s högre utbildningar öppnat och stänger 15 april. De är tre till antalet och först ut är en helt ny kandidatutbildning, FOREST AND LANDSCAPE. Det här nya programmet förenar skogsbruksvetenskap med landskapsarkitektur och tar därmed ett helhetsgrepp om skogen och dess betydelse för samhället, genom en kombination av olika perspektiv på […]

Läs mer