Skog och vilt i balans, ja men när? Del 7 LRF

Porträtt man

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie: ”Skog och vilt i balans, ja, men när?”, där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda. Anders Rolfsson är […]

Läs mer… from Skog och vilt i balans, ja men när? Del 7 LRF

Lyckat samarbete i klövviltfrågor är inne på sista året

Vild & Bortskämd logga

Samarbetsprojektet Vild och Bortskämd är inne på sista året och har nu producerat den sista filmen i en filmserie på tre. Foderskapande åtgärder på landskapsnivå – YouTube Här hittar du alla filmer, exkursionsmaterial och annat bra underlag:Foderskapande åtgärder | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se) Projektet, med Länsstyrelsen Skåne i spetsen, har samlat flera aktörer med olika syn […]

Läs mer… from Lyckat samarbete i klövviltfrågor är inne på sista året

Lär dig mer

Södra ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Här tipsar de om tre publikationer som lär dig mer om skogens utmaningar och möjligheter. Ekskogsskötsel! Anläggning av ekskog, skötsel av ek för virkesproduktion, sådd, röja och gallra. I den här fullmatade broschyren bågnar det av information för ekvänner. Få skogar håller högre biologisk mångfald än ekskog så […]

Läs mer… from Lär dig mer

Julkalenderfacit

Styrgruppen Skånsk skogsstrategi Foto: Kristina Larsson

Hej vad det gick undan fram till jul och jösses vad många frågor det blev! Vi på Skånsk skogsstrategi och hela styrgruppen önskar er alla en skön jul. Så klart ni vill veta svaren! Men ni hade alla rätt eller hur? Skogslucka nummer 1: Skåne är genom sitt läge en nordlig utpost av Europas lövskogsregion. […]

Läs mer… from Julkalenderfacit

Ett julbord av friluftslivsinspiration

porträtt kvinna

Idag den 22 december går remisstiden ut Skånes friluftslivsplan. Men redan nu finns ett julbord av inspiration på ”Länsstyrelsen Skånes Friluftslivsplattform”. Här återfinns material som riktar sig i första hand till tjänstepersoner inom kommuner, myndigheter och regioner samt ideella och kommersiella aktörer, dvs till olika föreningar och företagare inom besöksnäringen.  Friluftslivssamordnare på naturvårdsenheten Moa Vitestam […]

Läs mer… from Ett julbord av friluftslivsinspiration

Friska skogar

Nyhet hämtad från KSLA:Skogsskadornas konsekvenser berör en stor del av samhället. Ökade skaderisker för skogen, bland annat som en följd av klimatförändringar, kräver engagemang från många parter. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) skogskadekommitté har sammanfattat sitt treåriga arbete på området i denna skrift. Skogen i Sverige och internationellt riskerar att drabbas av en ökad mängd […]

Läs mer… from Friska skogar

Åtgärder kan öka kolsänkan med 2 miljoner ton per år

porträtt man

I en analys som Skogsstyrelsen och Jordbruksverket nyligen presenterade för regeringen skulle kolupptaget kunna ökas med motsvarande cirka 2 miljoner ton koldioxid per år.  Detta genom återvätning av dikade torvmarker, kolinlagring i åker- och betesmark samt beskogning av nedlagd jordbruksmark. Senior advisor Johan Wester på Skogsstyrelsen är en av de som arbetat fram analysen. Skönt […]

Läs mer… from Åtgärder kan öka kolsänkan med 2 miljoner ton per år

Hyggesfritt allt hetare – ny satsning ska guida skogsägarna

Intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar. Nu möter Skogsstyrelsen behovet med satsningen Hyggesfria veckan. Under vecka 48 erbjuds en mängd seminarier och föreläsningar online, kostnadsfritt och öppet för alla med syftet att öka kunskapen och besvara frågor om skogsbruksmetoden. – Fler och fler intresserar sig för att testa hyggesfritt skogsbruk på sin fastighet och vi märker […]

Läs mer… from Hyggesfritt allt hetare – ny satsning ska guida skogsägarna

Två seminarier du inte vill missa!

Två spännande seminarier hålls i december.Först ut är Hallands regionala skogsprogram onsdagen 7/12 med rubriken ”Vad händer i skogen?”. Veckan efter, torsdagen 15/12, är det Skogsprogrammet Västra Götaland som ställer frågan ”Hur skapar vi en attraktiv och jämställd skogssektor”. Annica Lindén som är ansvarig för Hallands skogsprogram säger:   – Målgruppen för seminariet är i […]

Läs mer… from Två seminarier du inte vill missa!