Ett uppdrag som sätter fortsatta fotspår

Porträtt kvinna

Ökat besökstryck i Skånes nationalparker och naturreservat är i sig positivt. Baksidan av myntet är ett tilltagande slitage och andra negativa avtryck. Tourism in Skåne som arbetar med att hitta innovativa lösningar för naturturism sjösatte förra året Uppdrag fotspår, vilket bland annat resulterade i en 45 minuter lång dokumentärfilm, som också sammanfattar deras processarbete. Tourism […]

Läs mer… from Ett uppdrag som sätter fortsatta fotspår

Luften är fri och kommer förbli

Kvinna

2021 var Friluftslivets år. Ett händelserikt sådant. Nu har Svenskt Friluftsliv sett över hur utgången blev och tar med sig en hel del lärdomar för vidareutveckling. Kommunikatör Sanna Ameln vet mer. Blev det ett Friluftslivets år? Det vill säga, ökade antalet friluftsaktiviteter?– Mycket tyder på det, även om pandemin såklart är en variabel som spelar in […]

Läs mer… from Luften är fri och kommer förbli

Aktivitetskollen – hur går det för våra aktiviteter?

Skånsk skogsstrategis logga

Under den här punkten lyfter vi kontinuerligt fram olika aktiviteter inom ramen den Skånska skogsstrategin. Främst genom att i den här kanalen kommunicera nuläget för aktivitetens handlingsplan. Inom huvudområdet produktion har vi åtta insatser varav insats nummer fem benämns ”Höj kunskapsnivån inom produktion- och produktutveckling.” För varje insats har vi sedan ett antal aktiviteter varav […]

Läs mer… from Aktivitetskollen – hur går det för våra aktiviteter?

Lär dig mer

Skogsstyrelsen Skåne ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Här tipsar de om tre publikationer som lär dig mer om skogens utmaningar och möjligheter. Omvärldsanalys EU inför ”skogspaket” som kraftigt utmanar den svenska skogsmodellen samtidigt som den nationella skogsdebatten handlar om helt andra frågor. Något som Skogsstyrelsens nya omvärldsanalys sätter fingret på. Skogsstyrelsen – Skogen i […]

Läs mer… from Lär dig mer

Pengar på snabbväxande träd

Porträtt man i skog

SLU är koordinator för ett kompetenscentrum som nu ska kunskapssatsa på snabbväxande lövträd. Man har nyligen fått beviljad en ansökan till Energimyndigheten om ekonomiska resurser. Professor Urban Nilsson på SLU är en av dem som leder projektet. Grattis! Er ansökan till Energimyndigheten gick igenom och ni fick pengar till en kunskapssatsning på snabbväxande lövträd. Hur känns […]

Läs mer… from Pengar på snabbväxande träd

Nytt nyhetsbrev ute nu!

Skånsk skogsstrategis logga

I vårens andra nyhetsbrev från oss på Skånsk skogsstrategi bjuder vi på kompetensutveckling och hopp om livet. Innehåll: Lär dig mer -Tre bra publikationer på nätet – redo att läsas. Utvecklande av löv till byggnation -Thomas Bader från Linnéuniversitetet berättar mer om forskningsprojektet Biologisk mångfald i den skånska skogen – Anders Ekstrand från Naturskyddsföreningen i […]

Läs mer… from Nytt nyhetsbrev ute nu!

Lär dig mer

Kollage Lär mer Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Skåne ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Här tipsar de om tre publikationer på nätet: ”Skogen i jordbruket”, ”Skog i bebyggelse”, ”Skogsindustri”, som alla ger dig en kort historisk genomgång av skogens betydelse för länet. Publikationerna finner du under besöksmål/kulturmiljöprogram/skogens landskap på Länsstyrelsen Skånes webbsida. (Kulturmiljöprogrammet är från 2006 och är ett regionalt kunskapsunderlag för utövare […]

Läs mer… from Lär dig mer

Utvecklande av löv till byggnation

Porträtt man

Södras forskningsstiftelse har nyligen delat ut 5,9 miljoner kronor till fyra olika lövskogsprojekt, varav 1,9 miljoner går till Linnéuniversitetet. Syftet är att utöka användningen av lövträ, bland annat i byggprodukter, samt öka det ekonomiska värdet vid odling av lövskog.   Professor Thomas Bader är projektansvarig:Berätta, vad kommer de 1,9 miljonerna att användas till?– I projektet […]

Läs mer… from Utvecklande av löv till byggnation

Biologisk mångfald i den skånska skogen

Porträtt man

Anders Ekstrand – vice ordförande i Naturskyddsföreningen i Skåne och medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi – skriver här om positiva framsteg för den biologiska mångfalden i Skåne och om kommande utmaningar. Positiva förändringarMedia svämmar över av oro för den biologiska mångfalden. Vi befinner oss i en period av utdöende globalt med stark befolkningstillväxt och stor påverkan […]

Läs mer… from Biologisk mångfald i den skånska skogen

Samarbete inför beslut om framtida färdriktning för skydd av skog

Skydd av skog i Sverige kan i huvudsak komma att ske utifrån frivillighet och på initiativ från markägarna. Detta utifrån förslag i skogspropositionen, som riksdagen tar beslut om tidigast i slutet av mars i år. Länsstyrelserna tillsammans med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen förbereder sig nu för att hantera och genomföra de förslag som kan komma av […]

Läs mer… from Samarbete inför beslut om framtida färdriktning för skydd av skog