Innehållsrik skånsk strategikonferens

Breanäs i östra Göinge kommun bjöd på det allra vackraste väder för den första årliga konferensen för skånsk skogsstrategi. Sol, vindstilla och de cirka 60 närvarande kunde från konferensfönstren vila ögonen på den spegelblanka sjön Immeln.

  Efter kaffe och smörgås så inledde Ann Marke, ordförande för styrgruppen för skånsk skogsstrategi, med att hälsa alla välkomna med förhoppningen om en givande och samtalsrik dag.

  Moderator Sara Hommen tog vid:
  – Jag kan bara instämma och lyfta fram att vi har ett digert program framför oss, många spännande talare under förmiddagen och en härlig exkursion i eftermiddag. Nu lämnar jag över ordet till landshövding Anneli Hulthén.

  – … och jag är avundsjuk eftersom jag bara är med på länk, jag har förstått att ni har ett härligt väder och en lika härlig dag framför er, inte minst utomhus.

  – Jag tycker att den här konferensen är oerhört intressant eftersom den skånska skogen inte är det som man tänker på först när det gäller vårt sydligaste landskap.

  Anneli pekade sedan på skogens möjligheter i en tid av klimatförändringar och att vi med dess hjälp kan göra annorlunda än vad vi tidigare har gjort.
  – Här vill jag peka på den närhet som finns mellan människor i Skåne som en fördel i det att skogens möjligheter speglas ur många perspektiv, och inte minst närheten till forskningen både vad gäller SLU och våra universitet.

    Anneli lyfte sedan vikten av det som Ann tidigare varit inne på, vikten av samtal och dialog.
  – Närheten kan också bidra till att lösa saker som skaver, genom samtal och dialog. Den viktigaste är frågan är, hur kommer vi vidare. Tack.

Sara vidtog sedan och fördjupade inblicken i den skånska skogsstrategin med sina fyra huvudområden, innovation, produktion, miljö och rekreation.
  – Vi återkommer till dem lite senare som utgångspunkt för en workshop som vi ska göra tillsammans.

  Åke Högman, kommunikatör för strategin, berättade sedan kort om ett projekt, Skogens värden, som strategin är delaktig i tillsammans med Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen Skåne, Krinova Science & Incubator Park och Visit Skåne AB, Ett projekt som syftar till att genom samarbete skapa nya jobb på landsbygden, med den skånska skogen som utgångspunkt.

  Efter det informerade Jerker Bergdahl, regional samordnare på Skogsstyrelsen för skogsprogrammen i syd, om en kommande konferens.
  – Temat är ”Hur klarar skogen framtidens klimat?” och konferensen hålls i Växjö 6 december, varmt välkomna och jag tar gärna emot inspel under dagen om innehåll.

kollage Breanäs

Klimatanpassad skogsskötsel 
Efter påfyllning av kaffe, som intogs under högt sorl, var det dags för ett samtal om just klimatanpassad skogsskötsel. Detta mellan Carin Nilsson från Skogsstyrelsen och Sofia Backéus från LRF.

  De fick först frågan av moderatorn om vad de ansåg att klimatanpassad skogsskötsel är.

  Sofia:
  – Klimanpassad skogsskötsel handlar både om att anpassa sin skogsskötsel till ett förändrat klimat men det handlar också om att försäkra sig om att man är förberedd på olika störningar som kan komma.

  – Det innebär helt enkelt en planering av skogsskötseln där det kommande klimatet finns med som ett viktigt underlag, framhöll Carin.

  Utmaningarna menade båda är just det förändrade klimatet med den osäkerhet som det för med sig. Det blir exempelvis varmare, mer nederbördsrikt och även mer variation i nederbörden samt nya skadegörare.

  Möjligheterna?
  – Det finns goda möjligheter att skogen kan växa bättre i ett nytt klimat. Då är det viktigt att vara aktiv i sin skötsel av skogen. Skogen och skogsprodukter har en unik möjlighet att bidra till att motverka klimatförändringarna. Både genom att ta upp koldioxid från atmosfären men också genom att ersätta fossila produkter och energi, sa Sofia

  Carin:
 –  Skogen är viktig ur ett klimatperspektiv och den bidrar dels genom sin förmåga att ta upp koldioxid och lagra kol, dels för att dess trä om det används på väl genomtänkt sätt kan bidra till en minskning av användandet av fossila bränslen.

Trees For Me
Gudmund Vollbrecht från SLU tog sedan vid och berättade om den stora satsningen Trees for me, ett kompetenscentrum med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige. Trees For Me finansieras av Energimyndigheten och 50 andra aktörer, från akademin och företag till intresseorganisationer.

  – Centrumet är en plattform där akademi, myndigheter och industrin och samhället går samman för att utveckla vetenskapsbaserade, innovativa lösningar för ett nytt försörjningssystem för skogsbiomassa. Samt bygga upp en framtida kompetens.

Skog och vilt i balans 
Ola Arvidsson från Skogsstyrelsen berättade efter det om skånsk skogsstrategis projekt ”Skog och vilt i balans men när?”

  – Viltfrågorna är en viktig del i strategin för att upprätthålla produktionsskogsbruket, för att kunna rätt åtgärder på rätt mark, för den biologiska mångfalden och för upplevelsevärdena.

  – Skogsstyrelsens mål nationellt är att nå balans mellan vilt och födotillgång och lokalt att nå en dialog mellan skogliga aktörer, jägare och skogsägare.

  Moderator Sara höll efter det ett kort föredrag om samverkan som inledning till en timmes lång workshop med utgångspunkt i strategins fyra huvudområden, innovation, rekreation, miljö och produktion.

  Övningen resulterade i viktiga inspel till styrgruppen.

Avslutande exkursion
  Efter en god lunch samlades deltagarna för en exkursion i det arboretum med exotiska trädslag som ligger intill hotellet, en övning som återkopplade väl till Carin och Sofias samtal om klimatanpassad skogssötsel.

  Exkursionen hölls i det mest strålande höstväder av Anders Ekstrand från Naturskyddsföreningen, och som även sitter med i styrgruppen för skånsk skogsstrategi, samt och forskaren Emma Sandell Festin från Stiftelsen Skånska Landskap vilken äger och förvaltar marken runt Breanäs. En exkursion som innehöll många frågor, diskussioner och skratt.

  En riktigt fin avslutning på en innehållsrik dag.