Skånsk skogsstrategi – The Movie

Kollage från filminspelningen Foto: Kristina Larsson

Under två dagar har ”reklamfilmer” för Skånsk skogsstrategi spelats in skogen runt Hovdala i Hässleholms kommun. Det centrala budskapet är att lyfta potentialen med den skånska skogen, samt att peka på vikten av en dialog mellan de fyra huvudområdena Produktion, Miljö, Rekreation och Innovation.   Filminspelningen är en direkt följd av aktivitet I4A i den […]

Läs mer

Skogsbruk med flera mål

Örjan Grönlund. Foto: Skogforsk

Hur bedrivs skogsbruk med flera mål i Sverige idag? Att åskådliggöra detta har varit huvudsyftet för Örjan Grönlunds doktorsarbete vid SLU och Skogforsk. Han har tittat på vad som kan främja en fortsatt utveckling för den typen av skogsbruk, vad som hämmar och hur det hur det konventionella skogsbrukets kunskaper om avverkning kan tillämpas i […]

Läs mer

Mångbrukskraft

Logotyp Skogens Kraft

Ett av den fem fokusområdena i Nationella skogsprogrammet lyder: ”Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.” Med initiativet Skogens Kraft ska det småskaliga företagandet med skogen som bas stärkas för mångbrukare i Gotlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Jenny Fröberg är projektledare Hur uppstod projektet?– Mångbruksföretagen saknar idag stöd och strukturer […]

Läs mer

Regionalt friluftsliv

Skåneleden 3 etapp 1, Klövahallar. Foto:Apelöga

Såväl Skåneleden som cykellederna upplevde ett kraftigt ökat tryck under 2020. Region Skåne är ledhuvudman för Skåneleden och de nationella cykellederna Sydkustleden och Sydostleden. Det är ett team på sju personer som tillsammans utvecklar och ansvarar för lederna. Här svarar de gemensamt på frågor om planeringen för 2021, kopplingen till Friluftslivets år och arbetet med […]

Läs mer

LRF Skåne om Friluftslivets år

LRF

Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi rymmer två medlemmar från LRF Skåne. Här berättar Ann Marke, som också är styrgruppens ordförande, samt Helen Rosengren regionchef för LRF Skåne om deras koppling till Friluftslivets år. Hur är er verksamhet involverad i Friluftslivets år?– En stor del av Skånes marker ägs eller brukas av våra medlemmar och vi är […]

Läs mer

Allemansrättslig dialog

Stig Lundström, markägare

Hänsyn, ansvar och dialog. Stig Lundström är markägare och tidigare vice ordförande i LRF Skåne. De tre ledorden är hans recept för en framkomlig väg i allemansrättsliga frågor. En erfarenhet som grundar sig på kontakten med den lokala orienteringsklubben. Stig Lundström har en fastighet på 110 hektar nära Sibbhult i östra Skåne som han delar […]

Läs mer

Miljödirektör med sikte på Friluftslivets år

Annelie Johansson, Länsstyrelsen Skåne

Annelie Johansson är miljödirektör för Länsstyrelsen Skåne och medlem av styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Hon pekar på en rad länsstyrelsearrangemang under året med koppling till Friluftslivets år, vikten av att lyfta fram ”inte störa eller förstöra” samt tipsar om några fina naturpärlor. Hur är din verksamhet involverad i Friluftslivets år?– Vår friluftslivssamordnare är med i den […]

Läs mer

Orientering med markägarperspektiv

Orientering i skogen

Anne Udd är ordförande i Skånes Orienteringsförbund. En viktig del av verksamheten är kontakterna med markägarna kring arrangemangen som exempelvis plats för start, mål och parkeringsplatser samt att på rätt sätt väga in allemansrätten. Hur länge har du varit verksam som orienterare?– Jag började orientera i 10-11-årsåldern och har varit mer eller mindre aktiv sedan dess. […]

Läs mer

Ny naturguidningskalender på G

"Följ med ut – naturguidningar i skånsk natur"

Länsstyrelsen Skåne sammanställer varje år ett kalendarium över naturguidningar som arrangeras av föreningar, guideföretag och andra aktörer runt om i Skåne. ”Följ med ut – naturguidningar i skånsk natur” är en populär och överskådlig sammanställning över intressanta och roliga aktiviteter i Skånes mest värdefulla natur. Carina Zätterström är projektledare och naturinformatör på Länsstyrelsen. Du är igång […]

Läs mer

Lektioner i det fria

Lovisa Cederström från Friluftsfrämjandet

En av huvudmålgrupperna för Friluftslivets år är barn i årskurserna 4-6. Lovisa Cederström arbetar på Allerums skola och är ledare inom Friluftsfrämjandet, hon ser stora fördelar med utevistelse och rörelse i undervisningen. Du är i hög grad engagerad i att koppla ihop friluftsliv med skola, hur gör du det?– Det går att koppla det mesta som […]

Läs mer