Mountainbike-leder lockar allt fler ut i naturen

Intresset för att cykla mountainbike i naturen är stort och fortsätter att växa, både som friluftsaktivitet och reseanledning. Tillväxtverket har nu släppt en ny rapport som handlar om mountainbike-leder, hur de kan göra platser mer attraktiva och samtidigt främja folkhälsan. Rapporten lyfter även synpunkter från markägare och hur de vill att lederna ska fungera.

kvinna på mountainbike i skogen

I rapporten ”Att utveckla leder för mountainbike”, som Tillväxtverket tagit fram i samarbete med Cykelfrämjandet, framgår att en god infrastruktur för mountainbike bidrar till att göra platser attraktiva för både boende och besökare. Det lockar även till investeringar och ger möjligheter för turism, friluftsliv och förbättrad folkhälsa.

Foto: MostPhotos

Nationellt ramverk saknas

Rapporten visar att det finns många duktiga aktörer som framgångsrikt utvecklat infrastruktur för mountainbikecykling. Men det saknas ett nationellt ramverk för lederna motsvarande det som utvecklats för vandringsleder, med gemensamma standarder, svårighetsgraderingar med mera. Något som är viktigt för att cyklisterna ska veta vilka utmaningar som väntar dem. Mountainbike-leden kräver även mer underhåll och tillsyn än en vandringsled, eftersom slitaget kan ändra den tekniska svårigheten. Därför är det viktigt att planera inte bara för byggandet utan även för underhållet av leden.

Markägare vill ha en tydlig huvudman

Rapporten visar också att markägare vill ha en hög grad av professionellt hanterande av leder på sina marker och en tydlig huvudman som part samt ersättning för upplåten mark. Markägarna anser också att kommunerna inte tar tillräckligt stort ansvar, samtidigt som ledbyggare pekar ut kommuner som den vanligaste beställaren av leder.

I rapporten ges exempel på destinationer och kommuner som lyckats bra med sina paketeringar av mtb-leder och praktiska tips.

Läs mer på Tillväxtverkets webbsida:
Att utveckla leder för mountainbike

Lär av andra om MTB-leder | Kunskapsbank för turism och besöksnäring

Text: Åke Högman