Försäljning av gudaträd förbjuds

Gudaträd (ailanthus altissima) är ett extremt snabbväxande träd som härstammar från Kina och som har varit populärt att plantera i stadsmiljö i många europeiska länder och i USA eftersom de snabbt växer sig ståtliga även i den svåra livsmiljön i städer som få andra trädslag klarar. Tyvärr visade det sig snart att träden trivdes för […]

Läs mer

Press om skånsk skogsstrategi

I december uppmärksammade såväl Norra Skåne som Skånska Dagbladet lanseringen av den nya hemsidan och lyfte fram strategins inriktning på att vara brobyggande. Kul och bra med tanke på ambitionen att nå ut brett med den kommande strategin. […]

Läs mer

Skogsstyrelsen fortsätter genomförandet av nationella skogsprogrammet

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen att under åren 2020–2022 bistå Regeringskansliet i det fortsatta genomförandet av det nationella skogsprogrammet. Programmet utvecklas för att främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Uppdraget innebär att Skogsstyrelsen ska bidra till att uppnå det nationella skogsprogrammets vision och mål.– Det är mycket glädjande att vi nu kan ge Skogsstyrelsen […]

Läs mer