Skogsstyrelsen fortsätter genomförandet av nationella skogsprogrammet

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen att under åren 2020–2022 bistå Regeringskansliet i det fortsatta genomförandet av det nationella skogsprogrammet. Programmet utvecklas för att främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Uppdraget innebär att Skogsstyrelsen ska bidra till att uppnå det nationella skogsprogrammets vision och mål.– Det är mycket glädjande att vi nu kan ge Skogsstyrelsen […]

Läs mer… from Skogsstyrelsen fortsätter genomförandet av nationella skogsprogrammet