Press om skånsk skogsstrategi

I december uppmärksammade såväl Norra Skåne som Skånska Dagbladet lanseringen av den nya hemsidan och lyfte fram strategins inriktning på att vara brobyggande. Kul och bra med tanke på ambitionen att nå ut brett med den kommande strategin.