Drastiskt förändrad flora

En nyligen presenterad studie från Lunds universitet pekar på att floran i Skåne förändrats drastiskt under 1900-talet och fram till idag. – Jag blev förvånad av att klimatförändringen spelar en så stor roll för florans utveckling, det under en så pass kort tidsperiod som ett par årtionden, säger forskaren Torbjörn Tyler vid Lunds universitet.– Jag […]

Läs mer… from Drastiskt förändrad flora

Arbetet med grön infrastruktur fortsätter framåt

Länsstyrelsens arbete med grön infrastruktur innebär att involvera alla aktörer i landskapet i ett arbetssätt där vi tillsammans planerar för långsiktigt hållbara landskap.Gudrun Berlin samordnar arbetet med att genomföra handlingsplanen för Grön infrastruktur: – Det gäller genomförandet av åtgärderna som tagits fram i handlingsplanen men en viktig del är också att fram kunskapsunderlag för att […]

Läs mer… from Arbetet med grön infrastruktur fortsätter framåt

Stigcykling med kontroll

Fredric Piper är projektledare för Mountainbike Skåne och ordförande för Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling. Deras uppdrag är vara regional röst för en hållbar utveckling kring att bereda bättre plats för stigcykling i Skåne. Berätta om bakgrunden, när startade ni och varför?– Vi startade vår stiftelse 2016. Vi såg att det fanns ett stort glapp kring […]

Läs mer… from Stigcykling med kontroll