Skydd av skånsk skog

Naturreservat Foto:MostPhotos

När det gäller skydd av skog i Skåne är en utmaning är att knyta ihop arealerna och skapa en ”grön infrastruktur”, detta för de organismer som är beroende av främst äldre ädellövskog. Samtidigt är skyddet av skog en del av en betydligt mer övergripande målbild. Christer Persson är handläggare på Länsstyrelsen Skåne. Vilka mål är […]

Läs mer… from Skydd av skånsk skog

Med skärpan på ekosystemen

Tina-Marie Qwiberg Foto: Karl Melander

Tina-Marie Qwiberg har gjort en filmtrilogi om våra naturresurser och människans påverkan på ekosystemen. Nu har hon en fjärde film på gång och gör även dokumentärfilmer för barn. Hennes fascination för skogen är så stor att hon nyligen flyttat från Gotland till ett hus i skogen i Göingetrakten. Naturen, ekosystemet och miljöfrågorna står i fokus […]

Läs mer… from Med skärpan på ekosystemen

Ett mätverktyg med internationell potential

Med sitt smartphonebaserade verktyg för skogsmätning har Katam i Malmö på kort tid gjort sig ett namn internationellt. Försäljningsansvarig Anton Holmström sitter  dagligen i digitala möten med intressenter världen över. Företaget Katam i Malmö har utvecklat ett modernt och flexibelt verktyg för skogsmätning. Med Katams app kan man ersätta traditionella analoga mätverktyg. Genom videoinspelning av […]

Läs mer… from Ett mätverktyg med internationell potential

Processen för realiserandet av skånsk skogsstrategi är nu igång

I och med lanseringseventet den 25:e augusti så sjösattes den skånska skogsstrategin. Strategin består av 19 insatsområden och 68 aktiviteter.I ett första skede för perioden 2020-21, har 12 aktiviteter valts ut fördelade på 8 insatsområden (se nedan).Processen med att bestämma en prioriteringsordning för dessa är nu igång, ett arbete som ska vara klart i oktober.Parallellt […]

Läs mer… from Processen för realiserandet av skånsk skogsstrategi är nu igång

Föredragen från Skånsk skogsstrategis lanseringsdag

Föredrag: JÄMSTÄLLDHET Jämställdhet är självklart men är det verklighet? Genom presentation av verkliga siffror förstår vi att skogsbranschen är könssegregerad.Anna Schyman skogsvetare, förklarar hur och varför segregation uppstår men även hur vi kan förbättra vår bransch. Här kan du Anna Schymans föredrag i sin helhet Föredrag: DIGITALISERING I en digitaliserad värld kan vi bo, arbeta […]

Läs mer… from Föredragen från Skånsk skogsstrategis lanseringsdag

Utsatt invasivt för Skåne

Skåne är med sitt geografiska läge i Sverige väldigt utsatt för främmande invasiva arter. Åttiofem procent av de landburna transporterna in i landet går via Skåne som dessutom har ett milt klimat som ofta tillåter främmande, invasiva arter att etablera och sprida sig. Länsstyrelsens expert är Nils Carlsson: – Man kan säga att Skåne är […]

Läs mer… from Utsatt invasivt för Skåne

Välkomna till höstens FRAS-dagar!

Forskningsprogrammet FRAS – Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, kretsar kring ett antal doktorandprojekt som är inriktade på olika faser i skötseln. Detta för att skapa ett helhetsgrepp kring skogvårdskedjan, från föryngring till avverkningsmoget bestånd. Under hösten kommer en serie kortare seminarier att arrangeras för att ge en inblick i FRAS-programmets olika projekt. Ni är varmt […]

Läs mer… from Välkomna till höstens FRAS-dagar!