Processen för realiserandet av skånsk skogsstrategi är nu igång

I och med lanseringseventet den 25:e augusti så sjösattes den skånska skogsstrategin. Strategin består av 19 insatsområden och 68 aktiviteter.
I ett första skede för perioden 2020-21, har 12 aktiviteter valts ut fördelade på 8 insatsområden (se nedan).
Processen med att bestämma en prioriteringsordning för dessa är nu igång, ett arbete som ska vara klart i oktober.
Parallellt kommer inledande handlingsplaner att göras, dessa kommer i nästa skede att färdigställas av de kommande uppdragsägarna.

Efter en lång förberedelseprocess, innefattande djupintervjuer, stormöten med externa skogsintressenter och interna arbetsmöten är det nu spännande och stimulerande att titta framåt för mer konkreta utfall av strategin.

  Fortsättning följer!


Alla insatser och aktiviteter finns även listade under respektive huvudområde här på webbplatsen.